Leder av Finansforbundet, Vigdis Mathisen, Venstre-politiker Alfred Bjørlo, Abelia-sjef Øystein Eriksen Søreide og IKT Norge-sjef Øyvind Husby.

Klar melding til Ap og Sp: – Ikke rør opsjonsskatten

Gründerpolitiker Alfred Bjørlo er ikke trygg på at den påtroppende regjeringen vil støtte de forslåtte endringene i opsjonsbeskatningen.

Publisert

Den avtroppende Solberg-regjeringen foreslår som ventet en ny skatteordning for ansatteopsjoner i oppstarts- og vekstselskaper.

Den er konstruert eller svensk og britisk modell, og skal sørge for en gunstig og forutsigbar behandling av opsjoner i slike selskaper. Forslaget kommer sent, men godt, mener flere sentrale aktører i oppstartsmiljøet.

Nå forventer de at den påtroppende Ap- og Sp-regjeringen følger opp og vedtar endringene.

– Ikke rør opsjonsskatten. Ordningen er svært viktig for å tiltrekke arbeidskraft og at små bedrifter kan tiltrekke seg rett kompetanse for å vokse, sier administrerende direktør Øyvind Husby i IKT Norge.

Han mener det er viktig at ordningen nå blir bekreftet i statsbudsjettet for 2022.

– Vi forventer at den nye regjeringen beholder denne endringen, da den er svært viktig for nye oppstart- og vekstselskaper.

Husby får støtte av sin kollega Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør i NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter, Abelia. De varslede endringene er i hovedsak i tråd med organisasjonens egne anbefalinger.

– Nå er det særdeles viktig for norske oppstarts- og vekstselskaper at dette følges opp og vedtas slik at bedriftene kan forholde seg til dette regelverket ved årsskiftet.

Ikke for fintech

Noen bedrifter faller imidlertid utenfor ordningen, selv om de tilhører kategorien oppstarts- og vekstselskaper. Finansdepartementet har valgt å avgrense ordningen mot blant annet bank-, finansierings-, og forsikringsvirksomhet. Dermed risikerer en god del fintech-selskaper å falle utenfor.

– Det er positivt at regjeringen innfører ny ordning for beskatning av ansatteopsjoner i selskap i oppstarts- og vekstfasen. Men vi er skuffet over avgrensningen mot fintech, sier leder av Finansforbundet, Vigdis Mathisen.

Hun etterlyser et større arbeid for å øke ansattes medeierskap i hele privat sektor.

– Den foreslåtte opsjonsordningen for oppstartsbedrifter bør ses på som ledd i et større arbeid for å øke ansattes medeierskap i hele privat sektor. Fokuset i neste steg bør rettes mot brede medeierskapsordninger i privat næringsliv ellers, der mesteparten av verdiskapningen skjer, sier hun.

Ikke trygg

Selv om en nærmest unison bransje støtter forslaget fra regjeringen, og Arbeiderpartiet tidligere har uttalt seg positiv til en utvidelse av ordningen, føler ikke den ferske stortingsrepresentanten og gründerpolitikeren Alfred Bjørlo i Venstre seg trygg på at ordningen blir vedtatt av det nye flertallet.

– Jeg forventer at den blir utfordret. Det er ikke gitt hva utfallet blir. Hvis du tenker rasjonelt på det, handler dette om bedre rammeverk for oppstartsbedrifter. Men dette kan fort bli symbolske kutt. Ordningen vil være under press, spår han.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet skal legge frem sin tilleggsproposisjon med justeringer i budsjettet innen 10. november.

De samme to partiene offentliggjør sin nye regjeringssammensetning i morgen, onsdag 13. oktober klokken 14.

De nye regjeringspartiene ville ikke kommentere saken om opsjonsordningen tirsdag.