Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.
Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Nær dobling av krisetilskudd til Siva

I den seneste krisepakken foreslår regjeringen å bevilge 76 millioner kroner ekstra til Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram.

Publisert Sist oppdatert

Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram er et lavterskeltilbud for lokalt næringsliv, som tilbyr tjenester som bedriftsrådgivning, nettverksbygging og andre utviklingsrelaterte oppgaver til bedrifter til en subsidiert pris.

Programmene omfatter inkubatorer som StartupLab i Oslo, VIS i Bergen og Validé i Stavanger.

I 2020 ble det gitt en tilleggsbevilgning på 40 millioner kroner til disse. I tillegg bidro Siva med oppsparte midler innenfor programmene, noe som ga dem mulighet til å ikke kreve egenandel fra bedrifter som er rammet av pandemien og som etterspør tjenester fra næringshagene og inkubatorene. Denne egenandelen ligger normalt rundt 25 prosent.

Næringshagene og inkubatorene har i løpet av pandemien opplevd rekordstor økning i etterspørsel etter tjenester fra bedrifter som har behov for bistand, og mange har tatt inn flere bedrifter i sine program for å avhjelpe situasjonen.

På grunn av vedvarende smitteverntiltak og fortsatt høy etterspørsel, foreslår regjeringen derfor en tilleggsbevilgning på 76 millioner kroner for å videreføre tiltaket i 2021.

Midlene fordeles til fylkeskommunene, som har ansvar for at det utformes oppdrag til Siva i sitt fylke.

– Det er fortsatt mange bedrifter rundt om i landet som opplever svært krevende tider, og behovet for lokale støttespillere er viktigere enn noen gang. Næringshagene og inkubatorene er til stede i hele landet, de kjenner de lokale bedriftene og legger til rette for ny næringsvirksomhet og flere arbeidsplasser, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Den økte bevilgningen og beslutningen om at koronarammede bedrifter fortsatt skal slippe egenandel, er en stor seier for Abelias bransjeforeningen for innovasjonsselskaper (FIN), som organiserer inkubatorene, klynger, katapulter og teknologioverføringskontorene (TTOene).

– Mange bedrifter har ikke hatt mulighet til å betale egenandel for inkubasjonstjenestene, så bevilgningen er svært viktig for at vi ikke skal risikere å miste en hel generasjon med gründere, sier Trine Ellingsen, daglig leder i FIN.

Hun mener gründer-Norge har god grunn til å feire tildelingen.

– Disse såkalte gründerfabrikkene utgjør en veldig viktig innovasjonsinfrastruktur i Norge. Det er et stort behov for entreprenørskap og nye arbeidsplasser fremover, og da må vi satse på de virkemidlene som har vist seg å ha en stor effekt, sier hun.

Til sammen deltar 39 næringshager og 33 inkubatorer over hele landet i Sivas næringshage- og inkubasjonsprogrammer.

Powered by Labrador CMS