Miljøstartupens nye storprosjekt: Bruker bankkontoen til å beregne klimautslippene til den enkelte

Ducky bruker innovative grep for å finne ut hvor miljøvennlig vi egentlig er. Forskningsrådet bidrar med millioner, og norske kommuner, banker og FN er blant de som allerede er interessert i verktøyet.

Publisert Sist oppdatert

Da de europeiske landene begynte å stenge ned som følge av korona-pandemien, stupte som kjent også klimautslippene. Nå er oppstartsselskapet Ducky fra Trondheim i gang med en ny kampanje for å få fart på sin "CO2-challenge", der bedrifter utfordrer seg selv til klimakutt.

- For å være ærlig så stoppet alt opp hos oss. Men klimasaken forsvinner ikke, så nå kjører vi en offensiv salgskampanje, fastslår Mona Sprenger i Ducky.

Avansert klimakalkulator

Selv om det ikke har blitt mange nye kunder til CO2-utfordringen, har Ducky brukt tiden godt. Midt i fellesferien landet de en bevilgning på 12 millioner kroner til Zero Emission Citizen (ZEC) der de sammen med blant annet Asplan Viak og Tieto Evry utvikler en avansert klimakalkulator, som med høy nøyaktig beregner utslippene til den enkelte.

Det personlige klimafotavtrykket skal regnes ut automatisk utfra dine banktransaksjoner og andre data – som viser for eksempel matinnkjøp, strømforbruk og andre forbruksvaner.

Det er det nye betalingstjenestedirektivet (PSD2) fra EU som gjør at bankene må gjøre kontoinformasjon tilgjengelig for tredjeparter dersom kundene ønsker det.

"Skjulte" utslipp

- Vi må endre adferd skal vi nå klimamålene og unngå katastrofe. I dag mangler det gode tall for de indirekte utslippene fra vårt forbruk. Disse utslippene er ikke regnet med når Norge setter klimamål, sier Sprenger.

Hun viser til tall fra Asplan Viak som estimerer at innbyggernes utslipp er omlag 15 ganger høyere enn utslippene fra en kommunes virksomhet

ZEC vil bestå av en datahub som samler klimadata automatisk, beregner og visualiserer klimafotavtrykket til befolkningen i en tilgjengelig innbyggerportal. Maskinlæring vil benyttes for å analysere dataene som samles, kartlegge trender, og gi gode råd for å kutte utslipp og løse klimakrisen.

Kundene

Verktøyet vil gi beslutningstagere, næringslivet og forbrukere pålitelig informasjon på en enkel og forståelig måte.

Klimastartupen opplever allerede stor interesse fra både offentlige og private aktører. I dag er det vanskelig for regioner å sette tydelige klimamål som kan følges opp. Samtidig vil næringslivet bidra til et grønt skifte, men trenger hjelp til å kartlegge effekten av "grønne" varer og tjenester, ifølge Ducky.

Selskapet jobber blant annet med Sparebank1 SMN med å utvikle en løsning for å vise klimafotavtrykket i nettbanken. Det presiseres at det bare er du selv som skal kunne se dine egne personlige utslippstall, men at myndigheter og andre som ønsker å analysere store samfunnstrender vil få tilgang til dataene på et anonymisert, aggregert nivå.

Foreløpig er flere kommuner og regioner en del av prosjektet. Strømselskapet Fjordkraft er også med på laget. Nylig landet Ducky også en intensjonsavtale om partnerskap med FN. Oppstartsselskapet er også i dialog med flere andre aktører.