Daglig leder i Folq, Eldri Coll Mossige, og nyansatte Vinh Nguyen, som er sjef for forretningsutvikling i selskapet.

Folq priser seg selv til 80 millioner kroner

Den ferske markedsplassen for konsulenter fikk kraftig inntekstvekst i fjor. Væpnet med en frisk verdivurdering, går gründerne nå på kapitaljakt.

Publisert Sist oppdatert

Våren 2020 gikk det trått for Folq, markedsplassen for konsulenter innen teknologi, design, prosjektledelse og forretningsrådgivning.

Selskapet som ble startet i 2017 planla en kapitalutvidelse på 20 millioner kroner, som skulle sørge for vekst i to år. Men da pandemien rammet landet, satte de potensielle investorene seg på gjerdet, kunne Shifter rapportere.

I stedet slapp de brukerne inn på eiersiden, for å sikre drift ut året. I tillegg fikk selskapet lån og tilskudd på 5,5 millioner kroner fra Innovasjon Norge.

Nå viser tallene for fjoråret at Folq, som ventet, bommet på omsetningsmålet på 100 millioner kroner. Likevel kan selskapet vise til kraftig inntektsvekst, fra 46 millioner kroner i 2019 til 79 millioner kroner i fjor.

Resultatet ble også forbedret, fra et underskudd på 3,2 millioner kroner i 2019 til -0,7 millioner kroner i fjor.

Nå satser selskapet friskt igjen, med fornyet tro på å lokke til seg investorer.

Prislapp: 80 millioner

Målsetningen for 2020 er å omsette for 150 millioner kroner, som vil være 90 prosent vekst målt mot fjoråret. Så langt kan selskapet vise til en økning på 25 prosent i antall konsulenter i oppdrag siden årsskiftet.

For å akselerere veksten, vil de også hente mellom 4 og 16 millioner kroner i løpet av våren.

Selskapet har gitt seg selv en prislapp på 80 millioner kroner før pengene er hentet.

– I denne runden retter vi oss primært mot private investorer, men vi er også i dialog med noen institusjonelle investorer, avslører Ellen Lødrup Barkost, som er Marketing & Growth Manager i Folq.

Tidligere har Folq blant annet vært i kontakt med Investinor, og Shifter får opplyst den dialogen fortsatt er åpen.

Skal utvide teamet

Folq har i dag 13 ansatte. Et av de nyeste tilskuddene er Vinh Duy Nguyen, som er ansatt som sjef for forretningsutvikling i selskapet. Han kommer fra rollen som «management consultant» i Bekk.

Pengene selskapet nå vil hente, skal i hovedsak gå til å utvide teamet, forteller Barkost. Selskapet ønsker å ansatte både utviklere og selgere.

– Vi jobber kontinuerlig med å med å rigge team, produkt og prosesser for videre skalering, og ser også på mulige utvidelser til nærliggende fagområder som blant annet drift, infrastruktur og sikkerhet, sier Barkost.