Maren Hjorth Bauer, managing partner og grunnlegger av Fynd Ocean Ventures. Foto: Vilde Mebust Erichsen
Maren Hjorth Bauer, managing partner og grunnlegger av Fynd Ocean Ventures. Foto: Vilde Mebust Erichsen

Det ferske vekstfondet Fynd gjør sin første investering til høsten. Går inn med minst 20 millioner

Dette må gründere ha på plass for å få en investering, forteller managing partner Maren Hjorth Bauer.

Publisert Sist oppdatert

Gjennom en serie artikler intervjuer vi investorer om deres strategi, forventinger til gründere, og hva som skal til for at de går inn i et selskap med kompetanse og kapital.

Maren Hjorth Bauer startet opp fondet Katapult Ocean i 2018, som investerer i oppstartsselskaper innenfor bærekraftig havteknologi.

Nå har hun gitt fra seg roret hos Katapult og tatt steget oppover i verdikjeden. Med etableringen av Fynd Ocean Ventures skal hun investere A-runder på vegne av blant annet lakse-milliarder Gustav Witzøe.

Fondet skal etter planen hente inn rundt en halv milliard kroner.

– Hvor mange selskaper har du investert i?

– Gjennom Katapult Ocean ledet jeg investeringer i 22 selskaper. Fynd er helt nyoppstartet, og vi planlegger å gjøre de første investeringene til høsten. Privat har jeg investert i flere oppstartsselskaper.

– Hva er nedre og øvre grense for hvor mye penger dere går inn med?

– Vi er en investor i vekstfasen. Vi går inn med 20 millioner kroner og oppover. Vi er også åpne for å ta noen lytteposter i tidligere fase.

– Hvordan vurderer du en startup? Hvilke metrics/tall er du opptatt av i denne vurderingen?

Fynd Ocean Venture

  • Nedre og øvre grense for investeringer: 20 millioner kroner og oppover til 50 millioner.
  • Tar typisk en 20 prosent eierandel.
  • Investerer i Serie A.
  • Har typisk en investeringshorisont på 5-6 år.
  • Grunnlagt av Maren Hjorth Bauer og Sverre Martinsen.
  • Fem principals er tungt involvert; Atle Eide, Kathryn Baker, Rami Haug Khoury, Tor Jakob Ramsøy og Einar Wathne.

– I Fynd investerer vi ikke i startups, men i scaleups. Vi vurderer mange selskaper løpende gjennom en strukturert prosess. Felles for de vi går inn i, er at de har et stort underliggende marked med og en unik teknologi eller forretningsmodell som er skalerbar. Teamet er ekstremt viktig. Alt vi vurderer skal ha en har en positiv «impact».

– Hva er et ideelt gründerteam?

– Et team som består av personer som har funnet en god balanse mellom å være sta og standhaftig, og samtidig åpne for andres innspill og råd. Vi ønsker å ha en aktiv rolle i selskapene vi går inn i, da er det viktig med et team som er mottakelig for innspill. Man trenger ikke å være enig i alt, men åpen for å ha en diskusjon.

– Hva bør man ha klart før man tar kontakt med deg?

– Et ordentlig pitch deck. Man må være tydelig på hvilke problem man ønsker å løse, og at dette er noe en kunde vil betale for. Kunne vise til et betydelig underliggende marked og betalende kunder i en skalerbar og relevant forretningsmodell. Vi går relativt sent inn i selskaper og forventer at det grunnleggende ved et selskap, som rapportering og governance er godt etablert. Vi forventer også at selskapene har satt seg inn i vårt investeringsfokus, slik at de vet at de er innenfor vårt mandat.

... og hvordan tar man best kontakt?

– En del kontakter meg på Linkedin. Det er greit, men da ber jeg dem sende meg en e-post. Det er enklere.

– Er du den første som sier ja, eller er du avhengig av at andre investorer hopper ned fra gjerdet og leder an før deg?

– Vi kan godt gå inn alene, og kan godt si ja først. Vi foretrekker å gå inn sammen med andre, og har flere i vårt nettverk som kan investere sammen med oss. Det er en verdi for både oss og selskapet å gå inn med med-investorer. På den måten vil vi utfylle hverandre med kompetanse og nettverk. Det er bra for alle parter.

– Følger dere opp investeringene?

– Vi planlegger å følge opp. Men vi vil da ta en ny vurdering og investeringsbeslutning.

– Hva slags selskaper investerer dere i?

– Vi investerer i vekstfasen innenfor 1) Smart, bærekraftig oppdrett 2) Fremtidens mat fra havet (for eksempel tang, tare, kunstig fremstilt sjømat) og 3) Andre ressurser fra havet til helse, forpakning, næringsmidler og kosmetikk.

– Hardware, software eller begge deler?

– Begge deler. Men det er som regel alltid et et software-element. Vi vil ha selskaper som er lett skalerbart, og da er software sentralt.

– Hva er din turn-off, det verste en gründer kan gjøre eller være i møtet med deg?

– Arrogant, kanskje? Man må være stolt og ha troen på seg selv og selskapet. Det er viktig å vise ydmykhet og åpenhet for andres ideer og synspunkter, enten det er en kunde, en investor eller andre.

– Er det viktig for deg at gründerne sitter på majoriteten i selskapet, når du går inn?

– Vi synes det er viktig at gründer og teamet har en betydelig andel. Det er fint med majoritet, men det trenger ikke være en dealbreaker om det er mindre.

– Hvordan er prosessen fra første møte til endelig investering?

– Nå har vi ikke gjort en investering ennå. Hvor mye tid det tar fra møte til investering vil selvfølgelig variere, men jeg tenker rundt fire uker i snitt. Vi kan jobbe svært effektivt, og vil bruke den tiden vi trenger for å bli godt kjent med selskapet, folkene og nåværende investorer.

– Hvorfor skal en gründer velge deg som investor fremfor andre, din 30 sekunders pitch?

– Fynd kommer fra norrønt - «det som føles, merkes». Det å få oss med som investor skal merkes, vi skal ha en ordentlig impact og bidra til økt verdiskapning i selskapet gjennom vårt team med sterk erfaring fra sektorene vi ser på, aktivt eierskap og globale nettverk.

– Hva er viktig å tenke på når det oppstår en konflikt mellom en investor og en startup?

– Som i alle andre typer konflikter: Vær åpen og ærlig og få det opp i lyset før det eksploderer.

– Hvor lang tidshorisont har du for en investering, og hvilken exit-strategi har du?

– Fondet har en levetid på ti år, og vi ser for oss å være i selskaper fem til seks år. Vi vil jobbe aktivt med en exit-strategi fra start. Vi vil jobbe mot en kombinasjon av salg til fond i senere fase, salg til strategiske aktører eller børsnotering, alt etter hva som passer hvert enkelt selskap.

– Innen hvilke områder vil vi se vekst?

– Vi lever i en verden med stor befolkningsvekst. Fremover vil det være stor etterspørsel etter løsninger til å kunne produsere mat og utvinne ressurser på en mye mer effektiv og bærekraftig måte. Der vil havet spille en stor og viktig rolle.

– Nevn en ting du smertefullt har fått erfare som investor.

– Man kan gjøre analyser og gjøre det finansielle grunnarbeidet superbra. Men til syvende og sist må man lytte til magefølelsen.

Powered by Labrador CMS