fintech

Dette er verdien på Vipps

Den er lav, synes konsernsjef Rune Garborg.

Finans- og strategisjef Andreas Saastad og konsernsjef Rune Garborg i Vipps letter på sløret om selskapets verdsettelse.
Publisert Sist oppdatert

Vipps posisjon i Norge, og forsåvidt også i Danmark med MobilePays utstrekning i det markedet, er dominerende, men også utsatt for ekstremt tøff konkurranse fra Apple og Googles lommebok-løsninger. 

Det er alltid vanskelig å sette en prislapp på et selskap som ikke er lønnsomt, men den spesielle situasjonen rundt Vipps, gjør  det både ekstra krevende og interessant.

Vipps har så langt avslått å si hva de selv mener de er verdt. Og da Vipps og Danske Banks MobilePay fusjonerte i fjor, og det nye selskapet tilført rundt en halv milliard i friske kroner fra de norske eierbankene, var det ikke rett frem å lese ut verdsettelsen. 

Letter på sløret

Nå letter Vipps selv på sløret og sier at verdien i transaksjonen mellom bankene var rett oppunder syv milliarder kroner. 

– Syv milliarder gjenspeiler jo de planene vi har og den forventede verdiskapningen som eierne tror vi får til fremover, sier Andreas Saastad, finans og strategisjef i Vipps til Shifter.

– Eierne har selvfølgelig en forventning at vi kommer til å fortsette veksttakten på det nivået vi er nå, og spesielt da innenfor e-handelsområdet, sier Vipps-sjef Rune Garborg, og peker på det faktum at selskapet hadde en vekst i transaksjoninntekter på 163 millioner kroner sist år.

En avgjørende puslebrikke er at Vipps Mobilepay holder tidsplanen og kommer seg over på en felles plattform før 2023 er omme.

Det er tidsplanen som er kommunisert, og ser Garborg ser i dag ingen anledning til å endre på den.

– En felles plattform vil gi oss veldig sterke synergieffekter. Vi har frem til nå brukt mesteparten av våre krefter på å konsolidere plattformene. Når den jobben er gjort, ligger det også en klar forventning fra eierne om at vi kommer opp med nye produkt- og tjenesteområder som vil generere inntekter, sier Garborg og fortsetter:

– Det er som Andreas sier, fremtidige inntektsstrømmer som ligger til grunn for verdsettelsen.

Vipps resultater i 2022

  • Årsrapporten for Vipps 2022 viser en samlet årsinntekt på 655 millioner kroner, en økning med 10 millioner kroner fra 2021.
  • Transaksjonsinntektene økte med 163 millioner kroner fra 2021 til 2022. Distribusjonsbidraget fra bankene ble redusert med 153 millioner kroner i samme periode.
  • Årsresultatet i 2022 for Vipps (uten BankID og BankAxept) endte på minus 450 millioner kroner, mot et underskudd på 378 millioner kroner i 2021.
  • Økningen i underskudd har sammenheng med fisjon og fusjonskostnader, personell- og konsulentkostnader og kostnader knyttet til den forsinkede prosessen med å få godkjent Vipps MobilePay-fusjonen av EU-kommisjonen.

Lav vurdering

Garborg mener at eierbankene har hatt et langt perspektiv i forhold til verdsettelsen av selskapet og at man har valgt å bygge en strategisk posisjon stein for stein. Fra å ha begynt som en gratis vennebetalingstjeneste, til å ha styrket posisjonen på e-handel og i dag være i en situasjon der omtrent halvparten av alle transaksjoner som går gjennom Vipps genererer inntekter for selskapet.

– Når vi får bort den delen av kostnadsbildet som skyldes fusjonen, vil vi kunne se en sterk utvikling. Et nordisk fotavtrykk gir større muligheter for vekst, og enda større muligheter for å lykkes, sier Garborg, og legger til:

– Med det tatt i betraktning, synes vi jo at verdivuderingen er lav, humrer han.

Ved utgangen av 2022 hadde Vipps MobilePay 11 millioner brukere, over 400 000 butikker og nettbutikker som tilbydere, og over 1 milliard transaksjoner i Norge, Danmark og Finland.

Det skulle innebære en anslått verdi på rundt 630 kroner per bruker.

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.