Linn-Cecilie Linnemann er gründer og CEO i Design Container, jobber som kommunikasjonsdirektør i investeringsselskapet Katapult, og investerer i startups.

Engleinvestor Linn-Cecilie Linnemann går gjerne først inn i startups, men da må gründerne tørre å snakke om exit

Linnemann tar med gründererfaringen sin når hun investerer som engleinvestor. Hun investerer i selskaper som er i det hun kaller «fase null».

Publisert Sist oppdatert

Gjennom en serie artikler intervjuer vi investorer om deres strategi, forventinger til gründere og hva som skal til for at de går inn i et selskap med kompetanse og kapital.

Linn-Cecilie Linnemann er en aktiv engleinvestor. Som gründer og CEO av design- og kommunikasjonsbyrået Design Container, har hun selv møtt på mange av de samme utfordringene og problemstillingene som gründerne hun investerer i står overfor.

Erfaringen som gründer tar hun med seg når hun investerer i andre gründerselskaper.

Sammen med Espen Halvorsen og SHE Community-gründer Heidi Aven, gjør Linnemann tidligfase-investeringer gjennom selskapet North Venture, som de tre har gründet sammen.

Hun går også inn i selskaper privat. I tillegg er Linnemann kommunikasjonsdirektør i investeringsselskapet Katapult.

– Hvor mange selskaper har du investert i?

– 9 så langt, og et par til på vei, i tillegg til de 3 selskapene jeg selv har vært med på å starte.

– Hva er nedre og øvre grense for hvor mye penger du går inn med?

– Det er veldig case by case. De fleste investeringene i North Venture ligger mellom 100.000 og 500.000 kroner. I Design Container gjør vi oftere rene «sweat equity»-dealer, da de trenger konkrete prosjekter på branding, digitale prototyper eller annet.

– Hvor stor andel tar du av et selskap, nedre og øvre grense i første runde?

– Igjen case by case. Med modellen vi har utviklet i North Venture ønsker vi en god posisjon avhengig av hvilken fase de er i, og hvor mye andel kapital vi går inn med i tillegg til kompetanse og hva de har behov for. Vi er opptatt av at gründere føler de får verdi av det vi gjør for selskapet.

– Hvilken fase investerer dere i?

– Vi investerer i det jeg definerer som fase 0-2. Fase 0 er ikke etablert og produkt helt i alfa, ingen andre investorer som er inne. Fase 1 har produkt i beta og team på plass. Har kanskje hatt en runde med investorer fra før. I fase 2 har man i tillegg «proof of concept» med kunder i test eller i aktivitet, og hvor de trenger kapital og kompetanse til å skalere.

– Hvordan vurderer du en startup?

– Det avhenger av type selskap og hvilken fase de er i. Vi investerer i tech-startups med både skaleringspotensiale og internasjonale ambisjoner.

– Leder og teamet er alltid viktig og hvordan de har tenkt til å utvikle organisasjonen. Vi er opptatt av det kommersielle potensialet er tilstede og at de har gjort en god analyse av konkurransebildet, er det en fordel å starte dette selskapet ut av Norge eller ikke?

– Om produktet er ferdig ser vi også på teknologien og stack. I noen tilfeller kjører vi en egen teknisk DD med eksterne partnere. Vi er ser også på budsjetter selvfølgelig og hvordan planene ser ut fremover i forhold til vekst og skalering opp mot kapitalbehov og budsjetter.

– I tillegg er jo exit en viktig del for oss. Dette er noe mange gründere ikke tenker på så tidlig, men har mye å si for hvordan man rigger organisasjonen og skalerer selskapet.

– Hvilke metrics/tall er du opptatt av i denne vurderingen?

– Det er ikke alltid man har så mye tall å se på i tidligere faser. Men ser på blant annet fordeling av budsjetter, realisme i vekstplaner, kapitalbehov i denne runden og på sikt. Vekstpotensialet er naturligvis essensielt.

– Hva er et ideelt gründerteam?

– Eksisterer det? Vi må jo ha troen på at nettopp dette teamet kommer til å lykkes. Fristet til å si «endurance» og «grit». De må klare og tørre å stå støtt i tøffe tider. Det er ikke enkelt å starte et selskap eller å lykkes med skalering. Evne til å tenke kommersielt, teknologisk forståelse og kompetanse er nødvendig. Ofte har de CTO som en av gründerne men ikke alltid.

– Hva bør man ha klart før man tar kontakt med deg, og hva er den beste måten å ta kontakt på?

– LinkedIn fungerer fint. Må ha på plass forretningsmodell, team, teknologi og gjerne produkt i beta. Der vi har vurdert fase 0 selskaper har de hatt teknologien på plass men manglet forretningsmodell. Det fungerer også da vi kan bidra med å lage kommersialiserings-planer.

– Er du den første som sier ja, eller er du avhengig av at andre investorer hopper ned fra gjerdet og leder an før deg?

– Siden vi ofte bidrar med kompetanse i tillegg til kapital er vi ikke avhengig av at andre investorer er inne. Noen ganger kan vi være det miljøet som er de første eksterne investorene.

– Følger dere opp investeringene?

– Ja det kan vi gjøre, også noen ganger sammen med partnere.

– Nevn en investering du var spesielt fornøyd med og hvorfor?

– Her i våres gikk vi inn i Lendonomy, og det er et selskap som jeg personlig har veldig stor tro på. De har en imponerende gründer og et sterkt teknisk team som har klart å få til utrolig gode resultater med veldig begrensede midler. Gründeren Anzhelika Osmano er også en person som er både dedikert, smart, grundig og har en imponerende gjennomføringsevne. I tillegg er hun ydmyk og ser verdien av kompetansen andre bringer inn og klarer å benytte disse ressursene smart.

– Før kapitalinnhenting her i våres hadde Lendonomy allerede et fungerende produkt med testbrukere i 64 land. Neste steg er lansering i Norge. Vi håper at det kan skje tidlig høst.

– Hva slags selskaper investerer dere i?

– Tech-selskaper med base i Norge, og med internasjonale ambisjoner. Skalerbare modeller. Det bør være en fordel å har Norge som utgangspunkt. Teamet har domene ekspertise der det er nisje b2b-løsninger. Vi er mer glad i deep tech enn konsumentprodukter, men er ikke utelukkende her. Om det er konsumentmarked produkt må man ha mer enn “én PP”.

Hva er din turn-off, det verste en gründer kan gjøre eller være i møtet med deg?

– Jeg oppdager fort om det er realisme i prosjektet, det har ikke med innovasjon og risk å gjøre, mer med hvor «grounded» selskapet er og særlig lederen. Ofte møter jeg selskaper som ikke har vurdert det kommersielle og størrelsen på markedet. North Venture-modellen kan plukke dette opp og vi stiller ofte kritiske spørsmål til dette.

– Er det viktig for deg at gründerne sitter på majoriteten i selskapet, når du går inn?

– Ofte så er vi inne så tidlig at det er naturlig at gründeren gjør det. Ingen av de casene jeg har vurdert har hatt den problemstillingen.

– Hva tenker du hvis en gründer også ønsker å selge noen aksjer i en investeringsrunde?

– Siden vi går inn i så tidlig fase, er ofte det ikke en tematikk. Jeg ville ikke sett på det som positivt. Vi er jo mer interessert i at pengene skal gå inn i selskapet for å bidra til videre vekst, enn rett på kontoen til gründeren. Det er mer naturlig at kommer i senere faser med en større exit.

– Hvordan er prosessen fra første møte til endelig investering?

– Vi har første presentasjonsmøte med ganske mange. Da setter vi ofte bare av 20 minutter. Om vi går videre derfra er det et lenger fysisk møte hvor vi blir litt kjent, setter oss mer inn i caset og konkurransesituasjonen. Derfra er det individuelt avhengig av type selskap.

– Hvor lang tid tar en slik prosess?

– Det kan ta litt tid, eller gå veldig fort. Raskeste var vel to uker, men da kjente vi gründeren fra før. Mer vanlig er rundt 4-8 uker.

– Hvordan gjør du verdivurderingen av en startup?

– I North Venture har vi en spennende modell som både ser på verdi i utgangspunktet og hvordan man skaper videre verdi. Konseptet heter NV Verdiplan. Den har mange elementer men om jeg skal trekke frem tre, så dreier det seg om Leder/organisasjon – Produkt/løsning - Kommersialisering/posisjon.

– Hvorfor skal en gründer velge deg som investor fremfor andre, din 30 sekunders pitch?

– Med teamet i North Venture har vi en sterk profil i forhold til kompetanse. Vi er alle selv gründere har og vært gjennom mange av fasene og møtt de samme utfordringene som vi vet at disse selskapene kommer til å møte.

– Vi bidrar ofte inn som sparringspartnere i tillegg til å også være mer hands on. Organisasjonsutvikling, investor readyness, poisjonering og kommunikasjon, og kommersialiseringsstrategi og salg.

– Jeg opplever at dette treffer mange gründere, og at de ser en stor verdi av å ha en så dedikert investor med på laget. Modellen til North Venture er en kombinasjon av kompetanse og kapital. Det er jo da viktig for oss at selskapet har behov som vi kan bidra til å løse.

– Hva legger du i å være en gründervennlig investor?

– Veldig mange gründere har ikke erfaring med investorer og det kan være vanskelig å avdekke alle aspektene av hva det betyr å få inn eksterne på laget. Jeg er opptatt av å være både ærlig og direkte, og sikre at alle forstår hva en avtale faktisk innebærer. Det betyr også å snakke om exit-strategier. I tillegg må jo gründeren ha nok eierskap og styring til å kunne stå i ett langt og krevende løp med god motivasjon.

– Hvor mye tid investerer du i startupen i ettertid?

– Varierende. Ett av selskapene har bedt meg om å være styreleder etter at vi hadde investert og var i gang med samarbeidet. Så der kommer jeg til å investere mye tid. Andre selskaper er jeg inne i korterer perioder ved behov. Jeg er (nesten) alltid tilgjengelig for sparring og deling av min kompetanse for selskapene vi investerer i der det er hensiktsmessig.

– Hva er viktig å tenke på når det oppstår en konflikt mellom en investor og en startup?

– God dialog og ryddig kommunikasjon. Det meste kan løses med kommunikasjon.

– Hvor lang tidshorisont har du for en investering, og hvilken exit-strategi har du?

– Når man går inn så tidlig fase som vi gjør kan tidshorisonten være lang. Vi ønsker jo å bygge verdi i selskapet og da klargjøre til de neste kapitalinnhentings-rundene som vi vet kommer. Exit kan være til en større aktør når selskapets kapitalbehov for videre skalering begynner å bli betydelig.

– Hva opplever dere som største painpoint til startups?

– Det er mange ting. Skalering kontra kapitalbehov, det tar tid å hente penger, og det tar tid å bygge en bedrift. Hvordan man fordeler tiden sin, og klarer å skalere innenfor rammene man har er ofte en utfordring. Noen gründere er også engstelige for å fortelle hvordan bildet egentlig er og hva som er de største utfordringene. Det kan være fordi de har så stor tro på eget produkt at man mangler realisme, eller at man er redd for at det vil bli oppfattet negativt om ikke alt er 100%. Men om vi ikke vet hva som er det reelle behovet er det vanskelig å kunne støtte bedriften på mest effektiv mulig måte. Det å tørre å be om støtte når man møter utfordringer er en viktig egenskap.

– Viktigste trenden innen investeringer akkurat nå?

Impact Investment! Flere og flere ser at fremtidens bransjer er innenfor Impact-feltet, og vet at dette er lønnsomt. Det skjer et generasjonsskifte både på investerings-siden og i startup miljøene. Mange er drevet av å gjøre en positiv forskjell. Det å bruke teknologi for å forbedre verden, er en sterk driver. I tillegg er det sterk vekst innenfor områdene som man kan definere som Impact, i alt fra fornybar energi, til mer bærekraftig matproduksjon og til produkter som bedrer hverdagen for enkeltpersoner. Mange av disse selskapene kommer til å være godt posisjonert til å vokse fremover og ta store markedsandeler.