Marius Thorvaldsen (t.v) og Sverre Torp Solberg under åpningen av kontorfelleskapet for spillutviklere, Work-Work i Trondheim i 2015. Kort tid senere så investeringsselskapet Kick-Ass dagens lys

Norges rene spill-investor: «Vår ambisjon at vi om 15 år har stjålet pallplassen fra Sverige»

Lederene av Kick-Ass Invest, mener Norge trenger en ny næringspolitikk for spill, som politisk vil stimulere mer kapital inn mot næringen.

Publisert Sist oppdatert

I det trauste B2B-landet Norge, har det ikke vært overflod av spillutvikling. Med hederlige unntak som Funcom, er det langt mellom de store spill-suksessene.

Det er fortsatt mye som gjenstår, men spillentusiast og VC-topp Teodor Bjerrang i Snö fortalte Shifter i begynnelsen av juni at det går i riktig retning. Snö er blant få tech-investorer i Norge som aktivt ser mot miljøer for spillutvikling.

I Trondheim sitter derimot Kick Ass Invest. Norges eneste tidligfase-investor som primært investerer i spill-selskaper.

De er tydelig på hva som er utfordringen til spillbransjen:

– Spill blir sett på som en kulturbransje her til lands. Historisk lite stimulerende næringspolitikk betyr også at det er lite risikovillig kapital som har gått inn i norsk spillbransje. Med unntak av Funcom, har vi vel ikke hatt noen store børsnoterte spillselskaper i Norge, sier daglig leder Sverre Torp Solberg.

Investor og kontorfellesskap for spill-startups

Investeringsselskapet Kick-Ass spinner ut fra kontorfellesskapet Work-Work.

De 8 grunnleggerne av Work-Work ville styrke spillmiljøet i Trøndelag. Gjennom å sette opp Work-Work i 2015, skapte de et arbeidskollektiv til små og mellomstore spillbedrifter og relaterte selskap i Trondheim.

Teamet bak Work-Work og Kick-Ass Invest

Gjennom «#beersourcing» fra Work-Work (overskuddet fra barsalg), investerer Kick-Ass Invest i bedrifter som har en eller annen tilknytning til Work-Work. I hovedsak investeres det i spillselskaper i veldig tidlig fase.

Kick-Ass ble startet for å endre det gründerne mener er mangel på utvikling innen spillefeltet i Norge.

Norge har teknisk og kunstnerisk kompetanse som er globalt konkurransedyktig, men har ikke klart å koble denne kompetansen med investormiljøene og andre teknologimiljøer.

– Work-Work og Kick-Ass er vårt forsøk på å skape disse koblingene, sier med-gründer Marius Thorvaldsen.

Siden oppstart i 2015, har selskapet investert i blant annet Pineleaf Studios, Riddlebit Software, Studio Gauntlet og Gamepire Studio. I tillegg kommer investering i selskaper som er beslektet med gaming, som Cosgear.

Ambisjoner om å ta igjen Sverige

Solberg og Thorvaldsen sier Norge hadde samme utgangspunkt som våre naboland for å lykkes med å utvikle en spillindustri.

20 år senere forteller dem at den svenske spillindustrien omsetter for 25 milliarder kroner. Den norske: 360 millioner.

– Spill er høy risiko, men spill har også et stort globalt marked. Spill er en eksportbransje og markedet er internasjonalt. I motsetning til Sverige, har politisk diskurs i Norge om dataspill vært preget av en tydelig kulturpolitikk, på den bekostning at næringspolitikk ikke har klart å fange potensialet i næringen, sier Solberg.

Gründerne er derimot optimistiske på at det er gode tider i møte: Næringen i Norge er i vekst, og spesielt i Trøndelag er det bygd opp flere vekstselskaper i løpet av de siste fem årene.

– Vi er fortsatt i startgropa, men med vår 5 års erfaring med Work-Work og Kick-Ass er vår ambisjon at vi om 15 år har stjålet pallplassen fra Sverige, sier Thorvaldsen.