Harald Reinton, daglig leder i Heidrun Holding tror markedet for folkefinansierte eiendomslån er stort nok for ytterligere en aktør.

Folkefinansierer satsing på folkefinansierte eiendomslån

Folkeinvest står for emisjonen når Heidrun Holding henter penger for å ta opp kampen med Fundingpartner, Kameo og Monner om det raskt voksende markedet for folkefinansierte eiendomslån via merkevaren target.online.

Publisert Sist oppdatert

– Vi har jo veldig tro på folkefinansiering som konsept, så vi kontaktet Folkeinvest. De var først litt i tvil om vi var konkurrenter, men vi fant raskt ut at vi vare gode samarbeidspartnere, sier Harald Reinton, daglig leder i Heidrun Holding til Shifter.

Med omtrent halvannet døgn igjen av emisjonskampanjen hos Folkeinvest.no, har selskapet fått inn fire millioner kroner fra 151 investorer og ligger godt over minimumsgrensen på tre millioner kroner.

– Interessen har vært stor, så jeg har håp om at vi skal nå maksgrensen på seks millioner kroner, sier Reinton.

Pengene selskapet får inn, skal brukes på de to datterselskapene, Heidrun Finans, som er en klassisk investeringsrådgiver og Heidrun Folkefinansiering som via plattformen target.online, skal gi seg inn i kampen om folkefinansierte eiendomslån.

Vil reindyrke eiendomslån

Det er et marked som har vokst raskt i løpet av 2020. I tredje kvartal i år formidlet de tre etablerte låneformidlerne, Fundingpartner, Kameo og Monner eiendomslån for litt over 100 millioner kroner, mer enn dobbelt så mye som i kvartalet før.

Det er det markedet som Heidrun-gruppen nå skal etablere seg i, gjennom å markedsføre seg som det eneste selskapet som utlukkende skal formidle lån til eiendomsutviklere.

Er det virkelig nok for å få eiendomsutviklere til å velge dere foran noen av de andre selskapene?

– Vi er de eneste som kun skal formidle lån til eiendomsutviklere. Vi skal drive heldigitalisert for å holde kostnadene nede og ha et minimum av ansatte. En daglig leder pluss et mindre antall som skal drifte virksomheten. Hva gjelder de kredittvurderinger vi skal benytte oss av, skal de sørge for at vi har gode prosjekter, slik at folk kan være trygge på prosjektene for vi har på hjemmesiden er gode å låne ut til.

Heldigitalisert, lave kostnader, få ansatte og gode prosjekter. Det høres ikke så veldig ulikt konkurrentenes opplegg?

– Det er riktig, men vi ser for oss at dette er et sterkt voksende marked der det vil være plass til flere selskaper. Crowdfunding har jo egentlig ikke kommet så veldig langt i Norge om du sammenligner med andre land. Det er bare se på hvor mye større markedet er i Sverige.

Tilbyr lån også etter folkefinansieringsfasen

Heidrun-gruppen har en liten tvist som skiller dem fra andre folkefinansieringsselskaper. Det henger sammen med det andre datterselskapet Heidrun Finans.

– Selv om de vil fungere som to adskilte selskaper, ser vi helt klart noen synergieffekter som vi mener skal være en konkurransefordel, sier Reinton.

– La oss si vi har en eiendomsutvikler i en tidlig fase som trenger fem millioner til det første boligprosjektet. Da ordner vi det via folkefinansiering. Så vokser selskapet og nå trenger de 80 millioner. Da kan vi se på det prosjektet og kanskje få tilrettelagt en obligasjon som vi får distribuert via Heidrun Finans, forklarer han.

– Vi ønsker å være et finanshus som kan tilby finansiering gjennom en større del av livssyklusen enn konkurrentene. Vi kjenner ikke til noen annen som har både folkefinansiering på lån og obligasjoner i det samme konsernet, legger han til.

En ting som bidrar til Reintons ståltro på et voksende marked, er en ny EU-forordning som nylig ble godkjent. Den innebærer blant annet at det vil bli innført en helt ny konsesjonsform for crowdfunding-plattformer. Den vil i sin tur føre til at en begrensning som i lang tid har irritert som norske lånebaserte folkefinansieringsselskaper trolig står for fall. Nemlig den som sier at en investors samlede utlån ikke får overstige én million kroner i løpet av et år.

– Det vil i så tilfelle gi dette markedet enda større potensial, mener Reinton.

Har ventet lenge på Finanstilsynet

Før den tid må Heidrun Folkefinansiering imidlertid vente ut et problem av et helt annen art. I mai 2019 søkte selskapet nemlig om konsesjon som låneformidlingsforetak. Den endelige beslutningen fra Finanstilsynet har enda ikke kommet i retur.

Tross ventingen er Reinton ved godt mot.

– At det tar et og et halvt år få en konsesjon er ikke så uvanlig har jeg hørt. Finanstilsynet har et ganske så strengt regelverk for crowdfunding-selskaper, og fokuset er ganske så annerledes enn i andre land. Men vi fikk et brev for et par måneder siden med generelle, men positive spørsmål.

– Det gjør at vi har håp om få endelig beskjed en gang på nyåret. Når den er på plass, kan vi være i gang ganske så raskt, sier Reinton

Nettsiden target.online har vært klar i lang tid. Betalingsløsningen skal utvikles, mens kredittvurdering er en tjeneste Reinton planlegger å kjøpe inn. Og en daglig leder til Heidrun Folkefinansiering står klar til å begynne i jobben så snart konsesjonen er på plass.

– Det er en meget dyktig person, som vi har hatt kontakt med over lang tid, sier Reinton, men vil ikke utdype nærmere hvem personen er.

Kjøpte rådgivningsselskap

Reinton, som har en lang erfaring fra finansbransjen i mange ulike meglerroller, er ikke bare daglig leder i holdingselskapet, men også i Heidrun Finans. Det selskapet er et relativt nytt som Heidrun-selskap. Frem til i mai i år het det Zenith Fonds.

– Vi kjøpte helt enkelt et selskap med lisens både til ordreformidling og investeringsrådgivning. Det sparte vi mye tid på, sier Reinton.

I dag har det selskapet to ansatte utover Reinton selv, men har regner med at de skal være seks i løpet av våren.

Det å bruke finansselskapet som en måte å holde på folkefinansieringskundene også etter at det har vokst seg store, er bare tenkt å være en liten det av porteføljen. Hovedformålet er investeringsrådgivning, og selskapet har tenkt å tilby fond fra samarbeidspartnere.

Noen er av det litt mer uvanlige slaget. Blant annet et aksjefond rettet mot e-sport, og et annet med fokus på sikkerhet, i tillegg til litt mer tradisjonelle valg som teknologi og aktivt forvaltede fond.