finansiering

Nå merker Innovasjon Norge krisen - færre gründere tør satse

Innovasjon Norge må 11 år tilbake i tid for å finne et år de delte ut mindre penger til oppstartsselskaper.

Kaja van den Berg er bekymret for nedgangen i antall gründersøknader til Innovasjon Norge.
Publisert Sist oppdatert

De beste selskapene skapes i dårlige tider, blir det sagt, gjerne som en trøst når kapitalkrisen herjer og veksten uteblir. Men nå tyder nye tall fra Innovasjon Norge på at den krevende situasjonen gjør at det er færre som tør satse. Det er nemlig en betydelig nedgang i antall gründerselskaper som søker etablerertilskudd (markedsavklaring).

– At det nå er et dårligere tilfang av oppstartsbedrifter, er noe vi tar på stort alvor og følger tett, sier Kaja van den Berg, porteføljedirektør i avdelingen for kommersialisering og vekst i Innovasjon Norge.

21 prosent ned

Totalt tildelt etablerertilskudd har sunket fra 190 millioner til 150 millioner fra 2021 til 2022. Mange bedrifter melder om at de stopper planlagte utviklingsprosjekter på grunn av den usikre økonomiske situasjonen.

– I en tid med behov for mer innovasjon, får vi mindre, sier Kaja van den Berg.

Hun mener det er flere årsaker til nedgangen. Innovasjon Norge erfarer at det er mer krevende for oppstartsbedrifter å hente tidligfasekapital, men selskapene trekker også fram tilgang på kvalifisert arbeidskraft og kompetanse som en stor utfordring.

– Gode prosjekter lykkes med dette, men det tar lengre tid, sier van den Berg.

Gjør endringer

Innovasjon Norge understreker at de fortsetter å vurdere prosjekter ut fra fastlagt policy og gitte kriterier, men de gjør flere grep. De jobber nå med å videreutvikle tjenestetilbudet for å styrke økossystemet.

– Her bygger vi både på evalueringen fra Menon og en bred innspillsrunde blant bedrifter, investormiljø, nasjonale og regionale samarbeidspartnere og universitets- og høyskolesektoren. I tillegg jobber regionkontorene våre med å synliggjøre mulighetene som finnes for de som ønsker å satse, og med å løfte frem motiverende eksempel med gode gründere og rollemodeller, påpeker hun.

Et av grepene er også å øke hyppigheten på introduksjonskurset «Fra idé til Marked». Kurset blir nå gjennomført digitalt hver 14. dag.

Studenthåp

Kaja van den Berg mener dessuten å se et «studenthåp». Høsten 2022 jobbet IN ekstra inn mot studiestedene for å motivere mastergradsstudenter til å teste egne entreprenørskapsevner og søke om Stud-ENT-tilskuddet.

– Antall søknader ser ut til å bli omtrent som i fjor, noe som ikke er en selvfølge med tanke på hvor attraktive studentene er i dagens arbeidsmarked. Vi er glade for å se at mange mastergradsstudentene velger å realisere sine innovative ideer og prosjekter.

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.

Ja, takk!

Leder av GründerAcademy, Lene Skjæveland Bø, er bekymret.
Etter å ha opplevd hjertestans i nær krets, ønsker Oddvar Opsanger å lage en app som automatisk varsler.