Jarle Skrebergene og John Markus Lervik leder hvert sitt Aker-kontrollerte selskap, som sammen danner ryggraden til den nye softwaresatsingen Axis.
Jarle Skrebergene og John Markus Lervik leder hvert sitt Aker-kontrollerte selskap, som sammen danner ryggraden til den nye softwaresatsingen Axis.

De leder Røkkes store software-satsing: Mener eksisterende startups vil spille en sentral rolle

Shifter har snakket med de to lederne som utgjør ryggraden i den nye programvareavdelingen til Aker. Oppkjøp av startups står høyt på agendaen, avslører de.

Publisert Sist oppdatert

Nylig annonserte Kjell Inge Røkke en storstilt satsing på programvare. Han skisserte en nærliggende fremtid med flere titalls programvareselskaper under en egen Aker-avdeling kalt Axis. Til E24 fortalte moldenseren at han har ruget på denne planen i fem år.

Det er omtrent like lenge som John Markus Lervik har vært i Aker-konsernet og utviklet Cognite. Selskapet, som samler inn og analyserer industridata, ble nylig priset til fem milliarder kroner av Silicon Valley-investoren Accel. Lervik har også vært instrumentell i etableringen av Axis.

– Mye har blitt til underveis, men dette har eksistert som en konseptuell tanke siden før oppstarten i 2016, sier Lervik om nysatsingen.

– Tanken med Axis er å se hvordan man i Norge kan bygge nye startups, som kan være med å løse noen av de tusen utfordringene og mulighetene som industrien står foran. Jeg tror man kan forvente mange spissede selskaper, sier han.

Verdens beste industrielle softwareklynge

Selskapet Lervik leder, blir grunnmuren til Axis. Selv drar han en usjenert parallell til iPhone; en plattform som gjør det mulig å bygge og distribuere applikasjoner, som løser tusenvis av problemstillinger - på en enkel måte.

På samme måte skal de varslede programvareselskapene i Axis bygges på toppen av dataen som samles inn, systematiseres og analyseres i Cognites Data Fusion-plattform (CDF).

– Plattformen kan brukes av alt fra enkeltstående arbeidere i en bedrift, til store avanserte forbedringer av de store arbeidsprosessene og verdikjedene, sier Lervik.

Han vedgår at det finnes mange miljøer, for eksempel i USA og Kina, som er mer kjent og bedre enn Norge på avansert teknologi som kunstig intelligens og maskinlæring.

– Men vi skal kombinere domenekunnskap fra industrien med de beste teknologene. Målet er å gjøre Norge til verdens beste industrielle softwareklynge. Det er fullt mulig, sier Lervik.

Megatrendene bak

Lerretet for satsingen er megatrendene digital transformasjon i industri, samt de store endringene innen energi og miljø, forteller Lervik.

– I Norge sitter vi midt oppi begge, og er veldig godt posisjonert på grunn av sterk domenekunnskap. Vi begynner også å få mye god softwarekompetanse. I tillegg er myndighetene i ferd med å våkne opp, sier han.

I dette utsagnet legger Lervik blant annet at det offentlige satser hardere på områder som havvind og karbonfangst. Samtidig vier staten oppstartsselskaper mer oppmerksomhet.

– Hvis vi som nasjon klarer å henge oss på de megatrendene, blir det en enorm konkurransefordel, mener Lervik.

Miljø og finans

Han viser også, i likhet med Røkke, spesielt til den tidvis utskjelte skattepakken Stortinget har tildelt olje- og gassindustrien i sammenheng med coronapandemien.

Pakken har fått det noen mener er den tvilsomme æren for at utbyggingen av Noaka-feltet i Nordsjøen kom i gang. Samarbeidsprosjektet mellom Equinor og Aker BP har en prislapp på opptil 60 milliarder kroner.

Men i tillegg til å utvinne petroleumsprodukter her fra 2025, vil denne utbyggingen spille en sentral rolle for det første Axis-selskapet som bygges på toppen av CDF: Aize.

– Cognite skal drive den industrielle transformasjonen, gjøre den mer kostnadseffektiv og miljøvennlig. Vi tilbyr teknologien som gjør at man får tak i den relevante informasjonen som trengs for å ta ut gevinster, både når det gjelder miljø og finansielt, sier Lervik.

Testarena i Nordsjøen

Selskapet Aize ble startet i mars 2020, men har i realiteten eksistert en stund i Aker, under navnet Prosjekt Normandie.

I det store og hele går prosjektet ut på å bytte ut de gammeldags prosessene som ellers ville blitt brukt på ulike områder under Noaka-utbyggingen, med nye, digitale løsninger.

Hensikten med prosjektet er å bruke mindre tid og penger på jobben, legge til rette for bedre samhandling mellom de ulike aktørene, og samtidig gjøre prosessene «grønnere».

Dette skal altså gjøres ved hjelp av programvare utviklet av nyetablerte Aize. Programvaren skal imidlertid ikke skreddersys dette formålet; tvert imot skal den være skalerbar og kunne flyttes over til andre kapitalintensive prosjekter.

Industrielt softwaremiljø

– Det finnes mange samhandlingsprogramvarer, men her er det er snakk om en helt annen kompleksitet, sier Jarle Skrebergene, daglig leder i Aize.

37-åringen har erfaring fra Cognite, Arkwright og Kongsberg Digital.

Da Kjell Inge Røkke iverksatte prosjektet i mars, var seks personer involvert. Nå er det 110 ansatte i selskapet, hovedsakelig gjennom oppkjøp av selskapet IX3 fra Aker Solutions, som var en slags påbegynt versjon av det Aize har ambisjoner om å bli.

I løpet av 2021 skal Aize vokse til 200 ansatte, de fleste teknologer. I årene fremover er målet at slike utvidelser ikke skal være uvanlige i ulike Axis-selskaper.

– Man er i ferd med å etablere et unikt industrielt softwaremiljø på Fornebu. Vi vil vokse gradvis ut av olje og gass. Dette er svaret Aker ønsker å gi på dagens store utfordringer, sier Skrebergene.

Kampen om kompetansen

Han er beredt på tøff kamp om talentene, men tror at programvaremiljøet Aker er i ferd med å bygge på Fornebu, vil bli attraktivt.

– Det handler om hva slags kultur og profil slike selskaper har. Vi søker folk som har relevant spisskompetanse, og som er initiativrike og åpne for å se annerledes på ting for å skape endring.

Han mener mye av grunnen til at Cognite har lykkes med rekruttering, er at de har vært åpne for mye internasjonalt talent.

– Man må være en attraktiv arbeidsgiver internasjonalt, sier Skrebergene.

– Men det vil utvilsomt også gjøre innhugg i markedet til norske tech-startups?

– At Aker-systemet går så hardt inn i en software-satsing, vil få positive ringvirkninger for hele miljøet. Blir du anerkjent som den type område og miljø, blir det lagt merke til internasjonalt. Det er bra for å tiltrekke både kompetanse og kapital.

Kan inspirere flere

COO i Aize, Håkon Høgetveit, sier seg enig.

– Jeg tror det vil gavne hele miljøet. Flere vil studere relevante fag, og det vil gi politisk gjennomslag. Det er positivt for helheten.

– Det er ufattelig mange startups og teknologiselskaper som for eksempel stammer fra forskningsmiljøene, som løser konkrete problemer. Forskjellen i en Aker-sfære, er at man også kan ta på seg oppgaven med å transformere svært komplekse prosesser fra A til Å, sier han.

Skrebergene tror også at satsingen til Aker vil inspirere andre industrikonsern.

– Jeg er overbevist om at det vil dukke opp tilsvarende miljøer inn mot etablerte næringer, med vilje til å putte på kapital.

Oppkjøp på radaren

Fremover er vekst gjennom oppkjøp svært aktuelt, forteller Skrebergene, og det vil være gjennomgående for hele Axis.

– Når vi bygger dette økosystemet, er det fordi vi ønsker å sette opp en skalerbar modell for den type vekst, sier han.

Dermed er det omfattende kapitalmiljøet til Aker plutselig en svært relevante aktør når det gjelder M&A i det norske oppstartsmiljøet.

– Å ansette mange kloke hoder, kan du gjøre ved tradisjonelle ansettelser. Men ingenting er bedre enn å finne etablerte miljøer som sammenfaller med strategien, hvor man ser klare synergier. Det er en sentral del av vekststrategien, sier Skrebergene.

Powered by Labrador CMS