Sentralbanken, her ved sjef Øystein Olsen, skal teste tekniske løsninger for en digital norsk valuta.
Sentralbanken, her ved sjef Øystein Olsen, skal teste tekniske løsninger for en digital norsk valuta.

Norges Bank vil teste tekniske løsninger for en «e-krone»

Sentralbanken tar undersøkelsene av norsk digitalvaluta ett steg videre, men en eventuell innføring av digitale sentralbankpenger vil fortsatt ligge et stykke fram i tid.

Publisert

I tråd med anbefalingene fra en intern arbeidsgruppe, vil Norges Bank de neste to årene teste ulike tekniske løsninger for digitale sentralbankpenger. Det opplyser sentralbanken i en pressemelding.

Shifter skrev senest i februar om disse planene, i et større intervju med visesentralbanksjef Ida Wolden Bache.

– Når vi utreder dette nå, er det ikke fordi vi ser et akutt behov for det, men for å være føre var. Kreves det tiltak fra oss som sikrer at vi kan betale sikkert og effektivt med norske kroner også i fremtiden? sa hun da.

Arbeidsgruppen som nå har konkludert, mener at motivasjonen for å utrede digitale sentralbankpenger nå er styrket. Mange sentralbanker er i ferd med å gjennomføre tilsvarende utredninger, og flere er allerede i gang med teknisk testing.

Samtidig har teknologien for betalinger utviklet seg raskt, og bruken av kontanter har falt ytterligere.

Norge har nå trolig den laveste andelen kontantbetalinger i verden, ifølge sentralbanken.

– Kontanter tilfører betalingssystemet noen viktige egenskaper som det kan være aktuelt å føre videre og utvikle gjennom å utstede digitale sentralbankpenger. Vi trenger mer kunnskap for å kunne ta stilling til om dette er et hensiktsmessig tiltak, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Norges Banks utredning har pågått i vel fire år. Nytt i utredningen fremover, er testing av tekniske løsninger i kombinasjon med videre analyse av behovet for og konsekvenser av å innføre digitale sentralbankpenger.

Målet med den tekniske testingen vil blant annet være å finne fram til en foretrukken løsning dersom det blir aktuelt å innføre digitale sentralbankpenger i Norge.

En eventuell innføring av digitale sentralbankpenger vil fortsatt ligge et stykke fram i tid, ifølge sentralbanken.

Powered by Labrador CMS