I sommer har Geir Atle Bore t.v. og Fundingpartner funnet de to rette kandidatene til «ekte venture debt». Det er Karen Dolvas No Isolatoion og Gautam Chandna Skiwo som har kommet så langt i vekstfasen Fundingpartner tør å løsne på kravene til sikkerhet.
I sommer har Geir Atle Bore t.v. og Fundingpartner funnet de to rette kandidatene til «ekte venture debt». Det er Karen Dolvas No Isolatoion og Gautam Chandna Skiwo som har kommet så langt i vekstfasen Fundingpartner tør å løsne på kravene til sikkerhet.

Nå har Fundingpartner åpnet lånekrana for vekstselskaper som trenger raske penger

Skiwo og No Isolation er de to første selskapene som slipper gjennom nåløyet til Fundingpartners finansieringskonsept «venture debt». Skiwo-gründer Gautam Chandna mener risikolånet vil hjelpe ham å beholde mer av selskapet i fremtiden.

Publisert Sist oppdatert

– Dette er første gang norske selskaper har mulighet til å finansiere usikrede vekstsatsinger med lån i stedet for å gjennomføre en emisjon, sier daglig leder i Fundingpartner, Geir Atle Bore.

Fundingpartner-sjefen lanserte konseptet «venture debt» som eget produkt allerede i fjor høst.

Da hadde folkefinansieringsselskapet gjennomført tre vellykkede kampanjer med folkefinansierte usikrede bedriftslån til DinERP (10 millioner i arbeidskapital), Skiwo (8 millioner kroner i oppkjøpskapital) og Haptiq (6 millioner kroner i forskudd på kontrakt med forsvaret)

Et friere lån

Men Bore mener de ikke helt kvalifiserer som et «ekte» venturelån, og bruker det første lånet til Skiwo som et eksempel:

– Da de kom til oss for å låne penger for å kjøpe Salita var det i praksis et oppkjøpslån. Det kunne selskapet med litt flaks fått fra en bank. Det fantes jo tross alt en form for sikkerhet.

– Denne gangen låner vi ut penger uten å vite eksakt hva resultatet blir, eller hvilke kunder som kommer til å kunne bidra til at lånet blir tilbakebetalt. Det fører til en helt annen type risiko

Han forklarer at det finnes en annen viktig forskjell mellom lånene. Mens det første var et vanlig amorteringslån med månedlige nedbetalinger, er halvparten av det nye lånet et såkalt bullet-lån, det vil si at det ikke skal tilbakebetales eller refinansieres før ved forfallsdatoen om to år.

– Det er jo akkurat hva gründere ønsker seg. Så mye penger som mulig med tilbakebetaling så sent som mulig, sier Bore.

Låner for å øke verdivurderingen

Det skriver Skiwo-gründer Gautam Chandna under på. De syv millionene selskapet har lånt skal brukes til å ansette en kommersiell direktør og en nøkkelstilling til, samt skalere datterselskapet Dipps.

Selskapet har bygget en løsning som sørger for at frilansere, gjerne i den såkalte gig-økonomien, får betalt som fortjent for arbeidsinnsatsen sin. På kundelisten har Dipps selskaper som Foodora, Porterbuddy, Staffer og Fromber. I tillegg brukes det av to egne datterselskapene Salita og Triv, som formidler jobber til frilansere innen henholdsvis tolking og oversettelse samt renhold.

– Vi har snakket om dette internt, og burde kanskje ikke si det altfor høyt til Geir Atle. Men dette er i praksis et gratis lån for oss. De investeringene vi gjør, vil øke verdien på selskapet så mye at det i praksis betaler lånekostnadene, sier Chandna da Shifter møter ham.

– Det gjør meg glad å høre. Det er vårt mål, kommer det kjapt fra Geir Atle Bore som deltar på video hjemmefra på grunn av karantene etter et bryllupsbesøk i København.

Kan unngå utvanning

I forkant av lånet hos Fundingpartner hadde Gautam Chandna samtaler med en ny investor og med styreleder i Skiwo, Stein Jacobsen. Ifølge Chandna har Skiwo i dag en verdivurdering på omtrent 120 millioner kroner før investeringen. I neste emisjonsrunde vil selskapet trenge 50-60 millioner kroner. Men å selge en tredjedel av selskapet til den prisen var vanskelig å akseptere for eierne.

– Gjennom å ta opp dette lånet, få på plass det rette personene og utvide virksomheten kan vi realistisk sett få opp verdien til cirka 150 millioner kroner. Henter vi da 50 millioner, er det i stedet 25 prosent som blir solgt ut, sier Chandna

– Åtte prosentpoengs forskjell i eierskap er mye for eksisterende eiere, fortsetter han.

Finansierer økt produksjon

No Isolation-gründer Karen Dolva liker også at det har dukket opp en ny finansieringsmulighet for selskaper som har kommet seg over i scaleup-fasen. Selv om behovet for lånet skiller seg en god del fra Skiwo.

- Vi har ønsket å teste plattformen til Fundingpartner lenge, og er imponert over hva de har bygget. Vi produserer hardware og er derfor alltid på utkikk etter gode arbeidskapitalløsninger, skriver Dolva i en epost til Shifter.

Akkurat nå går salget av nettbrettet Komp så det suser, og da mener Dolva denne lånemuligheten kommer godt med, slik at selskapet får finansiert produktene mens de er på lager og på vei ut til kunde.

Ikke et lån for alle

Selv om Skiwo og No Isolation er blitt godkjent som låntakere, er Geir Atle Bore tydelig på at det er et relativt begrenset antall norske selskaper som kan sjekke av på alle boksene på Fundingpartners kravlista:

1. Selskapet skal ha sterke og dyktige eiere. Oppstår det problemer, finnes det en «rik onkel» i bakgrunnen som kan gå inn med mer penger i selskapet. I en tidligfase er dette er noe gründere sjelden har, utdyper Bore. Det at dyktige eiere har gått inn er en ekstra validering.

2. Dokumentert vekst i flere år. I tilfellet Skiwo finnes både organisk vekst og vekst gjennom oppkjøp. Chandna forteller at Skiwo i fjor omsatte for 89 millioner kroner, hvorav 75 kom fra Salita. I år regner han med å passere 100 millioners streken med god margin og at Dipps vil stå for den største delen av veksten.

3. Verdivurdering. Ifølge Bore bør verdien på et selskap som får venturelån, være minst 100 millioner norske kroner.

– Den potensielle kundebasen i det norske økosystemet er på vei opp. Det er stadig flere som tar steget fra startup til scaleup, sier Bore

– Det er ikke lenger bare Oda, legger han til.

I fjor fikk Fundingpartner 9,1 millioner kroner av Forskningsrådet for å utvikle en ny og bedre kredittmodell for SMB-er sammen med Norsk Regnesentral. Det har bidratt til å at selskapet nå har turt å gi lån med større frihet.

- Den nye kredittmodellen vi utvikler har helt klart spilt en rolle i at vi kan gi lån her. Denne type lån handler om å beregne sannsynligheten for at selskapet går konkurs, sier Bore.

Sparer tid i pengejakten

Utover det at Chandna kan unngå å vanne ut selskapet sitt gjennom å låne penger, ser han en annen fordel. Tid.

Å hente penger fra investorer er en prosess som gjerne tar fra tre måneder opptil et år, ifølge Chandna. Lånet fra Fundingpartner var på plass i løpet av et par sommeruker.

– Det hjalp nok litt at de kjente oss fra før, med en så kort prosess er det interessant alternativ å sjekke ut, selv om du skulle få nei, mener Chandna.

Flere proffer og høyere innsats

Interessen hos Fundingpartners investorer har også vært god. Begge lånene som har ti prosents rente, forsvant ganske så raskt, ifølge Bore. 561 investorer var med og finansierte Skiwos lån på syv millioner kroner, mens 314 investorer deltok i lånet til No Isolation.

Lånene skiller seg ut noe fra Fundingpartners andre lån på to måter. Dels er summen per investor noe høyere enn ellers, dels er antallet profesjonelle eller semi-profesjonelle investorer høyere.

– De skjønner at et selskap som er verdt 100 millioner, som regel kan hente mer kapital og at det begrenser risikoen, sier Bore.

For vanlige småinvestorer som har funnet veien til folkefinansiering kan derimot en sikkerhet som «2. prioritets pant i driftstilbehør og 1. prioritets pant i kundefordringer i datterselskap, samt selskapsgarantier», som i tilfellet Skiwo, høres betydelig mer skummel ut enn om det er en eiendom som utgjør sikkerheten.

– Dessuten er det en del som begynner å tenke at det er litt kjedelig med eiendom, og som tenker at gode tech-selskaper er en mer spennende og bedre diversifisering av investeringsporteføljen, sier Bore.

Powered by Labrador CMS