Norske selskaper henter en halv milliard fra EU: «Har slitt veldig med norsk VC»

Én av ti selskaper som henter penger fra EUs startup-akselerator er norske.

Publisert Sist oppdatert

Syv norske bedrifter henter til sammen drøyt 500 millioner kroner fra akselratorprogrammet til Det europeiske innovasjonsrådet (EIC), viser en fersk oversikt. Til sammen fikk 64 bedrifter slike midler i denne runden. Over 2000 søkte.

Blant de norske selskapene er ONiO. Oslo-startupen utvikler batteriløs sensorteknologi som blant annet kan benyttes i helsesektoren. I vår fortalte de om en svært tungrodd finansieringsrunde, med norske storinvestorer som viste interesse, men slepte bena etter seg da coronakrisen inntraff.

Det medførte blant annet at selskapet måtte utsette lanseringen av et «digitalt feberplaster».

Nå har selskapet sikret 7 millioner euro, tilsvarende 75 millioner kroner, gjennom EUs Horisont 2020-program.

Finansieringen fra EU er todelt; 2,5 millioner euro i rent tilskudd og 4,5 millioner euro i en emisjon gjennom Den europeiske investeringsbanken (EIB).

– Vi har slitt veldig med norsk VC, for å være ærlig. Vi er et vanskelig case for dem, tror jeg. Vi er et firma med globale ambisjoner, og det er kostbart å utvikle det vi gjør. Det er noe med risikoviljen i Norge som blir vanskelig, sier selskapets medgründer og CMO, Runar Finanger.

Internasjonal interesse

– Hva betyr denne finansieringen for dere?

– Det betyr alt for oss. Det gjør at vi kan ta kjerneteknologien vår ut i markedet. Da er det åpent for oss for global VC. Vi har vært i god kontakt med mange, og investeringsviljen er stor, så lenge vi er i markedet med kjerneteknologien, mener han.

Tilbakemeldingene så langt fra internasjonale investorer, forteller Finanger, er at teknologien og produktet er veldig interessant – men at investeringen selskapet jaktet i denne omgang ble for liten. I neste runde, derimot, er det interessenter både i USA, Europa og Asia, ifølge gründeren.

Midlene de nå har fått fra EIB, skal holde i 2-3 år.

– Vi skal skalere hardt på teknisk side i Trondheim. Det tar tid å finne gode folk, så det er ikke godt å si hvor lang tid det tar. Men det starter vi med nå.

Den første store milepælen etter at finansieringen nå er i boks, er ferdigstilling av chiper som kunder kan teste. Det skal etter planen skje i andre kvartal neste år. I tillegg til å utvikle egne produkter med teknologien, skal selskapet selge chipen til andre og på den måten bygge en ekstra inntektsstrøm.

– Vi har i dag mange av de største globale selskapene som venter på teknologien vår og som vi vil jobbe tett med i tiden fremover. Dette blir gøy, og vi er veldig sikre på at vi vil skape et nytt norsk teknologieventyr med ONiO, sier Finanger.

Nest best i Europa

Blant de andre norske bedriftene som fikk EU-støtte i denne runden, er elbåt-satsingen Evoy. Som Shifter skrev i forrige uke, sikret de 45 millioner kroner.

I tillegg har Alginor, Innomar, N2 Applied, Otechos og Wavefoil sikret EU-støtte til Norge.

– Med syv norske bedrifter gjennom nåløyet, er Norge nest best i Europa og kun slått av Frankrike. Det er imponerende og viser at norsk næringsliv utvikler innovative løsninger som hevder seg svært godt i internasjonal konkurranse, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge i en pressemelding.