klima

Han har hjemmekontor på Bøler, og investerer 65 millioner kroner i selskaper som løser «verdens største problem »

Investeringsdirektør Jørn Haanæs ser at mye har endret seg i selskapene der Katapult investerer.

Impact-investor Jørn Haanæs liker myke verdier, her representert med katten Don. Samtidig er han overbevist om at det vil gi hard cash tilbake å løse verdens største problem, klimaendringene.
Publisert Sist oppdatert

– Den grønne omstillingen er verdens største innkjøpsordre, sier Jørn Haanæs, partner i Katapult, impact-investeringsselskapet som ble startet av Selvaag-arving Tharald Nustad.

Shifter treffer ham og katten Don hjemme på Bøler på Oslos østkant. Her har han hatt hjemmekontor minst to dager i uka de siste månedene, og hentet kapital til det nye fondet til Katapult, samt hatt en lang rekke videomøter i jakten på gründere som løser det han mener er «verdens viktigste problem», klimaendringene.

– Dette tror vi at du får betalt for å løse.

Trendene

Katapult investerer nå til sammen 65 millioner kroner i 23 oppstartsselskaper gjennom sitt såkornsfond, etter å ha screenet over 1900 bedrifter innenfor hav og klima. Selskapene kommer fra fem ulike kontinenter og 14 ulike land, og blir med i Katapults nye akselerator-runde. Tre av dem kommer fra Norge – el-fergeutviklerne Zeabus, el-lastesykkelplattformen Whee og hydrogenbåt-selskapet Hyrex.

Jørn Haanæs ser flere trender blant de nye porteføljeselskapene. Mange av dem har kommet et stykke på vei. De har kommersiell «traction», og har enten inntekter fra et produkt i markedet eller annet «proof of concept». Verdsettelsen er ofte på over 100 millioner kroner, altså mer enn de fleste andre akseleratorer, samt hva som tidligere har vært vanlig for Katapult.

Flere av selskapene er involvert i energibransjen, og løser ulike utfordringer i den grønne omstillingen der. Katapult gir også gass innenfor transportsektoren, særlig innenfor urban mobilitet.

Verdt å merke seg er at flere av akselerator-selskapene også henter kapital fra andre investorer. Katapult kan for eksempel gå inn med tre millioner kroner i en runde på ti millioner kroner.

– De ulike investorene komplementerer hverandre, sier Haanæs.

Mer håndfast

Mens andre VC-fond som oftest går inn i en senere fase, er Katapult-selskapene forholdsvis tidlig i løpet. Katapult investerer i både software alene, men gjerne også selskaper som kombinerer det med hardware. Haanæs forteller om en trend der flere av selskapene gjør noe håndfast.

– Vi må aldri glemme at vi investerer i selskaper for at de skal generere cashflow. De siste årene har man premiert vekst fordi kapital har vært billig. Når prisen på penger nå er høyere, får selskaper som har inntekter mer oppmerksomhet. Som investorer kjøper vi jo en del av den fremtidige cashflowen.

– Ser vi en motreaksjon på web3-hypen, at det er mer «atomer» enn «bits» som gjelder nå?

– På det personlige planet synes jeg web3 og krypto er et av de mest interessante businesseksperimentene vi ser for fremtiden. Noen av de flinkeste velger å bruke all sin tid på dette, da er det noe der. Det er mer interessant å spørre seg hvorfor noe feiler.

Når det er sagt, er det få web3-startups i den nye porteføljen til Katapult.

Ikke flest, men best

– Dere har beveget dere et lite steg senere, altså videre fra «to founders og en idé». Er det nok aktører som støtter gründerne før dette?

– Det har aldri vært enklere å være gründere, det finnes vanvittig mange støttetjenester online, og det har blitt bygget opp internasjonale miljøer for investeringer og hjelp i den aller tidligste fasen.

Haanæs påpeker at det ikke nødvendigvis er noe mål i seg selv at det blir flest mulig startups der ute, at «alle» skal gründe noe.

– Det er ekstremt krevende, så jeg er ikke så sikker på at vi skal pushe «startup-playbooken» på alle. Det er en bitteliten andel av oss som det egner seg for, og mange selskaper vil gå i dass. Samtidig er VC-modellen en av de mest effektive måtene å vokse raskt på. Den egner seg godt for å løse klimaendringer, der tid er avgjørende, og det er viktig å akselerere løsningene nå.

Kapitalhenting i krise

Selv har Katapult hatt sin dose av krisen i kapitalmarkedet de siste månedene. Jørn Haanæs gikk i gang med å hente kapital rett etter Russlands invasjon av Ukraina.

– Timingen var ikke ideell, og det har vært krevende. Veldig mange var usikre på hvordan en resesjon ville bli. Så noen samtaler stoppet kraftig opp. Mens våre langsiktige investorer, som har gått inn i fondene våre i flere omganger vet at tidligfase er tidligfase. Dette handler ikke om hva markedet er nå, men om syv eller ti år.

Med den nye runden investeringer har Katapult nå over en milliard kroner under forvaltning, investert i 168 impact drevne selskaper fra mer enn 46 land.

Disse selskapene får investeringer

Katapult investerer i energi, transport, byer og infrastruktur, matsystemer, planetens helse og muliggjørende teknologier innenfor hav og klima. Mandatet er å finne mulighetene med størst positiv påvirkning og økonomisk potensiale. Disse får investeringer og blir med i akseleratoren der de får bidrag til å ta veksten til neste steg.

 • Algae-C

Carbon-negative single-step biomanufacturing

 • Alvar Pet

Food for the conscious pup.

 • Better Packaging

Packaging for businesses wanting to pack with impact.

 • BioEsol

Leverages renewable energy to 100% and leading to energy autonomy.

 • Carbonwave

The world’s leading developer of ultra-regenerative, plant-based, advanced biomaterials from seaweed.

 • Decomer Technology

Develops a novel water-soluble and edible packaging materials.

 • Distributed Energy

Helps investors invest in solar as an asset class and helps SMEs in under served markets save money using solar.

 • Full Circle Biotechnology

Works with agricultural or food and beverage companies to significantly reduce their footprint, while producing a healthy, low-cost alternative to the world’s most destructive proteins.

 • Gleam Bikes

Builds fast eBikes for efficient and emission free urban deliveries

 • Hyrex

Taking the lead in zero emission boating.

 • Inplanet

Removes carbon for a liveable planet while regenerating tropical soils.

 • Ittinsect

Sustainable, high performance aquaculture feed

 • JET Engineering System Solutions

Provides floating 5G networks creating a digital ocean.

 • Jiva Materials

Jiva has developed a fully recyclable and biodegradable PCB substrate – Soluboard®.

 • Johannas Stadsodlingar

Food production without the problems

 • Materials Nexus

Accelerating change towards net-zero materials

 • Ocean Farmr

Provides a complete ocean farm operations management system built by farmers for farmers.

 • Ocean’s Balance

Harnesses the power of seaweed to nourish lives and the planet

 • Solar materials

Raw material recovery from solar panels.

 • Vida

Makes economic development data-driven

 • Whee!

The car alternative MaaS for urban households.

 • Wildfire Energy

Eliminates landfill and converts residual wastes into renewable energy and hydrogen at distributed scale with a net negative carbon footprint

 • Zeabuz

Develops scalable autonomy technology for waterborne mobility.

Nyheter og innsikt rett i epostboksen

Motta høydepunktene fra Shifters redaksjon direkte i innboksen din.

Hvilken bransje jobber du i?*