Sensonomic teamet. F.v. Katrine Osland Netland, Operations manager, Anders Gundersen, gründer og CEO, og Matilde Slotte, Product Manager.

Bruker satellittdata for å sikre lån til fattige bønder

Norske Sensonomic samarbeider med «Europas NASA» i nytt prosjekt som skal gi bønder i fattige områder flere investeringsmuligheter.

Publisert

Etter å ha inngått en storkontrakt med FN i 2019, økte den norske teknologistartupen Sensonomic inntektene fra 5,1 millioner kroner i 2019 til 7 millioner kroner i 2020.

Nå ligger an til å mer enn doble omsetningen i år. Deretter kan det åpne seg et enormt marked, spår gründer og daglig leder Anders Gundersen.

Sensonomic er også i sluttfasen med en større kapitalinnhenting, får Shifter opplyst. Blant de eksisterende eierne i selskapet er den profilerte sjeføkonomen Harald Magnus Andreassen i Sparebank1 Markets og Nysnø-sjef Siri Kalvig.

Hovedårsaken til den gode utviklingen er et nytt prosjekt, som gjennomføres sammen med den ideelle finansorganisasjonen Opportunity International og støttes av den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA). Sammen utvikler partene en kommersiell tjeneste for lånetilbydere i jordbrukssektoren.

– Utgangspunktet er at det er to motstridende bærekraftsmål, nemlig produksjon av mat for å utrydde sult, og plassen vi trenger for liv på land, sier Gundersen.

Satellitter mot fattigdom

Gundersen viser til at jordbruket står for store deler av ødeleggelsene knyttet til naturmangfold og klima, som rapportert av det internasjonale panelet for klimaendringer (IPCC) i 2019.

Gjennom bruk av en rekke datakilder er selskapet nå i ferd med å utvikle et verktøy som gir oversikt over mulighetene for effektivisering og optimalisering av jordbruket i rurale strøk, i første omgang blant småskala kaffebønder i land sør for Sahara.

Teknologien kombinerer blant annet data fra bøndenes egen drift med eksterne kilder som vær- og satellittdata fra ESA. Dataene kjøres gjennom millioner av datasimuleringer, forklarer Gundersen, og gir bøndene tilgang til validert innsikt.

– Umiddelbar innsikt gjør at bøndene vil være bedre i stand til å tilpasse driften og dermed være bedre rustet for en fremtid i stadig endring, sier gründeren.

Denne informasjonen bygges også til et SaaS-verktøy som skal tas i bruk av Opportunity Internationals egne banker, og tilbys andre lånetilbydere. Dette skal gi bankene bedre informasjon i sin søken etter mulige lånekunder.

– Veldig ofte er bønder i en fattigdomsfelle, også de som driver med «cash crops» som kaffe. De får ikke investert for å komme seg ut av den, sier Gundersen.

– Samtidig er det vanskelig for bankene å måle kredittverdigheten. Vi finner samlinger av bønder, som kan ha godt nok produksjonspotensial til å betale tilbake, utdyper han.

Banksamarbeid

Det er mange selskaper som jobber med ulike kredittprodukter i afrikanske land, deriblant norske Opera. I fjor ble selskapet beskyldt for å drive med rovlån og regelbrudd.

– Rentene vil nok oppleves høye for oss som nå er vant til halvannen prosent på boliglånet. Men når du sammenligner med lokale lånehaier som tar 100 prosent rente i måneden, men du tvinges til det for å kjøpe nødvendige medisiner, så vil dette være et veldig godt alternativ, sier Gundersen, som også viser til at samarbeidspartneren Opportunity International er globalt anerkjent.

Ut over arbeidet, påfører det norske oppstartsselskapet seg lite kostnader med dette prosjektet. Halvparten er finansiert av Opportunity, resten av ESAs Aspire-program, hvor Sensonomic er inne i varmen - som som første og foreløpig eneste norske selskap.

Store muligheter

Fremover skal selskapet sørge for at teknologien gjøres om til selvbetjente produkter som bankene kan bruke, samt lansere en avansert modell for å forutse avling og maksimere verdien av denne.

Når dette er testet og validert, tror Sensonomic at mange industrielle kunder fra hele verden vil melde sin interesse.

– Jordbruk er under press for å bli mer datadrevet, og de som tilbyr finansielle tjenester kan bidra til å akselerere denne nødvendige transformasjonen. Fremtiden for jordbruket ligger i å ta i bruk teknologi som gjør bøndene mer tilpasningsdyktige. Finansielle tjenester spiller en viktig rolle i denne prosessen, sier Gundersen.