Administrerende direktør Brage W. Johansen holder sensorkulen til Heimdall Power, som overvåker strømnettet, øker kapasiteten i ledningsnettet og varsler om feil før de skjer.

Heimdall Power planlegger oppkjøp etter ny storrunde

Kjente oppstartsinvestorer og børsnotert Spetalen-selskap kjøper seg opp i sensorselskapet.

Publisert Sist oppdatert

Et halvt år etter at Heimdall Power hentet 35 millioner kroner, gjennomfører teknologiselskapet en ny kapitalutvidelse og får ny storeier.

Totalt henter Sandnes-bedriften nå 155 millioner kroner i en emisjon som priser selskapet til 454 millioner kroner «post money».

Heimdall Power har siden oppstarten i 2016 utviklet sensorer og kunstig intelligens, som skal sørge for optimal drift av kraftnettet. Siden teknologien ble introdusert i markedet i 2020, har selskapet sikret flere internasjonale kontrakter. Nå planlegges det for kraftig vekst.

– Ambisjonen for året er å få en enda større markedsposisjon i Europa. Det betyr å lande enda flere kunder. Vi har kunder i seks land, og vi ønsker å ekspandere i de landene, og nye land, sier administrerende direktør Brage W. Johansen i Heimdall Power.

Ny storeier

Den største investoren i runden, er det børsnoterte selskapet til Øystein Stray Spetalen, Saga Pure. Selskapet, som også kjøpte seg opp i Bergen Carbon Solutions nylig, går inn med 75 millioner kroner for en eierandel på 16,5 prosent.

– Kraftnettet er den største menneskeskapte maskinen og strekker seg over hele jorden. Det er en nødvendig infrastruktur for å muliggjøre et bærekraftig, grønt energiskifte, men nettet må oppgraderes for det 21. århundrets energifremtid. Heimdall har en velprøvd teknologi som kombinerer moderne sensorer med kunstig intelligens for å sikre optimal ytelse i nettet, sier Bjørn Simonsen, konsernsjef i Saga Pure, i en pressemelding.

I tillegg investerer KLP 30 millioner kroner gjennom fondet KLP Alfa Global Energy.

Flere eksisterende eiere deltar også i kapitalutvidelsen. Investinor går inn med 30 millioner kroner, mens Sarsia Seed, BKK Spring, Lyse Vekst og Hafslund Ny Energy bidrar med total 20 millioner kroner, likt fordelt.

Ingen har solgt seg ut eller ned, ifølge Johansen i Heimdall Power.

Planlegger oppkjøp

De friske pengene skal brukes på tre ting, forklarer han:

– Det viktigste er markedsekspansjon globalt. Det andre er videre teknologiutvikling.

– Og for det tredje, ser vi for oss noe M&A-virksomhet, legger han til.

Johansen forteller at de har følere ute hos potensielle oppkjøpskandidater i både Norge og internasjonalt.

Han vil imidlertid ikke kommentere om selskapet har hentet nok penger til å gjennomføre ønskede oppkjøp, eller om de da vil hente mer kapital.

Johansen avslører samtidig at planen er å gå på børs i løpet av 12 måneder.

Trenger kapital

Også da Heimdall Power hentet penger i fjor, var planen å ekspandere internasjonalt.

– Hvorfor gjorde dere en ny emisjon nå, kun seks måneder etter forrige?

– Det er fordi vi rett og slett har store ambisjoner og trenger kapital for å oppnå de ambisjonene. Vi beveger oss inn i et globalt marked, så det er rett og slett mye å gjøre, sier Johansen.

– Hva har forandret seg fra da til nå?

– Vi ønsker rett og slett å være enda mer solid når vi går ut i verden.