Terje Eidesmo, administrerende direktør i Investinor.

Børsen ga rekord for statens startup-investor

De børsnoterte selskapene Cyviz og Polight løfter resultatet til Investinor i første kvartal.

Publisert

Driftsinntektene fra de aktive direkteinvesteringene til det statlige investeringsselskapet Investinor var på 188,8 millioner kroner i første kvartal, viser den ferske kvartalsrapporten til selskapet.

Det ga et solid driftsresultatet på 170,3 millioner kroner og rekord for Investinor. Forrige toppnotering ble satt så sent som i fjor høst.

Av de totale driftsinntektene kommer hele 184,1 millioner kroner fra verdiendring på børsnoterte aksjer. Det er særlig Cyviz og Polight som har dratt utviklingen, med en økning i aksjekursen på henholdsvis 24 prosent og hele 142 prosent hittil i år.

Investinor har siden i fjor lagt mer vekt på å bygge porteføljeselskapene og realisere gevinster, enn å gjøre nye investeringer. I forrige kvartal ble det for eksempel kun gjort én ny direkteinvestering, da det ble satset 9,5 millioner kroner på Dagens - et selskap som har satt seg fore å bygge en digital infrastruktur som legger til rette for direkte handel av råvarer mellom bønder og restauranter.

Det ble imidlertid gjort tolv oppfølgingsinvesteringer i første kvartal. Totalt ble porteføljeselskapene tilført 290,5 millioner kroner i ny kapital, hvorav 100,3 millioner kroner (34,5%) fra Investinor.

I det aktivt forvaltede direkteinvesteringsmandatet, hvor porteføljen favner hele spekteret fra nyinvesteringer til selskaper som har vært i porteføljen i opp mot 10 år, forventer Investinor å øke realiseringstakten de neste 12–24 månedene.

Nytt mandat

Nylig fikk Investinor et nytt mandat, som dreier seg om fonds- og matcheinvesteringer. I denne sammenheng ble Investinor tilført 1,1 milliard kroner ekstra av staten.

I rapporten for første kvartal skrives det at mandatet er i en oppstartsfase, og at det gir høyere forvaltningskostander i forhold til driftsinntekter. Driftsinntektene på dette området var i forrige kvartal 7,7 millioner kroner, mens driftsresultatet endte på 2,7 millioner kroner. Forvaltningskostnadene utgjorde -5,0 millioner kroner.

Investinor gjorde i første kvartal fire fondsinvesteringer på til sammen 44,9 millioner kroner. Samtidig ble det foretatt fem matcheinvesteringer, hvorav én var førstegangsinvestering.

Totalt ble disse selskapene tilført 205,7 millioner kroner i kvartalet, hvorav Investinor bidro med 50,3 millioner kroner (24,5%).

De minste plasseringene

Som en konsekvens av den pågående virkemiddelgjennomgangen, ble ansvaret for investeringer og forvaltning av presåkorn- og såkornfond overført fra Innovasjon Norge til Investinor i fjor.

I første kvartal ble det totalt tilført 43,6 millioner kroner i ny kapital til slike fond, hvorav Investinor bidro med 18,3 millioner kroner (42,1%)

Nå får alle abonnenter hos Shifter+ 50% rabatt på årsabonnement på E24+. Les mer