Statsminister Erna Solberg (H), finansminister Jan Tore Sanner (H), Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) legger fram tiltakspakke i forbindelse med koronaviruset.

Her er regjeringens krisetiltak

Kommunene får 250 millioner kroner i krisehjelp, og både skatte- og permitteringsregler endres i regjeringens økonomiske tiltakspakke for koronakrisen.

Publisert Sist oppdatert

Totalt vil krisepakken som ble lagt fram fredag, koste staten 6,5 milliarder kroner.

– Vi vet ikke hvor lenge det vil vare, eller hvor store konsekvensene blir, men vi vet det blir verre før det blir bedre, sa finansminister Jan Tore Sanner (H) under pressekonferansen fredag.

– Tiltakene skal være målrettede, effektive og midlertidige, sa han.

Se hele lista over økonomiske tiltak nederst i saken!

Oppheving av flyavgifter

Regjeringen endrer blant annet permitteringsreglene slik at staten tar det meste av regningen. Perioden arbeidsgiver betaler, blir redusert fra 15 til 2 dager.

Det blir dessuten en midlertidig oppheving av flypassasjeravgiften for flyginger i perioden fra 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020 og en midlertidig oppheving av samtlige lufthavnavgifter til og med 30. juni.

Både SAS, Widerøe og Norwegian har kansellert tusenvis av avganger som følge av virusutbruddet, ettersom reisevirksomheten nå nærmest har stoppet opp.

Regjeringen øker dessuten skjønnsrammen til kommunene med 250 millioner kroner i 2020.

– Kommunene står foran store utfordringer. Med mange smittede eller i karantene kan det bli vanskelig å levere nødvendige tjenester til innbyggerne, sa barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Vet ikke totalkostnaden

Sanner understreket at dette er første av tre faser med tiltak. I fase to vurderes det midlertidig utsettelse av arbeidsgiveravgift og innbetaling av forskuddsskatt for bedrifter.

I en eventuell tredje fase, som ligger lenger fram i tid, vil regjeringen se på tiltak for å få skape økt aktivitet i økonomien igjen.

Finansdepartementet har ikke gjort noen beregninger av hva de totale krisetiltakene mot koronaviruset vil koste norsk økonomi.

– Men vi er forberedt på at det vil måtte komme nye tiltak, sier Sanner til NTB.

Heller ikke statsminister Erna Solberg (H) kan gi et anslag.

– Det er jo helt avhengig av hvor lenge dette vil komme til å pågå og hvor sterke tiltak vi må ha, sier hun.

Kuttet renta

Allerede fredag morgen kom Norges Bank med en egen tiltakspakke for å motvirke de negative effektene i økonomien. Sentralbanken kuttet styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 1 prosent.

Sentralbanksjef Øystein Olsen slo fast at virusutbruddet gir risiko for «et markert tilbakeslag i økonomien».

Norges Bank anbefalte samtidig å lempe på kravene til bankenes egenkapital fra 2,5 til 1 prosent, noe regjeringen kvitterte ut samme dag.

Må ofre mer

Krisetiltakene fra regjeringen skal hjelpe norsk økonomi, som nå lammes fullstendig av utbruddet av koronaviruset.

Statsministeren benyttet anledningen til å takke dem som har stått på under koronakrisen de siste ukene.

– Mange har ofret mye og ytt mye. Men vi må forberede oss på å ofre mer og yte mer framover, sa hun.

Regjeringens viruskrise-tiltak:

Regjeringen har delt opp innsatsen for å motvirke de negative økonomiske konsekvensene av coronaviruset i tre faser. Dette er grepene de vil ta i fase én:

  • Redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til to dager og oppheve ventedagene for dagpenger for de som permitteres. Kravet til arbeidstidsreduksjon for rett til dagpenger for permitterte reduseres fra 50% til 40 %.
  • Endring i skattereglene slik at bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år.
  • Endring i skattereglene slik at eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt.
  • Midlertidig oppheving av flypassasjeravgiften for flygninger som finner sted i perioden fra 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020.
  • Midlertidig oppheving av samtlige lufthavnavgifter til og med 30. juni 2020.
  • Forsterket støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring i bedrifter som rammes av virusutbruddet, gjennom økt rammetilskudd til fylkeskommunene.
  • Endring i pensjonsreglene slik at løpende alderspensjon ikke faller bort eller reduseres ved frivillig eller beordret tjeneste for helsepersonell i forbindelse med virusutbruddet.

(©NTB)

Kjære leser!

Vi i Shifter har bestemt oss for å legge ut all vår journalistikk om coronaviruset gratis inntil videre, slik at viktig informasjon når ut til flest mulig som trenger det. Vi håper likevel mange av dere vil støtte oss gjennom å tegne et abonnement, og bidra til vårt arbeid med å gi økt kunnskap og innsikt om norsk innovasjon og teknologi. Gå inn her for å se hvordan du tegner abonnement.