Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge sluker deler av Siva

Regjeringen har bestemt at deler av Sivas virksomhet skal gå inn i Innovasjon Norge. I tillegg skal Sivas eierskap i innovasjonsselskapene overføres til kommuner, fylkeskommuner eller andre aktører.

Publisert

Endringene er basert på anbefalingene fra virkemiddelgjennomgangen, opplyser næringsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

– Endringene skal gjøre det enklere og mer oversiktlig for bedrifter. Vi ønsker med dette å gi et mer samlet tilbud til næringslivet, sier næringsministeren i en pressemelding.

Hun mener det vil komme småbedriftene til gode, som ikke har et stort apparat til å finne frem i jungelen av virkemidler.

Endringene innebærer at Inkubasjonsprogrammet, Næringshageprogrammet og Katapultordningen flyttes fra Siva til Innovasjon Norge.

Samtidig skal Sivas eierskap i innovasjonsselskapene overføres til kommuner og fylkeskommuner, eller andre aktuelle aktører som i dag er inne på eiersiden i selskapene, opplyser regjeringen.

Hensikten er å i større grad tilpasse eierskapet til lokale forhold og utnytte det som et verktøy for regional næringsutvikling.

De budsjettekniske endringene vil foreslås i forbindelse med statsbudsjettet for 2022.

Regjeringen vil også komme tilbake til Stortinget angående Sivas eiendomsvirksomhet i forslag til statsbudsjett for 2022.