Startuplab får fem millioner kroner i statlig støtte.

Flere statlige millioner til inkubatorene

Startuplab, Validè og Vis vurderes fortsatt som landets beste inkubatorer.

Publisert

En rekke inkubatorer og såkalte næringshager får økt støtte gjennom Næringshageprogrammet og Inkubasjonsprogrammet til Siva neste år, bekrefter det statlige selskapet i en pressemelding.

Til sammen får disse miljøene 182,9 millioner kroner i tilskudd neste år. Det er 22,2 millioner kroner mer enn inneværende år, og en samlet økning på 13,8 prosent.

– Næringshager og inkubatorer gjør en kjempejobb for at bedrifter over hele landet raskere skal lykkes med sin vekst og utvikling. Det er ekstra viktig i den tiden vi nå er inne i, sier Kjerstin Spjøtvoll, innovasjonsdirektør i Siva.

Startuplab, Validè og Vis på topp

Ifølge pressemeldingen kan både næringshage- og inkubasjonsprogrammet vise til «meget gode resultater» de siste årene.

Hubene mottar statlig tilskudd basert på en vurdering av oppnådde resultater og antatt potensial. Innplasseringen på tilskuddsnivåene gjelder ut programperioden på to år. Næringshagene får 1,5 - 2,5 millioner kroner årlig fordelt på fire tilskuddsnivåer, mens inkubatorene får 1,5 - 5 millioner kroner fordelt på fem nivåer.

Inkubatorene StartupLab, Validè, Vis, Aleap og Protomore kunnskapspark får minimum fem millioner kroner hver som følge av innplassering på høyeste tilskuddsnivå.

Fylkeskommunene er oppdragsgivere til programmene og beslutter de økonomiske rammene. Fylkeskommunen kan også øke tilskuddet til den enkelte næringshage og inkubator.

Det presiseres i pressemeldingen at tildelingene er gitt under forutsetning av budsjett-beslutninger i Stortinget og fylkeskommunene.