Avdelingsdirektør for forvaltning i Arkivverket, Espen Sjøvoll

Norges hukommelse er full av hull. Nå vil Arkivverket ha hjelp fra norske startups til å tette dem

Torsdag åpnet Arkivverket landets tredje regulatoriske sandkasse. Nå håper myndigheten på at norske oppstartsbedrifter vil være med å bidra til bedre arkivløsninger.

Publisert Sist oppdatert

I anledning åpningen har Arkivverket laget en video, komplett med snorklipping av statssekretær Paul Chaffey fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, og med en nærmest befriende ærlig innledning av riksarkivar Inga Bolstad.

– Det står dårlig til med arkiveringen. Norges hukommelse er full av hull. Det betyr at viktig samfunnsinformasjon går tapt, sier Bolstad i videoen.

Statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, riksarkivar Inga Bolstad og Kjetil Sviland i Arkivverket klippet snor for å markere at myndighetens regulatoriske sandkasse er åpnet.

Det er et problem for en myndighet som har hatt i oppgave å bevare den offentlige historien i 200 år, som har passet på at forvaltningen lagrer det den skal, slik at ting kan sjekkes i ettertid.

Paul Chaffey beskriver til og med arkivene som en slags motvekt til «falske nyheter».

Laget for en papirhverdag

Men i en tid der informasjonsmengden blir stadig større og nye formater hele tiden kommer til, blir det stadig vanskeligere å få dokumentert alt.

Det er nok en god del offentlige beslutninger tatt via Teams eller Zoom det siste året, som ikke er lagret på en korrekt måte.

– Systemene vi har i dag er laget for en papirhverdag. Vi er ikke der lenger, sier Bolstad i videoen, og forteller om lite brukervennlige systemer og at arkiveringsoppgaven i det offentlige er flyttet fra arkiv til saksbehandler og har kommet på toppen av vanlige arbeidsoppgaver.

Fastlåst i gamle mønstre

Avdelingsdirektør for forvaltning i Arkivverket, Espen Sjøvoll, utdyper problematikken i et telefonintervju med Shifter.

– Med digitaliseringen ser vi at offentlig sektor har begynt å jobbe på andre måter. Men vi er fastlåst i gamle handlingsmønstre, sier han og legger til:

– Arkivering i offentlig sektor har de siste 20 årene vært preget av noen få store selskaper som leverer sak/arkivløsninger. De har ikke nødvendigvis hatt den største motivasjonen til å tenke nytt.

Den regulatoriske sandkassen er etablert i samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet og Innovasjon Norge, og myndighetene håper den skal føre til en bedre situasjon.

Ber startups komme på banen

I en første fase tror Sjøvoll at det i hovedsak er statlige og kommunale etater som vil teste ut om prosjekt er innenfor regelverket. Et perfekt eksempel på det er pilotaktøren Norsk Helsenett.

Men Sjøvoll både håper og tror det finnes startups og scaleups som leverer løsninger i andre markeder, som takket være sandkassen kan finne en vei inn i offentlig sektor. Dette kan oppleves vanskelig, både på grunn av anskaffelsesregelverk og det faktum at offentlig sektor gjerne velger velkjente løsninger.

– Vi må tørre å tenke nytt, sier Sjøvoll.

– Vi håper virkelig at smarte selskaper vil ta sjansen å teste ut sine konsept i vår sandkasse og kanskje få beskjed om hva som skal til for å tilpasse det til offentlig sektor.

Skulle en bedrift ha et godt konsept, kan samarbeidspartneren Innovasjon Norge, komme inn og bidra med kapital for å komme videre, opplyses det.

Jobber sammen med Simplifai

Helt ukjent med startup-samarbeid er ikke Arkivverket. Myndigheten er kunde i den første avtalen i regjeringens nye initiativ for oppstartsbedrifter som vil ha offentlig sektor som kunde, StartOff.

Arkivverket jobber sammen med AI-selskapet Simplifai, som ble kjøpt opp av Elop i november i fjor, om å bruke kunstig intelligens til å få arkivert e-post samtidig som GDPR blir ivaretatt.

– Om vi kommer helt i mål, vet vi ikke i dag, men det er et godt eksempel på hvordan små smidige selskaper kan komme med løsninger på spesifikke behov for offentlig sektor og bidra til at vi jobber mer effektivt, sier Sjøvoll.

Oppdatert: I en tidligere versjon ble Arkivverket omtalt som Riksarkivet. Det er feil.
Riksarkivet, alle statsarkivene, Samisk arkiv og Norsk helsearkiv er i dag slått sammen til Arkivverket.