Noen fra Oslo-teamet sammen med besøkende fra NYC-teamet, foto tatt i fjor mens det fortsatt var ok å være i større grupper. Arkivfoto: Per-Ivar Nikolaisen

Gir karakterer til de som er best til å holde seg unna folk: Nå går den nye tjenesten viralt

Unacast brukte bevegelsesdata for å kartlegge om befolkningen i USA overholder rådene fra myndighetene.

Publisert Sist oppdatert

- Da Norge gikk inn i «lockdown» og «social distancing» for to uker siden, begynte vi som alle andre å skjønne omfanget av dette, og at situasjonen ikke kom til å bli kortvarig, sier Kjartan Slette, medgründer og COO i Unacast, det norske vekstselskapet bak The Real World Graph, en tjeneste som bruker bevegelsesdata.

Samtidig begynte henvendelsene fra ulike partnere i USA å strømme inn - de trengte å forstå hvordan covid-19 ville påvirke forretningene. Unacast bestemte seg for å gjøre flere ting. De begynte med å gi bort data gratis til flere universiteter, slik at ekspertene der kunne bruke det i sine studier rettet mot pandemien.

- Det ble jo ganske tidlig klart at «social distancing» var det som hadde den største effekten på å redde liv, for ikke å belaste helsevesenet rundt i verden. Da ble viktig å forstå bevegelsene i den fysiske verden for å ta de riktige beslutningene.

Karantenekarakterer

Unacast har nå utviklet et «social distancing scoreboard», som viser hvordan befolkningen i USA klarer å holde seg i ro. Selskapet bruker aggregert data fra flere titalls millioner mobiltelefoner, og gir delstater og distrikter karakterer ut fra dette. I skrivende stund ligger District of Columbia, Nevada og Vermont høyt oppe, med karakter A. Mens Wyoming, New Mexico og Montana får henholdsvis F, D og D.

Prosjektet har fått enorm oppmerksomhet og 400.000 har besøkt Unacast sine nettsider i løpet av noen få timer, med hundrevis av nye potensielle kunder.

Unacast ser nå på muligheten for å utvide karaktersystemet ned til bynivå og kanskje også nabolag.

- Vi føler oss frem, for å se hva som gir en positiv effekt. Dette skal ikke være et «blame game» der naboen titter på naboen eller et nabolag klager på et annet nabolag.

De vil også utvide modellen for å bidra til at karakteren også reflekterer hvilke steder du besøker, altså om du besøker tett befolkede steder som butikker og restauranter.

Kjartan Slette i Unacast. Foto: Per-Ivar Nikolaisen

Data om fremtiden

Den nye corona-tjenesten er ikke noe Unacast har planer om å tjene penger på direkte. De opplever imidlertid økt press fra kunder som ønsker mer innsikt i bevegelsesdata, for å ta bedre beslutninger. Ikke minst dreier det seg om aktører innen butikk og eiendom. De vil bruke dataene til å tolke fremtidsbildet, for eksempel når de kan forvente å kunne åpne igjen, og hvordan inntektene vil bli.

- De vil forberede seg til hvordan det blir når ting gradvis åpner igjen, sier Slette.

- Hva med Norge og Norden, kan dere få opp noe lignende her?

- Vi har ikke samme posisjon her hjemme som i USA, men ser på hvordan vi kan bruke teknologien i samarbeid med andre selskaper. Vi jobber blant annet med Telia, og de ser på løsninger rundt dette og lignende ting.

Verner om personvernet

- NRK har skrevet om at myndighetene jobber med å utvikle en smittesporingsapp. Tenker dere at bevegelsesdata fra dere kunne vært koblet opp mot smittesporing også?

- Det er en komplisert diskusjon der personvern står opp mot andre hensyn. Ut fra våre etiske regler er vi forhindret fra å gjøre dette, og vi ønsker ikke å jobbe så nært individet. Dette er noe vi har snakket mye om lenge før dette begynte. Vi gir ut aggregerte data, og vil ikke gi ut data på individnivå.

- Kunne man ikke bare slettet alt når pandemien har rast fra seg?

- Det er som når regjeringen ber om utvidede fullmakter, og det høres fint ut, men det er i praksis mer komplisert enn det. Man bør være ekstra var på disse signalene, og vi vil ikke bidra til systemer der du får et ping på telefonen hvis du for eksempel står ved siden av en som har vært i Østerrike og da kanskje er smittet.

Airbnb Moment

Slette forteller at Unacast som mange andre er i en slags «bipolar situasjon». På den ene siden vil alle bli påvirket av det som kan bli en langvarig resesjon. På den andre siden er det et slags «Airbnb Moment». Selskapet fikk som kjent et kraftig oppsving etter finanskrisen, da de reisende ble mer opptatt av å spare på kostnadene, og vanlige folk så etter en måte å spe på inntektene.

- Vi tror dette vil gjøre at flere nå ser hvor viktig det er å ha denne type innsikt som vi kan bidra med.

Slette føler med de selskapene som er midt oppi en kapitalinnhenting nå når krisen herjer. Han håper på en krisepakke der regjeringen gjør det samme som danskene, at de dekker en større del av kostnadene til selskapene, så de klarer seg gjennom den påtvungne krisen.