Direktør i Finanstilsynet, Morten Baltzersen.

Første gang siden finanskrisen: Staten tar over styringen av Optin Bank

Samtidig faller tilbudet til Nordic Corporate Bank om å kjøpe banken.

Publisert Sist oppdatert

Bankutfordreren Optin Bank klarer ikke å etterleve Finanstilsynets krav om å blant annet øke kjernekapitalen med 100 millioner kroner innen tidsfristen, og blir derfor satt under offentlig administrasjon.

I praksis betyr det at staten tar over styringen av selskapet.

Finanstilsynet har oppnevnt et administrasjonsstyre bestående av følgende medlemmer: Tom Hugo Ottesen (leder), Roar Nyhus og Susanne Munch Thore. Optin Banks tidligere organer trer ut av virksomhet.

Administrasjonsstyret har overtatt myndigheten som ligger til disse organene, og vil så snart det har fått nødvendig oversikt over situasjonen, komme med nærmere informasjon til foretakets kunder, opplyser Finanstilsynet i en pressemelding.

Det er tredje gang en bank blir satt under offentlig administrasjon i Norge. Forrige gang var Kaupthing i 2008. Den første var Norion Bank i 1989.

Trekker bud

Shifter har i flere artikler beskrevet de interne stridighetene og kampen om å ta over Optin Bank, som blant annet førte til et sviende nederlag for 24SevenOffice-gründer Stian Rustad, da Optin-styret heller gikk for et tilbud lagt frem av Nordic Corporate Bank.

Men i og med at Optin Bank nå blir satt under administrasjon, faller også Nordic Corporate Banks tilbud om kjøpe banken. Bland forbeholdene i kjøpsavtalen er det punkter som går på at det ikke avdekkes forhold av «vesentlig negativ betydning» for Nordic Corporate Bank.

At det å bli satt under offentlig administrasjon er et slikt forhold, bekreftes av Erling Astrup, daglig leder i Nordic Corporate Bank.

Han vil imidlertid ikke uttale seg ytterligere om situasjonen i Optin Bank.

Dette er saken

  • 28. april i år mottok Optin Bank varsel fra Finanstilsynet om tilbakekalling av bankkonsesjonen. Tilsynet krevde en økning av ren kjernekapital på 100 millioner kroner før den 30. juni i år, for at banken skulle få fortsette driften.
  • I tillegg hadde tilsynet synspunkter på andre forhold vedrørende rapportering og compliance, som måtte rettes opp før henholdsvis 31. juli og 31. august.
  • På generalforsamlingen den 16. juni presenterte aksjonær 24SevenOffice et forslag til redningspakke, etter å ha stablet på beina en gruppe investorer som var beredt til å gå inn med det nødvendige kapitaltilskuddet. Eksisterende aksjonærer mente forslaget vannet ut dem for mye og ønsket alternativer.
  • Bankutfordreren Nordic Corporate Bank kom opp med et tilbud på 600 Optin-aksjer for én aksje i egen bank. To dager før generalforsamlingen ble det forbedret til 400 aksjer for én aksje i NCB. Det tilsvarer en pris for hele banken på 19,8 til 21,6 millioner kroner. Det alternativet falt i smak for en majoritet av eksisterende aksjonærer; såpass at de forhåndaksepterte budet - men uten at dette ble offentlig kjent.
  • På generalforsamlingen presenterte 24SevenOffice sitt forslag, uvitende om at det allerede hadde en majoritet imot seg. Det fikk styreleder Karl-Anders Grønland til å rase og kalle generalforsamlingen en «teaterforestilling». Han mente også at de som stemte mot 24SevenOffice-forslaget hadde mistet stemmeretten på grunn av forhåndsaksepten, og fortalte at han vurderte å gå videre med et gyldighetssøksmål.
  • Styret i Optin Bank avviste at det skulle være noe problem med stemmeretten og anbefalte aksjonærene å akseptere tilbudet fra Nordic Corporate Bank.
  • Onsdag 23. juni ble det imidlertid kjent at Optin Bank ikke ville oppfylle tilsynets krav innen fristen, og ble derfor satt under offentlig administrasjon.