Engelsklærer Aleksander Husøy fikk prøve seg på Fortnite

Lagde undervisning på Fortnite: – Elevene satte pris på at jeg var den «uerfarne»

«Hjelp læreren å bli en mindre elendig Fortnite-spiller», var en av oppdragene elevene fikk i den spesielle timen.

Publisert

Den nye digitale skolehverdagen har vært utfordrende for både lærere og elever, som nå må finne alternative måter å gjennomføre undervisning på.

– Kjempemessig

Spillpedagog og engelsklærer Aleksander Husøy har brukt den digitale skolehverdagen til å teste ut nye måter å kommunisere med elevene på. I forrige uke tok han en undervisningsøkt i engelsk i spillet Fortnite, med noen av sine elever ved Nordahl Grieg Videregående skole i Bergen.

– Fortnite er ikke et spill jeg under normale omstendigheter ville brukt i undervisningen. Mesteparten av spillene jeg bruker er spill jeg ser på som kulturuttrykk. På samme måte som romaner, har spill filmatiske og litterære grep. Og her havner nok Fortnite i kategorien kiosklitteratur, sier han og legger til:

– Men som møtepunkt og diskusjonsarena med noen få elever, var det kjempemessig.

Husøy forteller at det krever mye å bruke spill som Fortnite i vanlig undervisning.

– Det forutsetter at alle elevene i en vanlig klasse enten har spilt Fortnite, eller en del tilsvarende spill tidligere. Og det kan man ikke regne med i en vanlig klasse.

Se video av spill-timen her.

Ble den «uerfarne»

I tre runder spilte Husøy med til sammen ni elever, tre i hver runde. Blant oppgavene elevene fikk under spillet, var «Hjelp læreren å bli en mindre elendig Fortnite-spiller», i tillegg til at det skulle kommuniseres på engelsk.

– Det har de ikke lyktes helt med ennå. Det trengs mer enn 25 minutter for å få til det, forteller Husøy.

Han påpeker at elevene satte pris på at det var han som var den «uerfarne».

– Det var de som satt med visdommen. De var de som skulle formidle noe til meg.

– Gir det en ekstra glød hos elevene?

– Det er i alle fall min hypotese. Og det som var mest spennende for meg var at dette er elever som veldig raskt skifter over til norsk når de har mulighet i engelsktimene. Men i spillet gikk flyten i samtalen mer naturlig på engelsk enn den gjør i klasserommet, forteller han og legger til at det også var noe elevene rapporterte om i ettertid.

– Og der ser jeg at dette har et potensiale for å kunne brukes: Der lærere underviser i mindre grupper og i spesialopplæringen det er en del elever som er skolevegrere. Det å gjennomføre språktrening på en arena hvor de føler seg mer komfortable, kan være hensiktsmessig.

Kunstig å snakke engelsk i timen

– Er dette fordi elevene er vant til å spille på engelsk?

– De fleste elevene fortalte at de for det meste spiller på norsk, bortsett fra noen engelske uttrykk. Men noe av det er nok at når jeg snakker med elevene i klasserommet, selv om det bare er en liten gruppe, så er resten av klassen i området. Og det å bruke fremmedspråk i et klasserom synes mange elever er kleint og ubehagelig.

Han mener mange elever opplever det som kunstig å snakke engelsk i klasserommet.

– Du er i en arena hvor du deler morsmål med alle de andre i klassen, og selv om man behersker engelsk godt, er det ikke det mest naturlige språket å bruke.

Men inne i Fortnite-spillet, forsvant den kunstigheten.

– Det var mye mer naturlig. Og det var bare oss fire i spillet som hørte på. Da slapp man den selvbevisstheten.

Han mener at «vurderings-situasjonen» forsvant.

– Mange føler de blir vurdert av lærerne hele tiden, selv om dette ikke er tilfellet. Men når de var inne i spillet, var de også okkupert med andre ting. Hendene var opptatte, og de drev med taktile vurderinger, så den selvbevisste delen om at dette er en vurdering forsvant.

Spill sett på som underholdning

Husøy er godt vant med å bruke spill undervisningen. Han har en femten prosent stilling som spillpedagog på skolen.

– Det går ut på å utforske spillmediet, og lage undervisning der spill er en komponent, i tillegg til at jeg formidler ovenfor mine kolleger, og hjelper dem med å legge til rette for at de skal kunne bruke spillundervisning på en pedagogisk forsvarlig og hensiktsmessig måte.

– Hva er de vanligste spillene å bruke?

– Det er det jeg kaller spill-noveller. Relativt korte spill som tar fra en halvtime til tre timer å spille igjennom og som krever lite mekanisk spillkompetanse som kjappe reflekser eller spiller-bakgrunn. Dette er heller spill som forteller historier, spill som må leses og undersøkes nøye for at man skal ta innover seg hele historien.

Husøy sier at det er store utfordringer å formidle om spill.

– Store deler av befolkningen tenker at spill er underholdning. Det prøver jeg å endre på. Filmmediet handler også om å bli underholdt, men se på filmer som «Schindlers liste». Det er ikke en underholdende film. Den er bra, og den er lærerik, men underholdende blir feir ord, forklarer han og legger til: – Det jeg prøver å lære bort er den tankegangen at spill kan være gode og interessante, uten å bare være underholdning.

Gir uformell samtale

– Vil det bli mer Fortnite i undervisningen?

– Det kan hende at jeg gjør flere runder nå i hjemmeskoleperioden, men bare begrenset. De ni jeg spilte med i forrige uke er nok de ni som er interessert i å gjøre det. Jeg vet ikke hvor stor verdi det vil ha å gjøre det med de samme elevene flere ganger.

Men Husøy legger til at Fortnite fungerer bra til å ha den «uformelle samtalen».

– I den vanlige skolehverdagen går det an å ta en kjapp uformell prat med «Geir» etter timen. Men med skjermene mellom oss blir det veldig formelt. Da må jeg sende en melding til elevene og be om å møtes på en videoplattform.

Men om det ikke blir mer Fortnite, utelukker ikke Husøy at han skal prøve andre aktiviteter kombinert med gode samtaler.

–Hva det er, vet jeg ikke ennå. Men jeg hadde en veldig fin opplevelse med de elevene og jeg vil gjerne gjøre noe lignende med resten av klassen.