Kari Elisabeth Kaski (SV), Sylvi Listhaug (FrP), Hadja Tajik (Ap), Trygve Slagsvold Vedum (Sp), Mudassar Kapur (H), Ola Elvestuen (V) og Tore Storehaug (KrF) under pressekonferansen på Stortinget etter forhandlingene med regjeringen om en tredje krisepakke. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Ny enighet på Stortinget: Dette betyr det for gründere og startups

Økte rammer for Investinor og forbedring av opsjonsordningen.

Publisert Sist oppdatert

Nok en gang har politikerne på Stortinget inngått et bredt forlik, og flere krisetiltak blir dermed innført for å motvirke de negative konsekvensene av virusutbruddet.

Blant annet skal bedrifter som over natten mistet driftsgrunnlaget bli kompensert, men størrelsen og innretningen på denne ordningen er ennå ikke landet. Det er ventet at regjeringen skal presentere sine forslag for dette på fredag.

Men det er også oppnådd enighet om andre punkter som angår gründere, oppstarts- og vekstbedrifter. Her er de viktigste:

Investinor

Regjeringen har foreslått å tilføre det statlige investeringsselskapet Investinor én milliard kroner ekstra, for å sikre vekstbedrifter tilgang på kapital i det som ventes å bli et ellers knusktørt marked. Stortinget sluttet seg til forslaget, og ba regjeringen vurdere om Investinors rammer bør økes ytterligere.

«En ytterligere økt ramme forutsetter at Investinor har mulighet til å benytte seg av midlene raskt og treffsikkert», heter det i innstillingen fra Stortinget, som har bedt regjeringen komme tilbake med en slik vurdering senest i revidert nasjonalbudsjett for 2020.

«I en slik vurdering bes regjeringen også vurdere om det er hensiktsmessig å justere Investinors mandat,» heter det.

Stortinget bemerker at Investinor fra 2020 har overtatt forvaltningen av pre-såkornfond og såkornfond fra Innovasjon Norge, og samtidig har fått et nytt mandat for fond–i-fond-investeringer.

«Flertallet vil i denne sammenheng understreke viktigheten av å operasjonalisere og iverksette pre-såkornfond-tildelingene og det nye mandatet,» heter det i innstillingen.

Innovasjonstilskudd og klynge-støtte

Partiene understreker også at tilskudd er et nødvendig virkemiddel for at oppstartsbedrifter skal takle den nåværende situasjonen. De vil derfor øke bevilgningen til innovasjonstilskuddsordningen med 100 millioner kroner.

Næringsklynger trekkes også frem som et effektivt virkemiddel i innstillingen, og partiene vil derfor styrke denne bevilgningen med 50 millioner kroner.

Opsjonsbeskatning

Mange oppstarts- og vekstbedrifter har i lang tid, og lenge før koronakrisen inntraff, pekt på ordningen for opsjonsbeskatning som et viktig virkemiddel for å styrke økosystemet.

Mandag løftet partiene frem en utvidelse av denne ordningen som en god løsning som kan hjelpe både i- og etter krisesituasjonen.

– Vi har gjennom god dialog med både regjering og opposisjonen diskutert mulige måter å løse dette på, og er derfor svært glade for å se at det nå vil komme et forslag til endret ordning i revidert nasjonalbudsjett, sier administrerende direktør i Abelia, Øystein Søreide, til Shifter.