Per Nestor Warp (t.v.) og Stian Davidsen i Axeptia på hvert sitt kontor i disse dager.

Gründerne avslører dårlige betalere som ingen skulle tro var dårlige betalere: Henter 10 millioner til vekst

Etter flere års hardt strev har både kunder og investorer endelig fått øynene opp for teknologien fra Per Nestor Warp og Stian Davidsen i Axeptia.

Publisert

Mye så rosenrødt ut for Axeptia, og det var mange som hadde troa på fintech-selskapet med det særdeles sterke gründerteamet – med bakgrunn fra blant annet Bisnode. Reisen har imidlertid vært langt fra rett-frem etter DNB NXT-akseleratoren for tre år siden.

Også fintech-gründerne selv hadde trodd at veien skulle bli kortere fra de hadde den første utgaven av produktet klart, til de virkelig fikk respons hos kundene. CEO og gründer Per Nestor Warp peker på et utfordrende marked innenfor kredittvurdering.

Der det er slingringsmonn for en del andre startups, med mer rom for «fake it til you make it», må verktøyet fungere 100 prosent fra første stund når det handler om noe så kritisk viktig som likviditeten til kundene.

– I startupverden er vi de gamle gubbene som fortsatt har visittkort på papir. Det handler om hva kundene våre ønsker. Du kan ikke komme med capsen bak-frem, og kjøre «fail fast» med det mest sensitive en stor bedrift har - kundeporteføljen, sier Warp.

Etter flere år med produktutvikling og testing var det først i fjor høst at Axeptia kjente at produktet nå virkelig satt. Oppstartsselskapet landet da blant annet en større samarbeidsavtale med Danske Bank om å tilby Axeptia-dashboardet i det Nord-Europeiske markedet. Nå har de også fått en forløsende finansieringsrunde på 10 millioner kroner, og kan gi mer gass.

Innsikt i betalerne

Det er mange om beinet innenfor kredittvurdering, men Axeptia-gründerne hevder at de skiller seg ut fra røkla. De har utviklet en løsning der kjernen ligger i å kombinere brukernes betalingserfaringene fra egen kundeportefølje med data fra kundens økonomisystem, samt ekstern kredittinformasjon. Løsningen gir brukerne tilpassede varslinger og kontinuerlig kredittovervåking av porteføljen.

På denne måten kan bedriften gjennom økt innsikt og risikovarsler få en bedre pekepinn på hvordan det står til med vilje og evne til å betale for seg, og der igjen forbedre sin kontantstrøm og optimere risiko.

– Det er selskapene selv som kjenner sine kunder best. Det samlede oversiktsbildet har manglet i kredittvurderinger og i hovedsak basert seg på betalingsanmerkninger og årsregnskap tilbake i tid, men sagt lite om egne kunders spesifikke betalingsvilje, sier gründer og COO Stian Davidsen.

Avslører de store

Store selskaper scorer gjerne godt på tradisjonelle kredittvurderinger, men kan ha en strategi for når de velger å betale fakturaer som gjør de til uforutsigbare betalere for mindre selskaper. Det kan for eksempel være at de bevisst strekker betalingstiden utover fristen som er satt, fordi det i sum vil gi dem bedre likviditet – med de fordelene det bringer med seg for dem, men ulempene det gir mottakeren.

– De kan ha god kredittrating, men når man sjekker i egne økonomisystemer er de likevel trege betalere, påpeker Davidsen.

Axeptias dashboard gjør det lettere å overvåke og følge opp fordringer der man kan forvente forsinket eller uteblitt betaling, og slik korte ned kredittid og sikre egen likviditet.

Nye investorer

Både nye og eksisterende investorer står for størstedelen av den nevnte finansieringsrunden, hvor også Innovasjon Norge bidrar med softfunding som gjør at runden totalt sett havner på litt over 10 millioner kroner. Inn på eiersiden kommer blant annet Schibsted-eier Blommenholm Industrier og den tidligere Get-sjefen Gunnar Evensen. Pengene skal primært gå til å ansette flere kommersielt, for å få fart på salget nå de neste månedene, før en større investeringsrunde rundt det kommende årsskiftet.

Gründerne har opplevd at det tidligere har vært krevende å få investorene til å forstå forskjellen mellom Axeptia og de mange kredittvurderingsløsningene som ellers er der ute. Trond Berger i Blommenholm Industrier hadde egne erfaringer fra yrkeslivet som gjorde at han så potensialet, selv om inntektene ennå ikke var de helt store.

- Beskjeden fra de vanlige VC-investorene har vært at vi har hatt lite fart på kundesiden. Men Berger med sin bakgrunn som CFO i Schibsted knakk koden etter ti minutter. Det har ikke vært like lett å få VCene til å forstå hvor stort potensialet er, sier Per Nestor Warp, og peker på at det hittil ikke har vært den samme store iveren etter å investere i fintech som i det svenske og britiske markedet.

Blommenholm investerer i utgangspunktet i tidligfase-selskaper innen media og teknologi, og Axeptia fanget oppmerksomheten da de hadde Schibsted på kundelisten.

- Axeptia tilbyr én standardisert plattform som er integrert mot en rekke datakilder, noe som gjør at selskaper kan agere tidligere og mer effektivt i sitt arbeid med kredittstyring- Som investor synes vi det er interessant å følge selskapets skaleringsplaner, sier Trond Berger, CEO i Blommenholm Industrier.

Økt usikkerhet

Målet nå er å bygge videre på posisjonen de har fått i Norge, til å ta produktet ut i Europa, først i Norden, men så videre sørover.

– Hvor lett er det å tilpasse produktet til andre lands markeder?

– Offentlig kredittinformasjon blir dårligere jo lenger nedover i Europa man kommer. Men gjennom vår bakgrunn fra bransjen vet vi mye om hvilke fallgruver som finnes. Vi har planlagt for disse problemene, sier Davidsen.

Strategien er å vokse gjennom samarbeid med de større aktørene, og skalere ut i nye markeder på den måten. De neste månedene vil bli kritisk viktige måneder for å øke salget innenfor den kommende finansieringsrunden.

Davidsen peker på at koronasituasjonen gjør at det er stort behov for verktøyet.

– Det har vært færre konkurser enn vanlig, men når tilskuddspakkene etter hvert faller bort, og selskapene har gnagd lenge nok på beinet, tror vi det vil bli et konkursras. Derfor ønsker mange å ha bedre kontroll, være klare for det som kommer, tror Davidsen.