HELSE

Kommuneoverlegen satset knallhardt som gründer midt i pandemien

Da restriksjoner tok knekken på forretningskonseptet, tenkte Ida Susanna Fattah ut ett nytt og sikret Medlytic storkunder som Helsedirektoratet og Felleskatalogen. Samtidig jobbet gründeren mot klokka som kommuneoverlege i Oslo kommune.

Ida Susanna Fattah, lege og gründer i Medlytic, ser tilbake på et svært travelt år. I 2022 står også vekst på Medlytics plan.
Publisert Sist oppdatert

– Folk undervurderer hvor viktig det er å puste, sier Ida Susanna Fattah.

– Å trekke pusten godt ned i bekkenet og godt opp i øverste del av brystkassa. Da tøyer du de små musklene som ofte blir stive når du puster litt overfladisk, forklarer hun.

Fattah er lege, men også gründer og daglig leder i Medlytic. Gjennom innsikt fra helsepersonell, jobber selskapet med å øke hastigheten av innovasjon i helsevesenet.

– En stor del av vår aktivitet handler om å sikre at helsepersonell føler de bidrar inn i verdifulle oppdrag og at de faktisk blir hørt, sier Fattah.

I 2021 leverte Medlytic seks oppdrag til betalende kunder, deriblant Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse. Medlytic omsatte i debutåret for en halv million kroner, og målet er å bli Nordens ledende leverandør av markedsundersøkelser i helsesektoren.

Selskapet mottok i år også støtte fra Innovasjon Norge.

– Hva skiller dere fra andre aktører som leverer markedsundersøkelser?

– Vi har ikke identifisert noen konkurrenter som tar utgangspunkt i en database med et svært engasjert helsepersonell, sier hun og forteller at de i dag har over 1200 om bord.

Medlytic

  • Gjennom spørreundersøkelser, paneldiskusjoner og brukertester deler Medlytic innsikt og kunnskap fra helsepersonell med de som utvikler både dagens og fremtidens helsetjenester.

  • Medlytics oppdragsgivere er per i dag blant annet Helsedirektoratet, Felleskatalogen, Menon Economics og Universitetet i Agder.
  • Målet er å løfte frem helsepersonells meninger, og selskapet jobber for at de faktisk skal ha en effekt på utviklingen av verktøy og tjenester.
  • Består av gründer og daglig leder, Ida Susanna Fattah, og Robert Grinde, CTO.

Overvant frykten og signerte papirene

I 2019 het selskapet Medevent. Målet var å skape nye møteplasser i helsesektoren som kunne stimulere til innovasjon. Konseptet hadde Fattah tenkt på i mange år - før hun til slutt overvant frykten for det usikre og signerte selskapspapirer etter endt legeturnus.

– Gjennom en vellykket konferanse i 2019, hadde vi laget et nettverk av engasjert helsepersonell. Men da pandemien traff, måtte vi pivotere, forklarer Fattah videre.

2022 skal bli et vekstår, understreker gründeren. Sammen med selskapets CTO, utvikler og partner, Robert Grinde, skal hun på nyåret også ønske syv nye kollegaer velkommen.

Samtidig fortsetter Fattah på en spesialisering i samfunnsmedisin. Hun er også universitetslektor og assisterende kommuneoverlege i Oslo kommune.

Fattah tror veksten i Medlytic ville gått raskere om hun satset tidligere, men i en global krisesituasjon, stiller man rett og slett opp, hadde hun konkludert.

– Mange vil nok si at jeg har en høy arbeidskapasitet, men for meg handler det om motivasjon. Folkehelsearbeid er en lidenskap på samme måte som entreprenørskap.

– Men det har også vært ganske tøft, innrømmer Fattah.

– Mange vil nok si at jeg har en høy arbeidskapasitet, men for meg handler det om motivasjon, sier Ida Susanna Fattah.

Befinner seg i to høyrisiko-grupper

Hun har jobbet mye mot klokka under pandemien og spør nå om det er vanlig å få makspuls av å sitte på Teams-møter. Fattah trekker klare paralleller til å være gründer.

– De fleste gründere kan kjenne seg igjen i at stress er en del av hverdagen, men det å evne å puste skikkelig og ordentlig, for eksempel mellom viktige møter, kan gjøre at du nullstiller kroppen din og går inn i neste utfordring med et litt klarere sinn, sier Fattah.

Å være tilpasningsdyktig, har også vært en viktig egenskap å ha på tvers av rollene.

– Begge jobbene har vært ekstremsport i omstilling. Jeg har brukt mange av de samme musklene begge steder, blant annet en Pippi-tankegang, nevner hun og legger til:

– Men det hjelper jo å være lege. Jeg kan gjenkjenne og være oppmerksom på symptomer på utbrenthet, sier gründeren som selv plasserer seg i to høyrisiko-grupper.

Hun bruker fysisk aktivitet og bevissthet rundt pusten som verktøy for å motvirke stress.

Godt ned i bekkenet og helt opp i øverste del av brystkassa, gjentar Fattah.

– Mye er usikkert, både som kommuneoverlege under en pandemi og gründer i en startup, men da er viktig å ta kontroll over det du faktisk kan kontrollere, som pusten din. Du kan derimot ikke kontrollere hva neste kunde kommer til å si, sier Fattah.

«Ikke vokse for prematurt»

Gründeren jobber riktignok med å trappe gradvis ned i samfunnsmedisinsk stilling for å kunne rydde større plass til Medlytic i 2022, men det skal heller ikke skje for raskt.

Fattah viser til Adam Grants bok Originals, der han blant annet hevder at det er 33 prosent lavere risiko for å mislykkes hvis du holder på deltidsjobben så lenge du kan.

– Da er man innstilt på å bygge en bedrift som er økonomisk bærekraftig, for du konkurrerer tross alt med en betalt jobb. Det er viktig å ikke legge for mye økonomisk press på oppstartsselskapet sitt. Ikke vokse for prematurt, supplerer hun.

Men når samfunnet igjen åpner opp, vil det uansett være viktig å samle det nye startup-teamet et fysisk sted på dagtid, forteller Fattah, og like fullt krever Medlytic mer jobb.

– Nå kjenner vi at vi har et vekstpotensial, og da velger vi å satse, sier hun.

– Hvordan har det vært å bringe Medlytic til torgs når «alt» i helsesektoren tilsynelatende har handlet om pandemi?

– Det er mye negativt med pandemien, men hvis man skal trekke frem noe positivt, er det at man har fått et søkelys på helsevesenet, sier Fattah og fortsetter:

– Man ser nå hvor kritisk det er at vi har et godt og velfungerende helsevesen, og det er jo nettopp det vi jobber med, selv om vi ikke nødvendigvis stiller spørsmål om pandemien her og nå.

Hun viser blant annet til et oppdrag på vegne av Helsedirektoratet. De ønsket å vite hva helsepersonell mente var viktig når de skulle anbefale ulike helseapper til pasienter.

– Basert på innsikten, velger de da nasjonale kriterier for helseapper, noe som igjen handler om å kunne ha et godt og velfungerende helsevesen, sier Fattah.