saas

Microsoft-toppens norske møte-favoritt mer enn doblet inntektene

Decisions skrudde opp inntektene og høstet ros hos it-giganten, men doblet tapet. Gründeren har likevel ingen planer om å gå med overskudd, verken i år eller i 2023.

Jørgen Solberg, gründer og daglig leder i Decisions.
Publisert Sist oppdatert

Decisions økte i fjor inntektene fra 9,8 millioner kroner i 2020 til 19 millioner kroner, og så langt i år ligger de an til en ytterligere dobling, ifølge daglig leder Jørgen Solberg.

SaaS-selskapet står bak et Microsoft-verktøy for mer produktive møter, herunder samhandling om forberedelser og agenda, oppfølging av oppgaver og beslutninger.

Seks år gamle Decisions har tidligere vunnet høythengende priser og ble sist i sommer, under Microsofts Inspire-konferanse, trukket frem av gigantens toppsjef Satya Nadella, sammen med 3M, Adobe og Atlassian, forteller Solberg, også gründeren bak verktøyet.

– Vi ble til og med nevnt i åpningstalen hans på Microsoft Build-konferansen i mai, sier han og rapporterer hjem 1300 kunder, i Europa, USA, Australia og New Zealand.

På Microsofts Inspire-konferanse i juli ble Decisions igjen trukket frem av Microsofts CEO, Satya Nadella, sammen med 3M, Adobe og Atlassian.

– Vår suksess er knyttet til at "ingen" føler at de har gode, produktive møter, samtidig som antall møter øker med ti prosent per år, sier Solberg.

– Når da 50 prosent, eller mer, av en gjennomsnittlig arbeidstakers tid går med til møter, så betyr det at dette er et viktig problem å løse, legger han til.

Gikk 27 millioner kroner i underskudd

Fjorårets gode resultater er ifølge Solberg drevet av vekst i abonnementsinntekter, i tillegg til en betydelig vekst i antall brukere hos eksisterende kunder.

– Noe som alltid er et meget godt tegn, sier han.

– Hvilke grep tok dere selv?

– I 2021 etablerte vi "customer success" og salgskontorer i sentrale regioner som New Zealand, Australia, DACH og Storbritannia for å kunne være nærmere kundene våre. Vi lanserte også flere større produktoppdateringer, i tillegg til tysk versjon, sier Solberg.

2021-rapporten viser likevel et negativt driftsresultat, fra 12,4 til 27 millioner kroner.

– Nesten alle kostnader relaterer seg til "headcount". "Headcount"’en globalt økte med over 100 prosent i 2021, og for 2022 er den planlagte økningen på rundt 25 prosent.

Selskapet har i dag 65 ansatte globalt.

– Lavere vekst i antall hoder vil forbedre lønnsomheten vesentlig, men vi har ingen planer om å gå regnskapsmessig med overskudd verken i år eller i 2023. Med tanke på kontantstrøm så vil denne gå i pluss før vi gjør det regnskapsmessig, siden vi stort sett selger årlige, forhåndsbetalte kontrakter, forklarer Solberg videre.

– Holder døren på gløtt

Viktigst fremover vil være å ha fornøyde kunder - og lytte til dem, forteller gründeren.

– Hos oss er det å sette kundene i fokus nedfelt i verdiene. I løpet av 2022 planlegger vi større produktoppdateringer som virkelig skal revolusjonere møteproduktivitet og møtekultur i en verden som går mer og mer mot hybride møter, sier Solberg.

Han understreker at markedet er enormt.

– Så det er egentlig opp til oss hvor fort vi kan vokse, og vi kommer til å jobbe mye med effektiviteten i alle enheter for å kunne skape enda mer kundeverdi, sier Solberg.

Gründeren legger til:

– Makromessig følger vi nøye med på kapitalmarkedsutviklingen. Underliggende har vi stor tro på at markedet for samhandlingsløsninger for møter som gir høyere effektivitet og bedre beslutninger vil være i sterk vekst fremover, særlig i en verden som har knapphet på arbeidskraft og hvor graden av hybride og digitale møter vokser kraftig.

Selskapet fylte pengekassen sist i fjerde kvartal i fjor.

Også i 2020 hentet Decisions 19,2 millioner kroner fra blant andre Idékapital, Skagerak Maturo og Holta Invest. Prisingen var ifølge Finansavisen 124,5 millioner kroner før penger etter at selskapet ble priset til 78,8 millioner etter forrige emisjonsrunde året før.

Solberg utelukker ikke en ny kapitalrunde etter hvert, men sier:

– Slik som markedet for risikokapital er for øyeblikket, så blir det nok ikke med det første, men vi holder døren på gløtt fordi mulighetene i dette markedet er så store.