Fintech

Disse flokene skjuler at Vipps faktisk går i pluss

Årsrapporten for Vipps AS 2021 viser en samlet årsinntekt på 1 774 millioner kroner, en økning med 272 millioner kroner fra fjoråret og underliggende lønnsomhet.

Finansdirektør Merete Svingen og Vipps-sjef Rune Garborg la fredag frem resultat for 2021.

Med sine 4,1 millioner brukere økte Vipps inntektene med rundt 20 prosent i fjor.

Økningen i antall transaksjoner på nett var på 94 prosent og antall nettbutikker som tilbyr Vipps økte med 70 prosent i løpet av 2021. Vipps tjener på gebyrer fra transaksjoner samt distribusjonsinntekter.

Selskapet to ulike prismodeller for gebyrer tar enten en prostenandel av omsetningen eller et fast beløp per transaksjon. Selskapet får også et årlig distributørbidrag fra bankene knyttet til Vipps.

Eierne i Vipps

  • DNB Bank ASA - 44,98%
  • Sparebank 1 Betaling AS - 23,12% Balder Betaling AS 9,57%
  • Eika VBB AS 9,45%
  • Nordea Bank A/S 5,95%
  • Danske Bank A/S 1,81%
  • Sparebanken Møre 1,13%
  • Sbanken ASA 1,05
  • Handelsbanken 0,9%
  • Øvrige 2,05%

Veksten medførte også en betydelig økning i transaksjons- og distribusjonskostnadene som økte med henholdsvis 36 og 49 prosent.

– Vi opplever en enorm etterspørsel fra nettbutikker og bedrifter over hele landet som ønsker å ta betalt på en enkel måte. Før pandemien hadde vi 3 500 nettbutikker som tok Vipps, nå har vi 15 000, sier Vipps-sjef Rune Garborg.

I forbindelse med annonsering av den planlagte fusjonen mellom Vipps, MobilePay og Pivo, ble det også meldt at BankID og BankAxept vil skilles ut som eget selskap, med samme eierskap som i dag. Det er ventet at dette vil gjennomføres i løpet av 3. kvartal 2022. Øyvind W. Brekke er ansatt som administrerende direktør i det utfisjonerte selskapet.

Positiv underliggende drift

Den underliggende driften i Vipps AS, justert for engangsposter, viser en resultatforbedring på 70 millioner kroner fra 2020. Det betyr at Vipps AS i 2021 hadde en vekst som gav et positivt underliggende driftsresultat.

Samlet hadde selskapet i 2021 et underskudd etter skatt på 181 millioner kroner, mot et underskudd på 35 millioner kroner i 2020.

Bakgrunnen for økt underskudd er først og fremst betydelige engangskostnader knyttet til bytte av plattform og leverandør på ID-området, samt engangskostnader knyttet til fusjonen og fisjonen som planlegges.

– I et marked som roper på forenkling fortsetter vi å investere i nye tjenester for bedrifter og brukere. Vipps kommer med flere nyheter fremover som vil gjøre det enda enklere å ta betalt og øke salget for bedrifter i både fysiske og digitale butikker. Ikke minst planlegger vi å investere betydelig i den europeiske satsingen sammen med MobilePay og Pivo, sier Garborg.

Søknaden om fusjon er til behandling i EU-kommisjonen og konklusjon er ventet om ikke lenge. Dersom fusjonen blir godkjent, vil det nye, nordiske selskapet få totalt 12 millioner brukere, over 400 000 bedriftskunder og ha over 900 millioner transaksjoner årlig.

Nyheter og innsikt rett i epostboksen

Motta høydepunktene fra Shifters redaksjon direkte i innboksen din.

Hvilken bransje jobber du i?*