INVESTERING

Norges Bank vil la oljefondet investere i aksjer utenfor børs

Norges Bank vil tillate at Statens pensjonsfond utland, best kjent som oljefondet, også kan investeres i aksjer som ikke er notert på børs.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache.
Publisert

– Det er vår vurdering at å åpne for unoterte aksjeinvesteringer nå vil være en naturlig videreutvikling av investeringsstrategien, sier Ida Wolden Bache, leder for hovedstyret i Norges Bank, i en pressemelding.

Hun peker på at en stadig større del av verdiskapingen i verden finner sted i selskaper som ikke er børsnoterte, og at Norges Bank mener en slik åpning vil kunne gi høyere avkastning i fondet over tid.

– Og vi mener det vil være mulig å investere i unoterte aksjer på en måte som ivaretar hensynene til åpenhet og ansvarlighet på en god måte.

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.

Lignende forespørsler har blitt avvist flere ganger tidligere. Det var i mars at finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) ba Norges Bank om å utrede spørsmålet.

Dersom Finansdepartementet nå åpner for at fondet kan investere i aksjer som ikke er børsnoterte, vil fondet tilnærme seg investeringsmuligheter og bygge kompetanse gradvis, heter det videre fra Norges Banks pressemelding.

Oljefondet har i dag en verdi på 15.535 milliarder kroner. Disse verdiene er plassert i til sammen 9228 selskaper fordelt på 70 land verden over. Slik reglene er i dag kan oljefondet kun sette penger i unotert eiendom og unotert infrastruktur for fornybar energi, men har ut over det ingen adgang til å investere penger i andre former for virksomheter som ikke er børsnotert.