Næringsminister Iselin Nybø (V).

Ny krisepakke: Regjeringen foreslår en halv milliard kroner ekstra til gründere

Regjeringen vil øke rammen til Innovasjon Norge med 500 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

Små og mellomstore bedrifter i vekst kan snart søke om ytterligere 500 millioner kroner til utviklingsprosjekter i 2021, etter at regjeringen foreslo å øke rammen til Innovasjon Norges innovasjonstilskudd i en ny krisepakke til næringslivet, som ble presentert fredag.

– Ekstraordinært innovasjonstilskudd er en viktig ordning for alle de som nå vrir hodene sine og tenker på nye muligheter i en krevende situasjon. Dette er mennesker og bedrifter som skaper verdier og levende lokalsamfunn over hele landet, og vi må bidra til at de kan lykkes med sine prosjekter, selv om aktiviteten i samfunnet må begrenses, sier næringsminister Iselin Nybø.

TIPS OSS!

Gi oss dine innspill til denne saken ved å klikke her eller send en epost til redaksjonen@shifter.no!

Ordningen skal finansiere utviklingsprosjekter som kan skape grunnlag for lønnsom vekst på mellomlang og lengre sikt.

– Regjeringen ønsker med dette å skape ny aktivitet i gründerbedriftene og hindre unødvendige permitteringer. Ordningen skal bidra til at utviklingsprosjekter kan gjennomføres, til tross for resultatsvikt og likviditetsutfordringer, sier Nybø.

Pengene inngår i en større pakke fra regjeringen, som har foreslått nye økonomiske tiltak på til sammen 16,3 milliarder kroner. Av disse er det foreslått om lag 7 milliarder kroner særlig rettet mot næringslivet.

– Regjeringen gjør gode og nødvendige grep for å beskytte kriserammede arbeidsplasser, men for lite for å stimulere fremveksten av de nye jobbene som skal ta over for de som går tapt gjennom krisen, sier administrerende direktør i Abelia Øystein E. Søreide.

Han trekker også frem utsatt innbetaling av skatter og avgifter, økning av kompensasjonsgraden til 85 prosent for næringslivet, og forlengelse av omstillingsordninger, som viktige gjennomslag.

Han peker likevel på flere ting han mener Stortinget bør prioritere fremover:

– Vi trenger større rammer til innovasjonslån og innovasjonstilskudd under Innovasjon Norge, og vi må styrke Forskningsrådets rammer til Grønn Platform og Innovasjonsprosjekter i næringslivet. Vi må også sikre en styrket grunnfinansiering av forskningsinstituttene, mener Søreide.

Fakta: Koronastøtte til gründere og oppstartsbedrifter

  • Innovasjonstilskudd er en ordning som er rettet mot små og mellomstore vekstselskaper med utviklingsprosjekter. Pengene skal stimulere produkt- og tjenesteutvikling, strategi- og kompetanseutvikling, investeringer nødvendig for å gjennomføre eller utnytte resultater av innovasjonsprosjekter, tilrettelegging for utviklingsaktiviteter og –prosjekter, og bedriftsnettverk. Ordningen skal bidra til at utviklingsprosjekter kan gjennomføres til tross for resultatsvikt og likviditetsutfordringer.
  • I mars 2020 la regjeringen frem en krisepakke for gründere og vekstbedrifter, som blant annet inkluderte innovasjonstilskudd på 2,1 milliarder kroner og etablerertilskudd på 500 millioner kroner. Begge ordningene er forvaltet av Innovasjon Norge.
  • I proposisjonen regjeringen la frem 29. januar 2021, foreslås det å gi ytterligere 500 millioner kroner til ordningen med innovasjonstilskudd.