Nasjonal transportplan 2022 - 2033

Samferdselsminister Knut Arild Hareide legger fram stortingsmelding om ny nasjonal transportplan (NTP) .

Dobler potten til ny mobilitetsteknologi

Regjeringen vil satse mer penger på forskning og utvikling innen mobilitet.

Publisert Sist oppdatert

Fredag la regjeringen frem ny Nasjonal transportplan (NTP). I første seksårsperiode prioriteres 720 millioner kroner til forskning og innovasjon på mobilitetsfeltet.

Det legges opp til å bruke 120 millioner kroner årlig de neste seks årene til formålet. Til sammenligning var det satt av 62 millioner kroner til det samme i fjor.

Det er ventet at mesteparten av midlene skal brukes på Pilot-T. Ordningen, som ble opprettet i 2018 og er underlagt Forskningsrådet, skal bidra til å mobilisere forskningsmiljøer og næringslivet til å forske på, skape og fase inn nye mobilitetsløsninger basert på IKT.

Eksempler på prosjekter som har fått midler fra ordningen, er Ferdia, som vil lage en slags hybrid av Kickstarter og Uber for turbussbransjen, og Urban Sharing, bysykkelplattformen som sliter tungt for tiden.

– Norge kan bli en teknologivinner hvis vi jobber målrettet for løse transportpolitiske utfordringer ved å se mulighetene som ligger i ny teknologi og innovasjon. Det ligger også muligheter for at det kan bidra til at det skapes nye arbeidsplasser og verdiskaping ved å være offensive i det teknologiske skiftet, sier Samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

Nasjonal transportplan 2022–2033 får en totalramme rekordsummen på 1.200 milliarder kroner.

Nasjonal transportplan (2022-2033)

Dette er Nasjonal transportplan (NTP), som regjeringen la fram fredag for perioden 2022-2033:

  • NTP er en plan for transport både for vei, jernbane, sjø og luft i Norge, og den gjelder i tolv år av gangen.
  • Den revideres hvert fjerde år.
  • I planen prioriterer regjeringen mellom alle samferdselsprosjekter i landet og sier hva det skal satses på og bevilges penger til. Bevilgningene må komme i senere års budsjetter, og prioriteringer kan bli endret.
  • Den reviderte NTP for perioden 2022–2033 har en totalramme på 1.200 milliarder kroner. Av dette er 1.076 milliarder kroner statlige midler, mens 123 milliarder er bompenger.