Trine Ellingsen er daglig leder i Abelia-foreningen for innovasjonsselskaper i Norge, FIN. Hun er svært kritisk til regjeringens foreslåtte omstrukturering av Siva.
Trine Ellingsen er daglig leder i Abelia-foreningen for innovasjonsselskaper i Norge, FIN. Hun er svært kritisk til regjeringens foreslåtte omstrukturering av Siva.

«Dersom dette blir gjennomført, vil det som fungerer bra i dag forvitre»

Regjeringens plan om å dele opp og flytte Siva, møter skarp kritikk fra Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen foreslår å gjøre flere store endringer i strukturen til statens selskap for industrivekst, Siva.

I revidert nasjonalbudsjett, som ble offentliggjort tirsdag, legges det frem en plan som i grove trekk innebærer å:

  • Overføre Sivas programvirksomhet til Innovasjon Norge;
  • Overføre Sivas eierskap i innovasjonsselskaper til kommuner, fylkeskommuner eller andre aktuelle eiere;
  • Overføre eierskapet til inkubasjonsprogrammet fra Nærings- og fiskeridepartementet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Endringene er en del av regjeringens store virkemiddelgjennomgang.

– Det er vanskelig å se at de foreslåtte endringene om å dele opp Sivas virksomhet skal ha noen effekt på det overordnende målet med virkemiddelgjennomgangen, om et mer effektivt og brukervennlig virkemiddelapparat, sier Trine Ellingsen, daglig leder i Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge (FIN).

Abelia-foreningen har en medlemsliste bestående av TTOer, akseleratorer og inkubatorer, blant annet. På listen finner vi blant annet Validé, 6AM, Norway Health Tech, VIS og Kjeller Innovasjon.

– Vi er imot dette, og tror at dersom dette blir gjennomført, vil det som fungerer bra i dag forvitre, sier Ellingsen.

Effektivitet avgjørende

Ifølge næringsminister Iselin Nybø (V), er hensikten med endringene å gjøre virkemiddelapparatet enklere og mer oversiktlig for bedrifter, samt å gi et mer samlet tilbud til næringslivet. Hun mener endringene vil komme småbedriftene til gode, som ikke har et stort apparat til å finne frem i jungelen av virkemidler.

– I utgangspunktet er det ikke så veldig interessant hvilke bokser og virkemidler som ligger hvor i virkemiddelapparatet, det avgjørende er at pengene kommer raskt og effektivt i arbeid slik at det skapes verdier og arbeidsplasser, sier Ellingsen.

Årsrapporten til Siva viser at 30 prosent flere bedrifter fikk bistand fra inkubatorer og næringshager i fjor, og flere enn halvparten av nye bedrifter fikk støtte av inkubatorene til å utvikle sin virksomhet.

– Siva har god kompetanse og en kultur for å forvalte slike samspillsvirkemidler, slik at de kommer effektivt til bruk gjennom innovasjonsselskaper som har gitt svært gode resultater, sier Ellingsen.

Hun mener strukturen Siva forvalter også har vært avgjørende for å snu seg raskt rundt under koronapandemien.

Næringsminister Iselin Nybø (V) vil dele opp Siva.
Næringsminister Iselin Nybø (V) vil dele opp Siva.

Selvstendig Siva

Når det er sagt, mener FIN det er en god idé at virkemidlene som har mye til felles legges til samme virkemiddelaktør.

– Vi mener at gevinstrealiseringen trolig ville ha vært langt større om klyngeprogrammet ble flyttet over til et selvstendig Siva, så kan Siva rendyrkes som en virkemiddelaktør for innovasjonsselskaper og indirekte samhandlingsvirkemidler, og Innovasjon Norge jobbe med det de er best på, å bevilge midler og lån direkte til bedrifter, sier styreleder i foreningen og daglig leder i Validé, Anne Cathrin Østebø.

Hun har ingen tro på at Sivas måte å jobbe på gjennom innovasjonsselskaper vil bli mindre byråkratisk om den blir en del av en større organisasjon, som Innovasjon Norge.

– Et selvstendig Siva i Trondheim bør kunne fortsette å jobbe effektivt gjennom innovasjonsselskaper fordi det har vist seg å komme vekstbedrifter til gode og har skapt gode resultater i etablert næringsliv, sier Østebø.

Vil beholde dagens eierskap

Siva er i dag minoritetseier i over 70 innovasjonsselskaper, og er eneste aktør til stede i samtlige av disse.

Nå foreslås altså dette eierskapet overført til «kommuner, fylkeskommuner eller andre aktuelle eiere».

– Vi mener at Sivas eierskap i innovasjonsselskaper bør videreføres som i dag. Det sikrer nærhet til industri i hele landet, sier Østebø.

Det samme gjelder eierskapet for inkubasjonsprogrammet, mener hun. Det er foreslått flyttet fra Næringsdepartementet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Ved å overføre inkubasjonsprogrammet kan man miste næringsfokus. Inkubatorene driver med næringsutvikling og verdiskaping og hører hjemme i Nærings- og fiskeridepartementet, mener Ellingsen.

Powered by Labrador CMS