mobilitet

Konkurransetilsynet advarer mot å gjeninnføre strenge drosjeregler

Konkurransetilsynet ber regjeringen ligge unna drosjemarkedet. De frykter færre aktører og et dårligere tilbud, hvis utfordrerne får det vanskeligere.

Uber er en av aktørene som kan bli rammet av et strammere regelverk.
Publisert Sist oppdatert


Det begynner å bli noen år siden Uber forsøkte å snu oppned på drosjenæringen i Oslo, som en aktør som ikke forholdt seg til resten av spillereglene i taxi-næringen. Bråket fra den gang stilnet etter hvert som Uber valgte å trappe ned i Norge, men etter oppmykningen i 2020 har utfordrere igjen begynt å satse igjen. Uber kunne nylig melde at de gikk inn i Drammen, som den sjette norske byen etter Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger og Tromsø. Andre aktører i markedet er for eksempel Bolt og Yango. 

Nå advarer Konkurransetilsynet mot flere forslag fra det regjeringsutnevnte Drosjeutvalget, som kan komme til å reversere utviklingen. De reagerer blant annet på at alle drosjeaktører skal ha plikt til å være tilknyttet en drosjesentral. 

– Dersom dette blir innført kan det bli vanskeligere for nye drosjeaktører å etablere seg i markedet. Konkurransetilsynet mener det er mulig å oppnå målene som ligger til grunn for forslaget på en måte som ikke reduserer konkurransen eller gir et dårligere og dyrere drosjetilbud til oss forbrukere, sier økonom i Konkurransetilsynet, Fredrik Sortland, i en pressemelding.

Konkurransetilsynet har tidligere påpekt at effektiv konkurranse i drosjemarkedet bidrar til å oppnå målet om et tilfredsstillende, sikkert og ryddig drosjetilbud i hele landet. Regelverket bør derfor legges opp på en slik måte at det ikke svekker konkurransen og mulighetene for innovasjon. Selv om de foreslåtte endringene ikke er like begrensende som tidligere regelverk, mener Konkurransetilsynet at det likevel vil kunne gi et dårligere tilbud til forbrukerne. 

 

– Spesielt kravet om å være tilknyttet en sentral kan gjøre det vanskeligere for drosjetilbyderne å tilby et produkt som står i stil til ulike kunders forskjellige behov. Tilsynet er derfor kritisk til ny drosjeregulering, forklarer Sortland. 

La endringene få virke

Konkurransetilsynet har tidligere påpekt at det er viktig å la store endringer i markedet virke og bli grundig evaluert før eventuelle restriksjoner gjeninnføres. Perioden etter dereguleringen av drosjemarkedet har vært preget av pandemi og redusert etterspørsel. Konkurransetilsynet mener at endringene fra 2020 burde fått virke over en lengre periode i en normal markedssituasjon, før man igjen gjør endringer i markedet. 

Taxinæringen reagerer

Høringssvaret til Konkurransetilsynet blir ikke godt tatt i mot hos Oslo Taxi. Konsernsjef og daglig leder Tonje Grave sier følgende til utspillet:

— Her bommer konkurransetilsynet. Uten tilknytning til en sentral i Norge som registrerer omsetningen til drosjene, åpnes det for useriøse aktører og skatteunndragelser. Når ikke alle betaler skatt, blir kanskje prisene billigere, men vår erfaring er at kundene vil ha seriøse aktører som gir trygg og forutsigbar transport. Vi vil også ha konkurranse på like vilkår - med strengere regler som er like for alle.

 

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.