Dag Honningsvåg og 99X kjøper opp Seeds Consulting, med gründerne Jo Henrik Endrerud og Steinar Magnussen.

De hjelper norske selskaper med utviklere fra Sri Lanka og Brasil: Nå slår de kreftene sammen

Begge har spesialisert seg på å bygge kulturell og faglig bru mellom norske kunder og programmerere i lavkostland. 99X kjøper nå opp Seeds Consulting.

Publisert Sist oppdatert

Den tidligere Making Waves-sjefen Dag Honningsvåg har lenge latt seg imponere over Seeds Consulting. Gründerne Jo Henrik Endrerud og Steinar Magnussen rundet i fjor 32 millioner kroner i inntekter, med et årsresultat på 5,4 millioner. I porteføljen har de flere store offentlige og private kunder i porteføljen – alt fra Olympiatoppen til Helsedirektoratet. Oppskriften er å ha erfarne prosjektledere i Oslo, krydret med et stort korps av utviklere i Brasil.

Så imponert har Honningsvåg vært at han også tidligere har forsøkt å kjøpe opp selskapet, riktignok da i en annen konstillasjon enn nå. Denne gangen har han imidlertid lykkes på vegne av 99X, som i likhet med Seeds Consulting spesialiserer seg på å levere outsourcede utviklertimer fra lavkostland, nærmere bestemt Sri Lanka.

Backet av kjente navn

99X ble nylig oppkapitalisert av et konsortium av norske investorer – bestående av blant andre Wilhelmsen-selskapet Watrium, Northzone-gründer Karl Christian Agerup, tidligere Get-sjef Gunnar Evensen og StartupLab-gründer Alexander Woxen. Gjennom investeringen som ble tilrettelagt av oppkjøpsfondet Herkules, overtok de 60 prosent av aksjene i 99X – noe som ga muskler til oppkjøpet av Seeds.

– Jeg har kjent Jo Henrik og Steinar i mange år, og har beundret måten de har klart å bygge selskapet på, med kundene, veksten og lønnsomheten. Samtidig finner jeg mye av den samme typen DNA i Seeds som i 99X, sier Honningsvåg.

Selve kjøpssummen er hemmelig. Oppgjøret for Seeds skjer imidlertid i en miks av kontanter og 99X-aksjer. Seeds-gründerne Jo Henrik Endrerud og Steinar Magnussen reinvesterer over 50 prosent av salgsbeløpet i 99X og eier nå ti prosent av aksjene i 99X etter at transaksjonen er gjennomført.

Boligmappa-utviklere

Etter oppstarten for 15 år siden har 99X nå fått 350 utviklere. Honningsvåg ble involvert i selskapet da han sluttet i Making Waves for seks år siden. De siste årene har han vært både styreleder og investor i selskapet. Veksten har vært på 30 prosent i året, og nå har selskapet nådd 100 millioner i omsetning. På kundelista kjente bedrifter som som Compello, Hatteland, Superoffice, Adra og Unimicro.

I startupsammenheng er 99X kjent for å ha bidratt tungt i utviklingen av den fremgangsrike gründerbedriften Boligmappa, der de i den første fasen var som CTO å regne.

Utfyller hverandre

Selv om de to selskapene kan se forholdsvis like ut for det utrente øye, som for eksempel at begge har utstrakt outsourcing som en del av modellen, er det mer snakk om at de utfyller hverandre enn at de er de helt store konkurrentene frem til nå.

Mens 99X fokuserer på å tilby et team som fungerer som deler av, eller hele utviklingsavdelinger, så fokuserer Seeds på prosjektbasert tilnærming der de selv stiller med teknisk seniorkompetanse i Oslo. Norske tekniske prosjektledere er tett involvert i koden som utvikles og fungerer som en del av det tekniske teamet gjennom hele prosjektet.

Kultur-eksperter

Honningsvåg peker på hvordan begge selskaper har spesialisert seg på å jobbe godt i team på tvers av landegrensen, med et kjerneteam i Oslo og et utvidet team i henholdsvis Brasil og Sri Lanka.

– Det kan være krevende å jobbe med outsourcing. Men i 99X har vi dyrket frem en forståelse for norsk kultur og behov.

– Hva er den største forskjellen mellom norsk og sri-lankisk utviklerkultur, hvis du skal være litt stereotypisk?

– Litt universelt kan man si at asiatisk og østeuropeisk kultur handler om å jobbe hardt og tilfredsstille kundene, noe som kan gjør at man pleaser kundene ved å si ja til tross for at du egentlig mener nei. Vi nordmenn er ekstremt uformelle, og tar beslutninger med magen. Så tror vi at motparten har tenkt den samme tanken som oss, bare fordi vi selv har tenkt tanken.

– Det er vel mye å lære begge veier?

–Vi nordmenn har nok litt godt av å bli eksponert for disiplinen man har i en del andre kulturer. Og når du er bevisst på utfordringene knyttet til kommunikasjon, blir miksen av dette bra.

Salgsargumentet

Jo Henrik Endrerud startet Seeds Consulting da han var frilanser, og etter hvert som snøballen har begynt å rulle, har han sagt nei til flere beilere tidligere, deriblant altså Honningsvåg. Denne gangen mener han det er riktig tidspunkt å bli en del av et større miljø.

– Dette er første gang jeg har følt at det er riktig. Jeg har en god følelse for hele gjengen, alt fra styret til teamet i Herkules. Jeg tror dette vil hjelpe oss å bygge selskapet videre. Nå kan vi satse større. Man blir jo litt forsiktig, og ser litt mye på kostnadssiden, hvis man sitter med hele eierskapet alene.

Han viser til at det også har vært vanskelig å ta de mest krevende oppdragene – som når kunden vil ha døgntilgjengelig support som en del av pakka.

– Samtidig er det betryggende at vi skal få lov til å være oss selv. Det blir ikke den helt store revolusjonen, annet enn at vi får mer køl på motoren.

Mister ingen kunder

Det er dessuten en annen ting både 99X og Seeds Consulting er skjønt enige om.

– Outsourcing gir ikke dårlig kvalitet. I de tilfellene det gjør det, er problemet at selskapene setter bort oppdraget uten å vite hvordan det skal gjøres. Det blir som å sette bort oppussingen av leiligheten mens du er på ferie, uten mulighet til å følge opp og svare på spørsmål, og så regne med at det blir akkurat slik du tenkte det skulle bli når du kommer tilbake, sier Endrerud, og understreker hvor viktig det er å ha et team av senior prosjektledere som ser de store linjene og holder tett kundekontakt her hjemme.

– Det viser jo at det fungerer når vi har 99 prosent «customer retention». Per dags dato tror jeg ikke vi har mistet en eneste kunde de siste syv årene, og vi evner å vinne kontraktene igjen og igjen.