finans

Konvertible obligasjoner gjør comeback blant større selskaper

Startups bruker dem mye. Nå har også større amerikanske selskaper vendt seg til markedet for konvertible obligasjoner i et forsøk på å å holde rentekostnadene nede.

Wall Street, New York
Publisert

Svært mange startups henter penger via en form for gjeld som kan konverteres til egenkapital. Rentenivåer har gjort instrumentet mer interessant for flere. 

Dette er en konvertibel

  • En konvertibel obligasjon er et lån som kan byttes inn i aksjer. Renten er lavere enn på ordinære lån. 
  • Som regel er konverteringskursen avtalt når større aktører inngår slike avtaler, men for startups er den ofte ikke bestemt, utover at konvertering skal skje ved neste kapitalrunde.
  • I det norske kapitalmarkedet er det også en utstrakt bruk av såkalt SLIP og  SAFE. Dette er lignende instrumenter. 

Ifølge data fra LSEG økte utstedelsen av konvertibel gjeld med 77 prosent i fjor til 48 milliarder dollar, noe som gjør det til et av de eneste områdene i kapitalmarkedene som har returnert til pre-pandemiske nivåer, skriver Financial Times.

Eksperter antyder at veksten i konvertible obligasjoner sannsynligvis vil fortsette i år, ettersom selskaper refinansierer en bølge av gjeld som forfaller.

Gjeldstypen har tradisjonelt vært populær blant yngre teknologi- og biotekgrupper som strever med å få tilgang til hovedstrøms obligasjonsmarkeder. Men mer etablerte selskaper har også dykket inn, ettersom renteøkninger fra Federal Reserve har drevet opp lånekostnadene, selv for investeringsgraderte selskaper.

Konvertible obligasjoner tilbyr låntakere lavere renter enn tradisjonelle obligasjoner uten den umiddelbare utvanningen for aksjonærene som ville komme ved å selge ny aksje. 

Mens totalutstedelsen i 2023 var lavere enn rekordnivåene i 2020 og 2021, da selskaper utnyttet netto-null-renter for å styrke balansene sine, var den godt over gjennomsnittet på 34 milliarder dollar for tiåret til 2019.

Dette er en skarp kontrast til markedene for børsnoteringer, oppfølgende aksjesalg, høyrenteobligasjoner og belånte lån, hvor volumene fortsatt ligger godt under pre-pandemiske nivåer.

For låntakere kan besparelsene være betydelige. Gjennomsnittlig avkastning på konvensjonelle investeringsgraderte obligasjoner har steget fra 2,5 prosent i begynnelsen av 2022 til 5,2 prosent i dag, ifølge Ice BofA-data. 

Gjennomsnittlig avkastning på mer usikre high-yield obligasjoner har steget fra 4,9 prosent til rundt 7,8 prosent i samme periode.

Som kontrast utstedte Uber en 1,5 milliarder dollar konvertibel i november med en rente på under enn 1 prosent.

Michael Youngworth, strateg for konvertible obligasjoner ved Bank of America, uttalte til avisen at konvertible obligasjoner typisk kutter mellom 2,5 og 3 prosentpoeng fra gjeldens rente - noe som oversettes til titalls millioner dollar i årlige besparelser for en avtale som Ubers.

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.