Bettina Lundkvist i Penny Ventures

Bettina Lundkvist vil investere i 45 startups de neste to årene

Formålet med Penny Venture er å bli kjent med selskapene tidlig, for å berede grunnen for eier Middelborg og andre samarbeidspartnere i neste runde.

Publisert Sist oppdatert

Bettina Lundkvist leder det nye investeringsselskapet for tidligfase, Penny Venture.

Selskapet er startup-armen til investeringsselskapet Middelborg, som er heleid av Kristian Lundkvist. Penny Venture ble etablert for å investere i selskaper som var for små for Middelborg.

Penny Venture

  • Nyetablert tidligfase-investo,r eid av investeringsselskapet Middelborg
  • Har investert i 8 selskaper så langt. Ønsker å investere i opp mot 45 selskaper de neste to årene.
  • Investerer i utgangspunktet kun én gang, relativt lite beløp.
  • Investerer så tidlig som mulig i

    selskaper med fokus på bærekraft, primært i B2B segmentet.

Penny Venture har også en rolle med å finne selskaper med vekstpotensiale, hvor de kan få kapital til å vokse frem mot en eventuell større investering fra Middelborg eller andre samarbeidspartnere.

Siden oppstarten i april 2021, har Penny Venture investert i 8 selskaper, inkludert Völur, Glede og Titl.

– Hva er nedre og øvre grense for hvor mye penger dere går inn med?

– Vi er et nyetablert selskap som jobber med å utvikle vår investeringsstrategi. Nå i starten har vi gått inn med mindre beløp for å bygge kompetanse og erfaring. Og vurderer beløpet fra case til case. Formålet med Penny Venture er å bli kjent med selskapene tidlig for Middelborg og andre samarbeidspartnere i neste runde.

– Hvilken fase investerer dere i?

– Så tidlig som mulig, men vi ser helst at de har et MVP.

– Hvordan vurderer du en startup?

– Teamet har alt å si. Et riktig team med et produkt som har potensiale i et marked, til riktig tid.

– Hvilke metrics/tall er du opptatt av i denne vurderingen?

– Vi er opptatt av skalerbarhet, muligheter i markedet og teamet bak.

– Hva er et ideelt gründerteam?

– Et gründerteam er litt som et band, de må utfylle hverandre og stå sammen for at publikum skal få den opplevelsen de forventer. Noen roller er mer fremtredende enn andre, men de må utfylle de kritiske rollene for å kunne levere det på det de hevder.

– De må ha stor «passion» for det de holder på med, vise nysgjerrighet og ha en evne til å tiltrekke seg mennesker. En kombinasjon av kommersiell erfaring og teknisk kompetanse er bra. Gjerne gründer erfaring fra tidligere, med refleksjoner på både opp- og nedturer.

– Hva bør man ha klart før man tar kontakt med deg, og hva er den beste måten å ta kontakt på?

– Jeg elsker å møte mennesker som er engasjerte og som brenner for den jobben de gjør. Det jeg gjerne vil se er en kort presentasjon som forteller noe: Hvem, hva, hvorfor, hvordan og når. Det er også lurt å tenke på hva som skjer rundt neste sving. Ta gjerne kontakt via LinkedIn siden til Penny Venture eller via hjemmesiden vår .

– Er du den første som sier ja, eller er du avhengig av at andre investorer hopper ned fra gjerdet og leder an før deg?

– Vi setter pris på å investere sammen med andre investorer med erfaring fra tilsvarende selskaper og som kan bidra til en positiv utvikling i selskapet.

– Men finner vi et selskap vi tror på, inviterer vi gjerne med oss andre investorer i nettverket vårt for å bidra til at selskapet får den riktige kombinasjonen av investorer.

– Følger dere opp investeringene?

– Formålet med Penny Venture er å finne de gode selskapene tidlig. Vår strategi er at Penny Venture investerer i tidligfase, Middelborg, og eller andre partnere i vårt nettverk følger opp investeringen på et senere tidspunkt, hvis selskapet utvikler seg i riktig retning.

– Nevn en investering du var spesielt fornøyd med og hvorfor?

– Alle investeringene er ganske ferske så det er ingen som ikke har levd opp til forventningene, enda.

– Men det er et par jeg er ekstra fornøyd med av ulike årsaker. Titl for at jobben de gjør bidrar til at mange mennesker får et tryggere liv. The Coring Company fordi de har en av Norges råeste kvinnlige gründere og har en unik kompetanse i sitt fagfelt.

– Völur fordi de bidrar til en mer bærekraftig kjøttindustri. Digna Care fordi de gir økt verdighet og livskvalitet til brukere av inkontinensprodukter i eldreomsorgen.

– Glede fordi det å spre glede, i form av små oppmerksomheter i hverdagen er det jeg føler både butikker, kafeer, og andre tjenestetilbydere og mennesker har et behov for nå på tampen av pandemien.

– Hva slags selskaper investerer dere i?

– Vi ønsker å investere i mennesker og teknologi med fokus på bærekraft, primært i B2B segmentet.

– Er det spesifikke bransjer dere liker bedre enn andre?

– Det kan være forskjellige bransjer, men inneholder elementer som har likhetstrekk. Vi ser særlig på bransjer som kan gjøre en endring i 5-10 års perspektiv. Bruk av datadrevet forretningsmodell, bærekraft og at prosjektet er skalerbart.

– Er det noen teknologiområder dere er mer glad i enn andre?

– Teknologi som kan bidra til å gjøre verden et litt bedre sted, selv om det er med museskritt. Vi som investorer har et ansvar for hvilke selskaper vi heier frem i verden.

– Hardware, software eller begge deler?

– Software er nok der en kan gjøre en forskjell, men en må også ha hardware for at softwaren fungerer optimalt.

– Hva er din turn-off, det verste en gründer kan gjøre eller være i møtet med deg?

– Jeg liker å møte positive og engasjerte mennesker, og som jeg får tillit til. Er gründeren bør være strukturert, målrettet, åpen og ærlig er det et pluss.

– Jeg blir alltid veldig bekymret hvis gründere sier «også går det av seg selv». Min erfaring er at ingenting går av seg selv.

– Også vil jeg gjerne komme med et lite råd. Og det er å ikke snakke hardtslående negativt om konkurrenter. Det er helt «fair» at man ville løfte frem sitt eget produkt, men du vet ikke hva slags informasjon den personen du snakker med sitter på, eller har interesser i. Kanskje er det det nettopp en synergieffekt som gjør deg attraktiv for en investor. Her er det bare to uveier, den ene er at du fornærmer vedkommende, eller du selv virker veldig lite orientert rundt konkurransesituasjonen.

– Er det viktig for deg at gründerne sitter på majoriteten i selskapet, når du går inn?

– Ja, siden vi investere i tidligfase sitter mye av verdien nettopp i gründeren. Det er viktig for oss at vedkommende har riktig insentiv til å følge selskapet videre i all slags vær.

– Hva tenker du hvis en gründer også ønsker å selge noen aksjer i en investeringsrunde?

– I utgangspunktet er det ikke et veldig positivt tegn, men samtidig må vi forstå at dette handler om mennesker. Det er det som er så fantastisk med å bli kjent med gründerne tidlig. Det er ingen grunn til å tvile på en person som gang på gang har stått ved sine ord. Hvis en gründer drømmer om en seilbåt, syntes jeg ikke det er noe vi skal stå i veien for.

– Hvordan er prosessen fra første møte til endelig investering?

– Det varier veldig varierende. Men jeg har jobbet i en gründerbedrift selv og sett hvor krevende en kapitalinnhentingsprosess er for selskapet og har stor respekt for det.

– Hva er de viktigste vilkårene du som investor ønsker å ha inn i en investeringsavtale?

– Jeg syntes det er viktig med en klar og tydelig avtale der begge parter er fornøyde og som fjerner mest mulig usikkerhet i fremtiden.

– Hvordan gjør du verdivurderingen av en startup?

– På samme måte man kjøper bolig egentlig. Vurderer prisantydningen ut i fra markedet, leser prospekt og tilstandsrapport for å få en oversikt over hva vi kjøper. Ser etter feil og mangler, men også etter potensial og verdistigning i fremtiden.

– Hvorfor skal en gründer velge deg som investor fremfor andre, din 30 sekunders pitch?

– Vår strategi er at Penny Venture investerer i tidligfase, Middelborg og eller andre partnere følger opp investeringen på et senere tidspunkt, hvis selskapet utvikler seg i riktig retning. Vi kan tilby kapital, veiledning og nettverk. Vi vil oppleves som en trygg og langsiktig investor for alle parter. Ikke bare for gründerne, men også for andre investorer.

– Hva legger du i å være en gründervennlig investor?

– For oss er tillit veldig viktig. Selskapene skal vite at vi er på samme lag om samme mål, nemlig at selskapet skal lykkes. Vi skal ha respekt for at ingen sitter med en krystallkule og kan spå fremtiden helt nøyaktig. Det er vel noe av den viktigste lærdommen man kan dra nytte av igjennom pandemien.

– Hvor mye tid investerer du i startupen i ettertid?

– Vi bistår gjerne når det trengs og det er i form av råd, veiledning eller kontaktnettverk. Men vi velger å investere i selskaper der vi har tillit til den daglige driften.

– Hva er viktig å tenke på når det oppstår en konflikt mellom en investor og en startup?

– Forholdet mellom en investor og en startup er som alle forhold, der kommunikasjon er nøkkelen. Det viktigste er at man står sammen om å ønske det beste for selskapet.

– Hvor lang tidshorisont har du for en investering, og hvilken exit-strategi har du?

– Vi ønsker å være en stabil og trygg partner som ikke forlater skipet før det er naturlig at vi mønstrer av. Målet vårt er å bli kjent med selskapene for å gjøre avgjørelsen raskere i neste runde for våre samarbeidspartnere og på den måten øke verdien på vår investering.

– Hva opplever dere som største painpoint til startups?

– «Time to marked», tiden det tar fra ide til første kunde eller pluss tall. Variasjon i kompetanse i teamet til startupsen. Det kan f.eks. være en programmerer som har en kjempe god ide, men mangler kommersiell forståelse. Et annet element er å undervurdere salgsprosesser. Ofte tar ting litt lengre tid enn man tror.

– Innen hvilke områder vil vi se vekst?

– Det er mange områder vi kommer til å se vekst, men vi tror evnen til samarbeid og utnyttelse av teknologi vil vokse.

– Viktigste trenden innen investeringer akkurat nå?

– Alle mennesker i verden har vært påvirket av pandemien på en eller annen måte. Jeg tror disse erfaringene endrer verdigrunnlaget vårt på mange måter.

– Nevn en ting du smertefullt har fått erfare som investor.

– Fine Power Point-presentasjoner og gode selgere, men hva er egentlig den realistiske planen og leveransen?