Kari Bech-Moen har bakgrunn fra Telenor, Famweek og DNB. Nå går hun solo som investor og styremagnat.
Kari Bech-Moen har bakgrunn fra Telenor, Famweek og DNB. Nå går hun solo som investor og styremagnat.

Kari Bech-Moen forlot DNB: Nå satser hun som investor og styretopp i startups

Den tidligere banktoppen har i det stille investert i flere teknologiselskaper, og vil øke innsatsen fremover.

Publisert

Den tidligere gründeren og banktoppen Kari Bech-Moen har holdt en lav profil etter at hun sluttet som HR-sjef i DNB. Men i det stille har hun investert i flere tech-selskaper, samtidig som hun har bygget seg opp en solid styreportefølje.

– Jeg visste at jeg ville jobbe mer kommersielt i vekstselskaper. Det var ikke så lett å gå inn i slike prosesser da jeg satt i rollen i banken, sier Bech-Moen om den nye karrieren hun har valgt.

Fra gründer til banktopp til investor

Hun gikk i sin tid ut av Telenor for å starte Famweek, et verktøy for familier for å holde styr på en hektisk hverdag. Selskapet fikk aldri den skaleringen de ønsket seg, så de valgte å selge teknologien videre, og Bech-Moen fikk igjen en liten gevinst før hun gikk inn i DNB.

– DNB er et imponerende selskap, og vi skal være glade for at vi har en bank som den i Norge. Den er svært solid, og ikke minst full av bra folk. Men det er en tid for alt. Jeg var der i tre år, og nå ønsket jeg å jobbe mer kommersielt, sier Bech-Moen.

Selv om hun stort sett satt langt unna teknologiutviklingen i banken, fikk hun noen utløp for gründeren i seg der også. Blant annet da HR-miljøet i banken utviklet en chatbot som svarte på spørsmål fra personalhåndboken for alle de 9000 ansatte.

Investeringene

Nå er det altså investeringer og styrearbeid hun skal bruke tiden på. Hun sitter allerede i styrene i smartklokke-selskapet Xplora, edtech-selskapet Conexus og Seema- Norges ledende miljø for mangfoldsledelse. Nylig gjorde hun en investering i HR-techselskapet Huma, hvor hun også går inn som styreleder.

Hun blir ikke blant de mest pengesterke blant engleinvestorene der ute, men med styrehonorar og aksjer håper hun at eierskapene vil kunne gi god finansiell avkastning på sikt. Blant selskapene så langt i porteføljen er de fleste kommet et godt stykke på vei i byggingen. I noen tilfeller går hun imidlertid inn svært tidlig i selskapene.

– Men da må jeg virkelig ha troen på forretningsmodellen og ikke minst menneskene bak, påpeker hun, og viser til at hun blant annet har investert i FutureXchange, der tidligere NHST-sjef Hege Yli Ask nå er leder.

Slik bidrar hun

– Hvordan er du som investor og styremedlem?

– Engasjert! Jeg prøver å være en god sparringspartner for de som trenger det i ledelsen. Jeg motiveres av å hjelpe andre til å lykkes. Mange selskaper ønsker seg et styre som sitter tettere på enn det som har vært vanlig, påpeker hun.

Hun forteller at hun brenner for oppbygging av selskaper både kommersielt og organisatorisk. Både sparring på strategier rundt kommersialisering og planer for organisasjons- og kulturbygging er områder der hun kan bidra inn.

Bech-Moens engasjement i Seema gjør at hun også er opptatt av hvordan selskapene jobber med mangfold for å øke innovasjonskraften og resultatene i bedriften.

– Hva er et mangfoldig selskap for deg?

– Det er et selskap som er fleksibelt og som har evnen til å bygge en annen kultur enn en “fit-in” kultur. Man må bygge en kultur der det er rom for alle type mennesker, skape en forståelse rundt at dette er med på å gjøre selskapet mer konkurransedyktig og innovativt er avgjørende. Dette krever mye av lederne og det er derfor jeg er så opptatt av ledelse og av jobben Seema gjør rundt mangfoldsledelse for norsk næringsliv.

– Mener du at mangfoldsbegrepet blir for smalt?

– Jeg mener at det ikke er bærekraftig å si at vi må begynne med kvinner først, selv om det er lettest å måle. Organisasjonene må rekruttere større mangfold for å lykkes i fremtiden, både når det gjelder kompetanse, personligheter, nasjonaliteter, språk og kulturell bakgrunn. De må forstå hva slags kompetanse de trenger for å evne å sette sammen komplementære team som presterer sterkt i hele verdikjeden, sier Bech-Moen.

Læring fra store og små

Planen er å jobbe videre med utviklingen av styreporteføljen med selskaper i ulike vekstfaser og bransjer.

– Jeg tror på den balansen. Man lærer mye av de ulike organisasjonene, som er i helt ulike vekstfaser og som trenger ulik rådgivning. Med min innsikt og kompetanse fra de to store (Telenor og DNB) og lille FamWeek tror jeg at jeg kan bidra inn mange steder. Men det er helt klart innenfor områdene digitalisering, forenkling og ledelse som jeg kjenner meg mest motivert.

Powered by Labrador CMS