Finansminister Jan Tore Sanner.

Nå garanterer regjeringen for lån til alle bedrifter

Ordningen som i utgangspunktet skulle dekke små- og mellomstore bedrifter, omfatter nå alle selskaper i Norge. Men rammene økes ikke - ennå.

Publisert Sist oppdatert

Garantiordningen for lån til små og mellomstore bedrifter innebærer at staten garanterer for 90 prosent av hvert banklån, og ble åpnet for bruk forrige fredag.

Torsdag fastsatte Finansdepartementet en forskrift som åpner ordningen også for større bedrifter, med mer enn 250 ansatte. Endringen er allerede godkjent av ESA.

– Blant de mange bedriftene som nå står overfor en akutt likviditetsmangel, vil de fleste være dekket gjennom Statens obligasjonsfond eller SMB-garantiordningen. Noen bedrifter har imidlertid falt mellom de to ordningene, og derfor utvider vi nå garantiordningen til alle bedrifter, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

Større bedrifter, større lån, større krav

Den nye, midlertidige loven om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter trådte i kraft fredag 27. mars, og Finansdepartementet fastsatte samtidig en utfyllende forskrift til loven. Forskriften gir blant annet nærmere regler om hvilke bedrifter som kan motta garanterte lån, hvilke lån som kvalifiserer for garanti og hvordan den samlede garantirammen på 50 milliarder kroner skal fordeles mellom bankene.

Ordningen er basert på at det i hovedsak er bankene som skal administrere den, blant annet gjennom å kontrollere at vilkårene i loven og forskriften er oppfylt før de innvilger garanterte lån.

Reglene er stort sett de samme for alle bedrifter, men de større bedriftene kan få større lån, og må betale en større garantiprovisjon til staten, ifølge en pressemelding fra regjeringen. De større bedriftene kan låne opptil 150 millioner kroner under ordningen, mens det maksimale lånebeløpet for små og mellomstore bedrifter er 50 millioner kroner.

Øker ikke rammene - ennå

– Stortinget har vedtatt en samlet garantiramme på 50 milliarder kroner, og dette ser ut til å være nok til å møte bedriftenes likviditetsbehov i første omgang. Regjeringen følger nøye med på bruken av ordningen, og vi vil legge frem forslag om å øke garantirammen dersom det skulle bli behov for det, sier finansministeren i meldingen.

Små og mellomstore bedrifter er i regelverket definert som bedrifter som sysselsetter færre enn 250 personer, og som har en årsomsetning som ikke overstiger 50 millioner euro eller en samlet balanse som ikke overstiger 43 millioner euro.

Garantiordningen er fra i dag altså åpen også for bedrifter som ikke møter denne definisjonen.