Finstart Nordic strammer inn på nyinvesteringer: «Ønsker raskere vekst og mer effekt»

Nylig utvidet fintech-huben Finstart Nordic porteføljen med to selskaper. Men heretter strammes pengesekken for nyinvesteringer inn, mens integrasjon med moderskipet Sparebank 1 SR-Bank prioriteres.

Publisert Sist oppdatert

– Selv om det er en krevende periode for flere av våre selskaper nå, så er min vurdering at vi har en meget solid portefølje, sier Vidar Aksland, daglig leder for fintech-huben Finstart Nordic.

I første halvår fikk Finstart Nordic et negativt resultat før skatt på 86,9 millioner kroner, mot 10,3 millioner i pluss i tilsvarende periode i fjor, går det frem av den seneste kvartalsrapporten til eieren Sparebank 1 SR-Bank.

Underskuddet skyldes ifølge rapporten primært investeringsporteføljen fra tidligere SR-Investering AS. Den består i hovedsak er offshore- og oljerelatert virksomhet, hvor effekten av lav oljepris i kombinasjon med virusutbruddet trekker ned verdien.

Den nye investeringsporteføljen innen finansteknologi, som nå teller 14 selskaper, har derimot vist stabil utvikling, ifølge rapporten.

Det til tross for en noe redusert vekst og et mer krevende marked for innhenting av ekstern kapital.

– Men det vi skal lykkes enda bedre med fremover, er integrasjon tilbake til konsernet. Vi skal dra bedre strategisk verdi av det samarbeidet, sier Aksland, som også er sjef for innovasjon og it-utvikling i morselskapet Sparebank 1 SR-Bank.

Nye investeringer

Rett før krisen inntraff i mars, investerte Finstart Nordic i ZData, en lønnsom plattform for integrasjon, datautveksling og betalingsoppdrag etter innføring av PSD2. Før det plasserte selskapet også penger i utleieplattformen Myrent, som knytter banken tettere på kunder i markedet for boligutleie.

ZData er ifølge duoen Hjelseth og Aksland et selskap som nærmest direkte kan plugges inn i de eksisterende systemene til konsernet SR-Bank, og bidra med effektivisering av betalings- og utbetalingsprosessene, samt å gi full oversikt over likviditet og kontantstrøm.

– SR-Bank-konsernet skal utvikle innovative tjenester raskere gjennom tredjepartssamarbeidet, og selskapet får en raskere vekst gjennom oss som innovasjonspartner. Å skape de vinn-vinn-situasjonene, er det vi ønsker, sier investeringssjef i Finstart Nordic, Christopher Hjelseth.

Stor avstand

Nettopp dette aspektet av virksomheten vil bli viet mer oppmerksomhet fremover, forteller han.

– Jeg tror det blir mer samarbeid og integrasjon av tjenester fremover. Vi kommer til å drive frem mer innovasjon og forretningsutvikling gjennom partnerskap med både store og små fintech-selskaper, sier Aksland.

Samtidig strupes pengesekken for investeringer på kort sikt - selv om døra alltid er på gløtt for gode caser, påpekes det.

– Vi kommer til å være restriktive med nye investeringer, og vi kommer til å fokusere enda hardere på utvikling av porteføljen. Vi vil organisere både Finstart som organisasjon og nettverket rundt, med det som formål å være enda sterkere på selskapsutvikling. Kanskje det blir færre investeringer, men vi skal levere høy kvalitet og vekst der vi bidrar, sier Aksland.

– Hva legger dere i den utviklingen?

– Nummer én er utvikling av porteføljeselskapene gjennom styrerollen, men vi har også en sterk ambisjon om å trekke på domenekunnskap fra hele konsernet, sier han og legger til:

– Nå har det strengt talt vært litt for stor avstand mellom det vi kan tilby, og det vi har tilbudt.

– Det er nok riktig å si at det er litt mer som skal matches fremover, supplerer Hjelseth.

– Hva håper dere å få ut av denne strategien?

– Da ønsker vi både raskere vekst av fintech-selskapene, og mer effekt av investeringen. Vi ønsker en tosidig effekt; en tilbakeføring av innovative produkter og tjenester, og avkastning på investeringen. Der har vi potensiale til å bli enda bedre.

Forventninger og utålmodighet

Aksland ble konstituert som sjef for selskapet i vår, da David Baum trakk seg ut for å jakte startups for egen regning.

«Dessverre er det fortsatt 99 prosent bullshit innenfor fintech,» uttalte Baum i et intervju med Shifter om avgangen og planene videre.

Den beskrivelsen er «litt ekstrem», mener nåværende sjef.

– Men det kan av og til være utålmodige fintech-selskaper som kommer med uferdige produkter og tjenester, og egentlig ikke har god markedskompetanse, som har urealistiske forventninger. Vi må være midt i mellom, som en megler, sier Aksland.

Han og Hjelseth trekker frem «forventningsstyring» som den viktigste oppgaven til Finstart Nordic fremover.

– Det er farlig å si at man skal frelse en verden man ikke er en del av. Av og til møter vi fintech-selskaper som sier de skal knuse alt som er der ute, uten at de har domenekunnskapen. Hvis vi kan kombinere utfordrerviljen, tech-kunnskapen og domenekunnskapen, blir det mye bedre, mener Aksland.

– Hva er mulig, fra bankens side, og fra selskapenes side. Det går begge veier, og der ligger det nok en del utfordringer. Men så lenge det er kommunisert hva som er forventet og hva som er realistisk, så er det ikke problematisk, mener Hjelseth.