Administrerende direktør i Norinnova Asbjørn Lilletun og markedssjef Therese Lein
Administrerende direktør i Norinnova Asbjørn Lilletun og markedssjef Therese Lein

Jakter ambisiøse nord-norske startups, men skyr gründere med «fasit»

Daglig leder i investeringsselskapet Norinnova, Asbjørn Lilletun, forteller om hvilke selskaper de ser etter.

Publisert

Gjennom en serie artikler intervjuer vi investorer om deres strategi, forventinger til gründere og hva som skal til for at de går inn i et selskap med kompetanse og kapital.

Investeringsselskapet Norinnova er en gjeng på 20 personer med base i Tromsø.

Selskapet er et av Nord-Norges største kompetansemiljøer innen utvikling av vekstbedrifter og kommersialisering av forskning.

Norinnova

  • Investerer i teknologiselskaper tilknyttet Nord-Norge
  • Investerer mellom 500.000 og 2 millioner kroner
  • Investerer i selskaper med en verdivurdiner under 25 millioner kroner
  • Investerer i presåkorn-fasen og gjør oppfølginger i porteføljeselskaper .
  • Hovedkontor i Tromsø

De kobler forskere, oppstartsmiljøer og kommersielle aktører for å utvikle og nyttiggjøre innovasjonskraften i landsdelen.

Norinnova bistår årlig 25-35 oppstartsselskaper med å hente kapital for å realisere sin forretningside, og har i over 20 år investert i startups fra landsdelen.

Selskapet er eid av blant annet Universitet i Tromsø, Siva, Troms og Finnmark fylkeskommune, Equinor og Sparebank 1 Nord-Norge.

For å få en investering fra Norinnova, må du være ambisiøs og ha en tilknytning til Nord-Norge, forteller daglig leder Asbjørn Lilletun.

– Hvor mange selskaper har dere investert i?

– Norinnova har i dag en portefølje på 20-25 selskaper. De siste årene har vi investert i 2-3 selskaper i året.

– Hva er nedre og øvre grense for hvor mye penger dere går inn med?

– Typisk investering mellom 500.000-2.000.000

– Hvor stor andel tar dere av et selskap, nedre og øvre grense i første runde?

– Vi har ikke fastsatt noen andel, men investerer typisk i selskaper med verdivurdering under 25 millioner kroner.

– Hvilken fase investerer dere i?

– Vi gjør hovedsakelig ny-investeringer i presåkorn-fasen og gjør oppfølginger i porteføljeselskaper. Vi har i tillegg investert i fond i såkorn og presåkornfasen.

– Hvordan vurderer dere en startup?

– Er ideen så stor at den behøver hjelp av flere til å realiseres – da er jeg interessert. Vi ser på hvilken mulighet/utfordring ideen er ment å gjøre noe med, hvilke personer som har tenkt å ta på seg utfordringen og deres tanker om utvikling av team. Vi trenger også å høre hva de ønsker å bruke en evt. investering på.

– Hvilke metrics/tall er du opptatt av i denne vurderingen?

– Har teamet fått andre til å satse penger på ideen, samt cash runway og burn rate.

– Hva er et ideelt gründerteam?

– Det vi er ute etter er et team som har evne til å skape fremdrift og mobilisere ressurser nødvendig for å lykkes med sin ambisjon. Hvordan de er og fremstår kan variere veldig. Et godt tegn er at de har fått til noe sammen tidligere.

– Hvis de i tillegg har evne/vilje til å aktivt søke ny og annen kompetanse til ‘laget sitt’ er det et godt utgangspunkt til å kunne få til noe.

– Hva bør man ha klart før man tar kontakt med dere, og hva er den beste måten å ta kontakt på?

– Det er lurt å sende mail og følge opp med en telefon. Du bør være forberedt på å forklare hvorfor du mener Norinnova er den rette partneren for ditt case.

– Er dere den første som sier ja, eller er du avhengig av at andre investorer hopper ned fra gjerdet og leder an før deg?

– Gjennom vår rolle som inkubator og tidligfaseinvestor er vi bevisst på at vi kan være en utløsende faktor for å få interesse fra andre investorer. Vi er derfor bekvem med å være første investor, men vi ønsker helst å ko-investere med andre. Det er alltid artigere å lykkes sammen med andre.

– Følger dere opp investeringene?

– Vår rolle er ofte å være en utløsende faktor i tidlig fase. Fra tid til annen gjør vi oppfølgningsinvesteringer, men det er noe vi vurderer fra case til case.

– Nevn en investering dere var spesielt fornøyd med og hvorfor?

– Våre investeringer i selskaper som Dualog, Calanus, Lytix og Prophylix Pharma er alle gode investeringer fordi selskapene har lykkes med å foredle fremragende forskning til unike forretningsmuligheter.

– Akkurat nå er jeg svært håpefull til Chip Nanoimaging (kåret til Deeptech Startup of the year av Technoport). Det er vilt spennende perspektiver og muligheter som åpner seg hvis de lykkes med å revolusjonere mikroskopibransjen.

– Hva slags selskaper investerer dere i?

– Vi investerer i mange forskjellige bransjer og selskaper, men fellesnevneren er at det er teknologibasert med høye ambisjoner. I det siste har vi blant annet investert i ny teknologi til havbruksnæringen, ny teknologi til energi/kraftbransjen, ny søkemotorteknologi basert på kunstig intelligens.

– Er det spesifikke bransjer dere liker bedre enn andre?

– Historisk har tilgangen til dealflow innenfor Life science/Health vært god, samt at Norinnova har utviklet sterk kompetanse innenfor dette fagfeltet. I den siste tiden har det kommet mye spennende ut fra maskinlæring/big data miljøet i Tromsø.

– Hva er din turn-off, det verste en gründer kan gjøre eller være i møtet med deg?

– Hvis du kun trenger penger fra Norinnova og er ‘utstyrt med fasit’ (ikke trenger hjelp til noe) skaper det lite entusiasme hos meg.

– Hva tenker du hvis en gründer også ønsker å selge noen aksjer i en investeringsrunde?

– Det avhenger av situasjonen, men det kan hende det er en fornuftig ting å gjøre.

– Hvor lang tid tar en investeringsprosess?

– Fra vi møter et selskap til vi har investert kan det ta 6-9 måneder.

– Hvorfor skal en gründer velge deg som investor fremfor andre, din 30 sekunders pitch?

– Fordi de casene vi investerer i ønsker vi å aktivt bidra til fremdrift i. Men da må du ha vilje til å bli utfordret og tørre å utfordre. Våre sterke nettverk inn i forskningmiljøer og ulike industrier kan gi selskapene de avgjørende mulighetene i en viktig startfase.

– Hvor lang tidshorisont har du for en investering, og hvilken exit-strategi har dere?

– Vi har ikke noen fast tidshorisont. Det varierer veldig fra selskap til selskap. Noen har vi vært investert i siden tidlig 2000. Andre 2-3 år. Men vi er tilhenger av å komme oss ut så fort som mulig. Om noen kan gjøre en god investering ved å kjøpe våre aksjer, er det bare bra.

– Innen hvilke områder vil vi se vekst?

– Forhåpentligvis mange – fordi det trenger Norge. Vi tror at havet kan skape enda flere spennende forretningsmuligheter både innen helse, automasjon og digitale tjenester. Vi har tidligere fått være med i starten og utviklingen av selskaper som Dualog og Calanus, og vi forventer enda flere i fremtiden. Vi ser derfor for oss enda flere potente selskaper utnytte potensialet som ligger i havet.

Powered by Labrador CMS