Grïunderpolitikk

Nær 30 innspill fra Vestlandet til næringsministeren – se listen og om du er enig 

Næringsminister Jan Christian Vestre har fått innspill til gründermeldingen fra Tromsø, Trondheim og Oslo. Torsdag var turen kommet til Vestlandet og Bergen. 

Fullt hus under innspillsmøte: Næringsminister Jan Christian Vestre fikk mange konkrete innspill med fra Bergen, her flankert av Stine Fiksedal (til venstre) og Hilde Indreøvde.
Publisert Sist oppdatert

– Jeg hører de har kuttet ned til 2,5 minutters taletid for at alle skal få si noe. Alle som har noe på hjertet skal få snakke. Jeg har med meg notatboken min og skal være her for å lære av gründere, sier næringsminister Jan Christian Vestre. 

Næringsdepartementet jobber med å lage Norges første stortingsmelding om gründerskap. 

De over 30 på talelisten i lokalene til Vestlandets Innovasjonsselskap (VIS) venter på å få dele sine innspill, med håp om at det skal bli tatt med inn som landets videre politikk gjennom den kommende stortingsmeldingen. 

– Hva er det vi politikere kan gjøre for å legge bedre til rette for at flere skal både starte og lykkes med å drive bedrift? Målet med meldingen er at Norge skal bære verdens beste land å starte og drive bedrift i, sier Vestre. 

Stine Fiksdal, administrerende direktør i Vestlandets Innovasjonsselskap - VIS, ønsket ministeren velkommen til Bergen og Vestlandet. 

– Vi er den regionen som eksporterte mest og satte norgesrekord, og det gjelder også utenom olje. Fremover er målet å skape 24.000 arbeidsplasser i vår region. Og vi vet at to av tre arbeidsplasser skapes i nye bedrifter. Vi er helt avhengig av gründerpolitikk som hjelper gründere å lykkes, sier Fiksdal. 

Så langt har Vestre hatt fire innspillsmøter - i Trondheim, Tromsø, Oslo og et innspillsmøte for kvinnelige gründere fra hele landet. Per i dag er bare én av fem gründere kvinner. 

– I Oslo var det mer fokus på skattepolitikk enn det var i Tromsø. I Trondheim var det naturligvis mer fokus på tech. Det blir spennende å se hva som kommer her i dag, sier Vestre. 

Han innleder og setter seg på første rad, med penn og papir.  

Nederst i saken kan du se hvilke av innleggene Vestre vektla da han oppsummerte møtet. 

Analog: Ikke noe AI involvert her. Vestre noterer med penn på papir.

Her er innspillene fra Vestlandet: 

(Talere som ikke var på talelisten er ikke med. )

1. Heidi Bjønnes Larsen, Vestland fylkeskommune

Viktig med likt tilbud for gründere uansett hvor man bor. 

– Bruk fylkeskommunen, ropte Bjønnes Larsen i Vestland fylkeskommune. 

Hun mener god førstelinjetjeneste og henvisningskompetanse er viktig for at virkemiddelapparatet skal virke, og at like godt tilbud for gründere uavhengig av hvor de bor.  

2. Børge Brundtland, Industriutvikling Vest

– Samspill mellom kompetanse og penger er særdeles verdifull. Gode rammer for fylket og SIVA er viktig. 

Brundtland foreslår spinoff-tilskudd.

– Alle ønsker seg egentlig flere spin-off. Hvordan kan vi la noe vokse rundt de store bedriftene? Jeg skulle ønske at for eksempel Teknologisenteret Mongstad (TCM) lokket selskaper som bruker senteret til testing - til å bli igjen i vår region. 

Han mener XWest er et godt eksempel på en spinoff - hos PWS Technology. 

3. Espen Rostrup, Vestlandets Innovasjonsselskap VIS 

– Forskergründere er ikke som andre gründere. Forsker-entreprenør-program må inn i gründermeldingen. En akademisk spinoff møter flere dødens dal og har en dødens dal som kommer før den tradisjonelle.

Rostrup forteller at veien fra akademisk karriere til gründersatsing kan være en vanskelig vei å gå, og ønsker å hjelpe flere til å starte opp som gründere gjennom et tilpasset entreprenørskapsprogram. Han oppfordret også til at man bruker TTO-ene. 

4. Carl-Erik M. Moberg, gründer og daglig leder i TicketCo 

– Vi startet opp som en billettmygg for rundt ti år siden. Det var akkurat her i Nyskapningsparken vi hadde det første kontoret vårt og vi fikk de første kundene, og laget arrangement. Tusen takk til virkemiddelapparatet, VIS, Innovasjon Norge og alle rundt. 

Etter skrytet, retter Moberg fokus mot hva han mener kan bli bedre. 

– I denne byen er vi glade for å si at vi ikke ser mot Oslo. Vi ser mot verden. Det å tenke globalt og bli en global player synes jeg mangler litt. Jeg synes ikke det er sterkt nok fokus på det globale. I Norge er det 5,5 millioner mennesker. I hele verden er vi åtte milliarder. It make sense å gå ut av Norge så fort som mulig, spesielt på teknologi. Fokuset må gjerne ikke være flere dør-selskaper i Årdal, men produktselskaper som Klarna og Spotify som i Sverige. For å få det til - trenger vi internasjonale rådgiver. Se mot sjømat -næringen, de har et godt internasjonalt markedsføringsapparat -  sånn bør vi ha for teknologi og norske gründere. Vi må sitte i London. Kanskje selger vi selskaper og kan gå tilbake og investere i andre startups. 

Pensjonsfond: Hilde Støle Pettersen i Momentum stilte spørsmål rundt pensjon og venture.

5. Hilde Støle Pettersen, Momentum Venture Management og styreleder i Norsk venturekapital forening 

– Venturekapital fra pensjonsmidler er nesten fraværende i Norge. Dette til tross for at fremtidens pensjonisters kapital per definisjon er langsiktig, og burde få ta del i nyskapende virksomhet med gode avkastningsmuligheter. 

– De mest fremoverlente pensjonsforvalterne i Norge (for eksempel KLP som vi er heldige å ha med oss) allokerer allerede noe kapital til VC til tross for at forholdene ikke ligger så godt til rette. I foregangsland som USA investeres i snitt 10 prosent av pensjonskapitalen i venture, og jeg anbefaler å se til UK hvor myndighetene har spennende direkte dialog med store pensjonsforvaltere. Gode ordninger her kan virkelig flytte nålen!

6. Alf Gunnar Andersen, Horde

– Jeg er ikke her for å be om almisser, men for at Norge blir et interessant land å investere i. Teknologi - alt kan kopieres. Merkevarer er vikrige. Vi må ha lavere skatter og enklere regler å forholde seg til. Reduserte avgifter på elbil - ble stort elbilsalg. Store deler av næringslivet er blitt overregulert - det merker dere på stortinget også - det er mange regler å følg henvist til ministeren, sa Andersen til latter fra salen. 

7. Kristian Notland Harnes, daglig leder og gründer, Minus Solutions AS

– Oppstartbedrifter må få spille viktig rolle i sirkulærøkonomien. Kan staten stille garanti? Vi trenger garanti for produktlån i staten. Det ville gjort det enklere for startupbedrifter innen delingsøkonomi.  

Ledertrøye: Christina Sundli-Härdig overrakte en "ledertrøye" og inviterte til Innovasjonsuken Opp i Bergen til høsten.

8. Christina Sundli-Härdig, gründer i Ihärdig og styreleder i First Tuesday 

Trakk frem hvor viktig det er å starte med innovasjon tidlig - som i Ungt Entreprenørskap. Inviterte også ministeren til Innovasjonsuken Opp og overrakte ham en t-skjorte. 

– Her er ledertrøyen! 

9. Jan Myhre, BIE innovasjon og entreprenørskap 

– Jeg jobber med å etablere en gründerfabrikk. 

Myhre fortalte også at det var han som foreslo ideen om såkornfond - og trakk frem hvor viktig slike fond er. 

– Jeg foreslår jobbskapingsmidler som en post på Statsbudsjettet, med sin opprinnelige intensjon (innovative prosjekter av nasjonal betydning). Gjerne med fokus på bærekraftig utvikling, rettferdig handel og inkluderende arbeidsliv. Størrelsesorden 50 millioner.

Han utfordret Vestre på at "det bør du klare til revidert". 

10. Patrick Abbott, Acapo

– Jeg er immigrant fra USA og har nylig fått meg jobb.  "Så bra du fikk en jobb etter bare to år," sier folk til meg, sier Abbot på norsk. 
Han legger et ironisk trykk på "bare". 

 – Jeg kjenner mange dyktige innvandrere, som er biologer, ingeniører og journalister. Det første jeg vil si - se ut der - det er mange folk som er ute der - som kan tilføre norske bedrifter kompetanse fra deres erfaringer fra rundt om i verden, sier Abbot. 

Han har også et innspill til: 

– Lær litt fra USA. Jobb mer tverrfaglig. La folk med ulike bakgrunner og profesjoner jobbe sammen. "Add some caos to the situation" - som amerikanere gjerne gjør, sier Abbot. 

11. Anita Bakken, MIKS Ressurssenter 

– Vi har utviklet et entreprenørskapsprogram for flerkulturelle- har nå ti deltakere fra åtte land er med på programmet nå. Vi har fysiske program i Bergen for flerkulturelle gründere og også startet digitalt program for ukrainske gründere. 

– Vi ønsker  en nasjonal HUB for flerkulturelle gründere - gjerne i Bergen. Skal Norge bli landets beste land å starte en bedrift i - må vi ha et slikt tilbud. 

Finansinnspill: Daniel Isdal Furset ba Vestre se til Storbritannia.

12. Daniel Isdal Furset, Fintech Norway

Det er litt vanskelig å ta deg alvorlig på det du lover - at Norge skal bli det beste landet å starte bedrift i - når du har en finansminister som gjør det han kan for at det ikke skal bli det. Dere må sette dere ned og snakke sammen. Jeg synes også dere må se til UK - hvordan Konkurransetilsynet og Finanstilsynet jobber godt sammen der. 

13. Knut Førland, LIquiline AS/Hydrogen Solutions AS

– Det er tøft å være gründer. Det er hardt arbeid. Gikk over til fornybarsatsing i 2019. Åpnet anlegg nummer to i Egersund for en måned siden. Utfordringer å få løftet selskapet opp når du. Innovasjon Norge og såkornfond er bra, men ikke nok. Vi trenger skatteinsitament for å få investorer til å satse penger på oppstartsselskaper. En modell der man får fradrag for investeringer upfront kan være en god idé. 

– Vi har vært heldig - to store kraftselskap inn på eiersiden. Har gjort at vi har fått til å løfte selskapet. Privat kapital er helt avgjørende. Vi trenger mer privat kapital. Hadde det ikke vært for katapulten på Stord hadde vi ikke fått det til. Sats videre på såkornfond. 

Snakket om de unge: Gry Sæterdal i Ungt Entreprenørskap takket nei til mikrofon. Hun hadde en røst som bar.

14. Gry Sæterdal, Ungt Entreprenørskap Vestland

– William på 22 er blitt seriegründer. Vet du hva han drømmer om nå? Fast jobb og enklere regler og skattesystem. Er det slik det skal være, spør Sæterdal. 

– Tidig i skoleløpet må vi bygge Norges kultur for entreprenørskap. I Ungt Entreprenørskap har vi veldig gode ordninger, men når de er ferdige på skolen forsvinner disse ordningene. 

– 57 prosent av ledere i ungdomsbedrifter i Vestland er kvinner. Men hvor blir de av? 

15. Kjetil Kvåle, Kunnskapsparken Vestland og styreleder Connect Vest 

– Kapital i tidlig fase - mange gode ordninher i Innovasjon Norge og SIVA, men mangel på kapital i tidlig-fase. Får med private investorer i tidlig-fase - staten som er så søkkrik som den er - bør finne en ordning som virker såpass tidlig. I dagens ordninger er det tungt å få utløst midler. 

16. Cecilie Bjelland, gründer i GiaH 

– Vi trenger å åpne opp for et mye større mangfold i det norske markedet. Hvem heier på oss som er i krysningspunktet mellom teknologi og omsorg, spør Bjelland. 

Selskapet hennes lager en løsning som skal kunne være til hjelp for landets 800.000 pårørende, men hun opplever at det er vanskelig å få aksept for det som en næring. 

– Vær så snill å senk terskelen for statlig risikokapital. sier Bjelland. 

Hun har også et tredje innspill: 

– Vi trenger dem som tryner fullstendig og prøver på igjen. Sånn at kvinner som meg - i godt moden alder - prøver seg på den forretningsideen de har.  

17. Tor Jacob Aabelvik

Aabelvik hadde innspill som gikk på vekstgaranti lån og bankenes syn på dette. 

– Tradisjonell risikoanalyse er fortsatt styrende i bankene. Små gründerbedrifter som jeg representerer får ikke lån for å kjøpe råvarer for 700.000 og det er helt utillatelig å ha den holdningen. Da er det ikke lett å være gründer.

Stor interesse: Mange hadde satt av to timer for å komme med innspill eller høre på hva andre la frem.

18. Vegard Frihammer, Greenstat

Vi trenger tilgang til kapital. Nysnø - vi vil gjerne ha en avdeling her i Bergen. Bygd opp portefølje som krever milliarder. Finner ikke den kapitalen i Norge. Henter internasjonal kapital. Vi fikk akkurat inn en fransk aktør. Vi skulle gjerne heller hatt Nysnø. Styrking av Nysnø og endring av mandatet deres. 

19. Torbjørn Langeland, Motitech

– Utfordringen er å nå ut i nye markeder. Kulturen i norsk politikk - begynn å fremsnakk norsk næringsliv ute, utenfor norske landegrenser. Selg inn det vi får til i Norge - det kan hjelpe oss når vi drar utenfor Norge. Det mangler også penger til å implementere teknologi som fungerer - i kommunene. 

Han forklarer hva som møter han og selskapet i norske kommuner. 

– Vi har et produkt som fungerer, men når vi kommer til en ny kommune - får vi beskjed om at vi kan sette i gang et prosjekt. Vi trenger ikke å teste at det fungerer en gang til, vi vet det fungerer. Det er penger til prosjekter, men ikke til implementering av ny teknologi. Det kunne jeg ønske meg mer av. 

20. Morten Storhaug, Entreprenerdy 

– Vi har hjulpet 45.000 entreprenører. Vi tror vi kan skape flere talenter om det er digitale entreprenørskapsprogrammer. Jo flere talenter vi kan få med, jo flere muligheter for enhjørninger.

21. Bjarte Horn, daglig leder i Ocean Innovation Norwegian Catapult 

– Gründere trenger tilgang på testkompetanse, og man trenger finansiering for å gjennomføre testingen. Ønsker et målrettet virkemiddel, så gründere får tilgang til testing og midler til dette. 

22. Ingunn Eide, inkubatorleder i Aksello

Nysnø - lite avlastende funksjon for oppstart og vekstselskap per i dag. Foreslår å gjøre Due diligence før investeringer - slik at privat investor og Nysnø kan investere samtidig. Dette kan også øke muligheten for å få internasjonale investorer. 

23. Sigmund Vereide, Hardanger og Voss Næringshage 

– Det må bli enklere å få midler til å dekke lønnskostnader i kritisk fase der selskaper venter på å bli operative og i vekst. Vi kjenner til bedrifter som har fått veksttilskudd, men ikke kan ta det ut fordi man ikke har penger til lønnskostnader. 

Vereide avsluttet med et selvlaget dikt: 

Kjære Vestre, 

Vi må unne gründerane det beste, 

husk at dei må få vekse og bløma, 

fordi dei er morgondagens grøda. 

Kremmerkompetanse: Erlend Waaler i Startuplab Bergen mener unge må lære å være kremmere.

24. Erlend Waaler, leder Startuplab Bergen 

– Det jeg ønsker å utfordre deg på - er å gå sammen med utdanningsmininsteren og fokusere på kremmerkompetanse. Vi er alle akademikere. Men det som skal til for å lykkes som gründer er at man tjener penger - man må være kremmer. 

– Vi ønsker entreprenørskole for høyere utdanning og egen entreprenørlinje på videregående. Vi må gjøre det mye lettere å få d-nummer og komme og jobbe i Norge. Vi trenger hjelp i skaleringsfasen. Det er den som er vanskeligst. 

– For mye konsesus i venturkapitalen. Du må være med å bidra til en kulturendring - der man vil investere tid og innkjøp med gründerbedrifter i offentlig anskaffelse. Doffin er umulig å følge med på. Det må fikses. 

Det siste punktet oppsummerte Waaler bare slik: 

– Alt om skatt - ja, det vet du. 

25. Sveinung Hole, Sarsia Management

– Å få pensjonskapital - initiativ fra dere til å koble det - hadde vært fantastisk - veldig viktig - jajaja! 

– Enig i det Rostrup sier.  Vi jobber med forskningsentreprenører. Vi ble etablert for 18 år siden. Nå er vi ti stykker som investerer i forskningsbaserte selskaper. 42 investeringer. Tre salg pågår akkurat nå. Vi har skapt ca 10 milliarder i aksjonærverdier. Kapital til helseinvesteringer - vårt fjerde fond - kjempeviktig oppgave å bringe disse selskapene videre. 

– Investinor har en god modell gjennom å investere i fond som Sarsia og så investerer vi i selskapene. Men Investinor investerer altfor lite - sammenlignet med Sverige og Danmark for eksempel. Gi Investinor mer kapital. Pleace. Vær litt modig. Men man trenger ikke å endre modellen, den fungerer. 

26. Sveinung Sundfør Sivertsen, Fremtenkt - fremtidsbyrå 

– Vi har et ideelt aksjeselskap som er formålsdrevet. Per i dag er det ikke tilrettelagt for det i virkemiddelapparatet. Vi ønsker at det blir opprettet en egen selskapstype for ideelle formålsdrevne aksjeselskap - og man kan legge til rette for at slike selskaper også kan få støtte i virkemiddelapparatetet.  

27. Kai Stolz, GCE Ocean Tehcnology 

GCE har 130 bedrifter, deriblant 30 oppstartsbedrifter. 

– En av fem overlever ikke. En av ti klarer ikke bli vekstselskap. Vi har masse bra virkemidler for startup, men vi mangler for å ta det internasjonalt. Vi må få på plass øremerkede midler. 

Så kom Stoltz med et helt konkret forslag: 

– Vi nordmenn er litt spesielle - vi putter heller penger inn i hytter og eiendom enn oppstartsbedrifter. Vi må skape investorer - under parolen “Hele Norge investerer” - vær så god, sa Stolz og strakk ut hendene mot ministeren på første rad. 

Fikk forslag om nytt slagord 

Oppsummerte: Vestre bladde i notatboken og oppsummerte etter to timer med innspill. – Send meg epost om dere har flere innspill.

Vestre svarte følgende på siste oppfordring: 

– Haha - du må ikke si sånn slagord til meg! 

Dette var noe av det Vestre oppsummerte på slutten av det to timer lange innspillsmøtet: 

– Kjære gode venner, dette var veldig bra. Dere var veldig konkrete. Jeg har notert. Jeg kan avsløre at jeg har satt minst en ring rundt under notatene til hvert av innleggene. En ring betyr at det skal følges opp. Ansatte i embetsverket sitter og svetter her nå, sier Vestre og titter på sine ansatte fra Næringsdepartementet som satt sammen med han på første rad. 

Om pensjonspenger inn i venture: 

– Det hadde vært utrolig spennende å tenke på den synergien man kunne fått ved å koble på private pensjonsfond. 

Om gründerselskaper og offentlige anskaffelser: 

– Det 740 milliarder i offentlige anskaffelser i året. Det kan vi fri i en smart retning. Innkjøpskraften er ekstremt stor. Nå har vi satt krav til bærekraft ved offentlige innkjøp. Kanskje det er mulig å gjøre noe lignende når det gjelder innovasjon? 

– Nå har vi et regelverk når det gjelder offentlige anskaffelser som.... det er laget en veileder på 700 sider. Det er bilder i den også! Altså - dette er ikke en kritikk av byråkratene. Men gud bedre - hvordan skal en startupbedrift lese den? Vi skroter regelverket vi har og lager et som fremmer innovasjon og som er lett å finnen frem i. 

Om unge og entreprenørskap: 

– Kanskje vi må begynne allerede i barnehagen? 

Om formuesskatten: 

– Den skal heller ikke denne regjeringen avskaffe. Det er den mest omfordelende skatten vi har. Men kan vi gjøre justeringer, så den får mindre uheldige utfall? 54

Om å tenke globalt: 

- Carl-Erik og Torbjørn hadde gode innspill her. Vi må være unorske og skryte av oss selv. 

Siste frist for å melde inn innspill til gründermeldingen er fredag 15.mars. 

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.