Gründer og daglig leder i FundingPartner, Geir Atle Bore.

Fundingpartner styrer mot ny dobling: Varsler flere venturelån

Tilbyderen av folkelån økte inntektene og underskuddet i 2020. Nå har Fundingpartner passert fjoråret.

Publisert

Interessen for folkefinansiering har eksplodert i Norge de seneste årene, og det samlede volumet kommer til å passere én milliard kroner i år.

Blant aktørene som har nytt godt av utviklingen, er Fundingpartner. Totalt formidlet de folkefinansierte lån for 220,8 millioner kroner i fjor.

Det holdt til å mer enn doble selskapets inntekter, fra 3,9 millioner kroner til 8,1 millioner kroner, viser årsrapporten for 2020. Samtidig vokste underskuddet noe, fra -5,1 til -6,1 millioner kroner.

– Vi er veldig fornøyd. Vi nådde målene vi satte før covid slo inn, som var 100 prosent vekst. Hittil i år har vi gjort det samme og har nå passert fjoråret, sier daglig leder og gründer Geir Atle Bore.

At kostnadene økte med rundt 50 prosent, mener han er positivt.

– Så lenge inntektene øker mer enn utgiftene, kan vi vise til verdi.

Investerer for vekst

Bore forteller at kontrollen på kostnadene er god. Ifølge gründeren har selskapet gått i null flere måneder, selv om det ikke er budsjettert med det i år.

Fundingpartner bruker anledningen til å investere mer. I august ønsker de fire nyansettelser velkommen. Teamet vil da bestå av 24.

– Etterspørselen tar av, og vi prøver å vokse. Vi var størst i Norge i fjor, og vil fortsette å være det, sier Bore.

Skyfri himmel

– Det er mye mindre skyer foran oss nå enn før. Utfordringene har gått betydelig ned, sier gründeren.

Han legger særlig vekt på at bransjen endelig har fått en avklaring om at Norge skal implementere EU-regelverket for folkefinansiering. Det betyr blant annet at begrensningen på én million kroner i maksimal investering, som har vært en flaskehals for bransjen, forsvinner.

– Da blir det enda enklere for oss å hente kapital til selskaper, sier Bore, og spår at det norske markedet for folkefinansiering kommer til vokse kraftig fremover.

Mer venture

To tredeler av lånene Fundingpartner formidler, går til ulike eiendomsprosjekter.

Men i fjor startet fintech-selskapet også en satsing på såkalt «venture debt», det vil si folkefinansierte lån til oppstarts- og vekstselskaper, primært teknologibedrifter. Mens eiendom dominerte starten av året, har det vært større pågang på dette området i sommer, ifølge Bore.

– Jeg tror vi kommer til å levere mange flere ikke-eiendomslån på sensommeren og i høst, sier han.

Skal hente penger

Gründeren Bore eier selv over 40 prosent av Fundingpartner-aksjene, mens Schibsted og DNB er de neste på lista med 10 prosent hver.

Eierstrukturen kan imidlertid fort komme til å forandre seg i høst, fordi Fundingpartner planlegger å gjennomføre en større emisjon. Selskapet har imidlertid ikke bestemt seg for hvor mye penger de vil hente.

Forrige kapitalinnhenting var på 19,5 millioner kroner på tampen av 2018.