Nils Petter Nordbø, gründer og daglig leder i bildelingstjenesten Hyre. Arkivfoto: Vilde Mebust Erichsen

Bildeling øker, men særlig én ting kan gjøre det vanskelig å gi slipp på egen bil

Nordmenn vil ikke planlegge kjøreturen, viser fersk undersøkelse.

Publisert Sist oppdatert

Over 80 prosent mener det fremdeles er viktig å eie bil, men omtrent halvparten kunne vurdert å gi slipp på et eierskap dersom for eksempel bildeling eller annen abonnementsløsning, var lettvint.

Fakta

  • Rapporten "Veien videre: Fremtidens mobilitet" er initiert av Avis Budget Group.
  • Rapporten er basert på forbrukerundersøkelser i 16 markeder i Europa og Asia.

Det viser en ny internasjonal undersøkelse, inkludert det norske markedet.

74 prosent veier i så måte kjøretøyets tilgjengelighet tyngst.

Behovet for garantert tilgang på bil, samsvarer godt med Hyres erfaring, forteller Nils Petter Nordbø, daglig leder i den norske bildelingstjenesten som tidligere i år hentet 50 millioner kroner fra Møller Mobility Group.

Over halvparten av Hyres brukere bestiller ifølge Nordbø bil mindre enn 12 timer før avgang. 25 prosent bestiller bilen i dét de tar den i bruk.

– Dette utgjør selvfølgelig en utfordring når man opplever sterkere etterspørselsvekst enn hva vi kan tilby, sier Nordbø og viser til en særlig økt etterspørsel etter elbiler.

Behovet er ifølge Nordbø særlig vanskelig å møte gitt begrenset tilrettelegging av ladeinfrastruktur i Oslo.

– Her har Bymiljøetaten en viktig oppgave fremover med å tilrettelegge for delte elektriske biler. Det er heldigvis pågående initiativ på dette området, men vi skulle gjerne sett at politikerne hadde vært enda mer ambisiøse enn det dagens planer tilsier, sier han videre.

– I full fart

Også Nabobils administrerende direktør, Even Tangen Heggernes, forteller at de særlig har jobbet tetthet av biler, siden oppstart i 2015.

Selskapet ble i sommer kjøpt opp av amerikanske Getaround for 105 millioner kroner.

Tangen Heggernes er videre ikke overrasket over at bil fremdeles regjerer blant forbrukerne, men ser positivt på utviklingen.

– At 18 prosent allerede sier at de ikke mener eierskap er viktig, er et tegn på at en endring allerede er i full fart. Vi tror dette tallet bare vil øke i tiden fremover etterhvert som tjenester som vår både blir større med flere biler og enklere å bruke, sier han.

Én av fire

Undersøkelsen maler også et bilde av fremtiden. 27 prosent mener deling av bil ved behov, vil være den mest populære måten å få tilgang til en bil på, de neste ti årene.

Nordbø mener tallene tilsier en kraftig vekst og viser til dagens under én prosent. Tangen Heggernes kaller det en kjempemulighet.

– At over en fjerdedel tror vår tjeneste vil være den mest populære måten å få tilgang til en bil på, taler for at vi går en veldig lyst fremtid i møte, sier Tangen Heggernes.