Sentralbanken, her ved sjef Øystein Olsen, skal teste tekniske løsninger for en digital norsk valuta.

Norges Bank vil teste tekniske løsninger for en «e-krone»

Sentralbanken tar undersøkelsene av norsk digitalvaluta ett steg videre, men en eventuell innføring av digitale sentralbankpenger vil fortsatt ligge et stykke fram i tid.

Publisert

I tråd med anbefalingene fra en intern arbeidsgruppe, vil Norges Bank de neste to årene teste ulike tekniske løsninger for digitale sentralbankpenger. Det opplyser sentralbanken i en pressemelding.

Shifter skrev senest i februar om disse planene, i et større intervju med visesentralbanksjef Ida Wolden Bache.

– Når vi utreder dette nå, er det ikke fordi vi ser et akutt behov for det, men for å være føre var. Kreves det tiltak fra oss som sikrer at vi kan betale sikkert og effektivt med norske kroner også i fremtiden? sa hun da.

Arbeidsgruppen som nå har konkludert, mener at motivasjonen for å utrede digitale sentralbankpenger nå er styrket. Mange sentralbanker er i ferd med å gjennomføre tilsvarende utredninger, og flere er allerede i gang med teknisk testing.

Samtidig har teknologien for betalinger utviklet seg raskt, og bruken av kontanter har falt ytterligere.

Norge har nå trolig den laveste andelen kontantbetalinger i verden, ifølge sentralbanken.

– Kontanter tilfører betalingssystemet noen viktige egenskaper som det kan være aktuelt å føre videre og utvikle gjennom å utstede digitale sentralbankpenger. Vi trenger mer kunnskap for å kunne ta stilling til om dette er et hensiktsmessig tiltak, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Norges Banks utredning har pågått i vel fire år. Nytt i utredningen fremover, er testing av tekniske løsninger i kombinasjon med videre analyse av behovet for og konsekvenser av å innføre digitale sentralbankpenger.

Målet med den tekniske testingen vil blant annet være å finne fram til en foretrukken løsning dersom det blir aktuelt å innføre digitale sentralbankpenger i Norge.

En eventuell innføring av digitale sentralbankpenger vil fortsatt ligge et stykke fram i tid, ifølge sentralbanken.