Steffen Gausemel Backes Cake it easy skulle giret opp til konfirmasjonsesongen nå. I stedet er det bom stopp - og ingen hjelp å få.

Finansdepartementet presiserer: Slik kan startups få kontantstøtte

Avkortes mot underskudd.

Publisert Sist oppdatert

Nylig ble den mye omtalte kontantstøtteordningen for coronarammede bedrifter åpnet, og på få dager raste det inn over 10.000 søknader.

Ordningen er beregnet på bedrifter som er pålagt av myndighetene å stenge, eksempelvis frisører, og andre som har tapt mer enn 30 prosent av omsetningen som følge av virusutbruddet.

I en forskrift om ordningen som ble offentliggjort rett før helgen, presiseres det at den maksimale støtten en bedrift kan motta, ikke kan overstige «ordinært resultat før skattekostnad i siste regnskapsår», eventuelt positivt resultat i januar og februar i år.

Med andre ord ekskluderes mange startups, ettersom de gjerne satser på tunge investeringer og budsjetterer med underskudd i flere år.

Kakesesongen avlyst

En av de som har fått merke kraftig fall i etterspørselen og omsetning etter virusutbruddet, er Steffen Gausemel Backe, daglig leder i Cake it easy, en plattform hvor lokale bakere kan markedsføre og selge sine bakevarer. Selskapet er i sterk vekst, og kunne vise til 75 prosent økning i januar og februar, før alt stoppet opp. Men overskudd har de ikke regnet med på en stund, ennå.

Cake it easy-teamet, fra venstre til høyre: Steffen Gausemel Backe, Hanna Erlandsson, Katharina Jens, Marius Sevaldsen. Foto: Press

– Dette betyr at vi trolig faller utenfor alle kortsiktige støtteordninger, i likhet med veldig mange andre vekstselskaper.

Med konfirmasjonsesongen rett rundt hjørnet, skulle det vært full aktivitet på plattformen nå. Men konfirmasjoner landet rundt er utsatt til høsten, og bestillingene uteblir.

– Vi kommer oss igjennom, men vi har naturlig nok hatt kraftig nedgang i salget. Og det hadde hjulpet med støtte.

Kan bli avkortet

Kommunikasjonssjef i Finansdepartementet, Therese Riiser Wålen, presiserer i en e-post til Shifter at selskaper som har hatt underskudd likevel kan være berettiget til støtte. Denne støtten kan imidlertid bli avkortet med underskuddet.

«Det er fordi at selskapet ikke skal komme i en bedre underskuddssituasjon med støtten enn den ville vært i uten støtten,» skriver departementet, som utdyper:

«Foretaket kan altså ikke kan få tildelt tilskudd basert på en større del av de faste kostnadene enn det foretaket selv er i stand til å dekke i en normal periode uten å gå med underskudd. Dersom selskapet kan bekrefte gjennom attest fra revisor eller regnskapsfører at det hadde positivt resultat i jan/feb 2020, vil støtten likevel ikke avkortes.»

Grunnlag for debatt

Backe i Cake it easy mener slike kriterier burde vært kommunisert tidligere.

– Det som er så dumt at det er mange som nå da har brukt både tid og penger på å ordne i stand søknad, snakket med rådgivere og advokater. Det hadde vært rimelig enkelt å presentert det premisset tydelig fra starten av, sier han og legger til:

– Da kunne det også skapt en bedre debatt rundt hvilke tiltak som faktisk kan hjelpe oppstarts- og vekst-bedrifter.

Ikke relevant

– Vi forventet aldri at kontantstøtten skulle ha en viktig effekt for våre bedrifter. Noen blir nok overrasket over dette, men de bør ikke være det. Denne ordningen er myntet på de som er påtvunget stopp, som tjenesteytende aktører. Den er ikke så relevant for teknologibedrifter i sterk vekst, sier Alexander Woxen, daglig leder ved StartupLab.

Han er langt mer opptatt av midlene som er tilført Innovasjon Norge og Investinor.

– Det som er gjort til nå, treffer ganske bra og raskt. Nå må bedriftene bevise at de er gode på å være tilpasningsdyktig, sier han, og legger til at han håper regjeringen viser «litt større ambisjoner» når de legger frem revidert nasjonalbudsjett i mai.

Da håper han på ekstra midler til både Investinor og Siva, samt en forbedring av ordningen for opsjonsbeskatning.

– Vekstbedriftene må nå sikres så lang runway som mulig, sier han.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken skrev Shifter at departementet krevde overskudd for å gi krisetilskudd. Det stemmer ikke helt, ifølge regjeringen, som altså presiserer at foretak ikke kan få tildelt tilskudd basert på en større del av de faste kostnadene enn det foretaket selv er i stand til å dekke i en normal periode uten å gå med underskudd.