Stian Rustad gründer av 24SevenOffice er klar til å redde satsingen på Optin Bank.

Banksatsingen til 24SevenOffice på spill etter knusende rapport fra Finanstilsynet

Optin Bank skulle bli snarveien til en banklisens for 24SevenOffice. I neste uke kan partnerskapet være over.

Publisert Sist oppdatert

– Vi investerte i Optin fordi vi ønsket en teknologibank som vi kunne integrere med 24SevenOffice. Skal man få store besparelser i økonomistyringen, må vi være på eiersiden og jobbe tett med banken, sier gründer Stian Rustad til Shifter.

Han forteller at selskapet helt siden de gikk inn i Optin Bank i fjor høst har vært tydelige på at det må til investeringer i størrelsesorden 75-100 millioner kroner.

Likevel kom den 28. april i år som en overraskelse. Da mottok Optin Bank en foreløpig rapport fra Finanstilsynet etter et tilsyn hos selskapet.

Det var ikke lystig lesing.

Kapitalmangel og hvitvaskingsregler

Finanstilsynet påla Optin Bank en økning av ren kjernekapital på 100 millioner kroner før den 30. juni i år, for å få fortsette driften.

I tillegg hadde tilsynet synspunkter på andre forhold rørende rapportering og compliance, som må rettes opp før henholdsvis 31. juli og 31. august.

Banken mottok også varsel om pålegg vedrørende overholdelse av hvitvaskingsregelverket. Finanstilsynet har gjentatte ganger i løpet av våren vist at det ser meget alvorlig på banker som ikke lever opp til disse kravene.

Daglig leder trakk seg

Kort tid etter at banken hadde mottatt rapporten, fratrådte daglig leder Harald Dahl Pedersen sin stilling. Styret har etter det vurdert ulike alternativer for å sikre likviditet og regulatoriske kapitalkrav.

– Styret jobber med flere ulike løsningsforslag for å sikre videre drift, inkludert forslagene som foreligger og er kommunisert på bankens hjemmeside. Aksjonærfellesskapet vil ta stilling til hvilket forslag de mener er best på generalforsamlingen, skriver styreleder i Optin Bank, Trygve Christian Moe i en epost til Shifter.

Han har godt håp om at banken skal finne en løsning på de problemene som Finanstilsynet har pekt på.

– Styret og ledelsen tar rapporten fra tilsynet på største alvor og har iverksatt en rekke umiddelbare tiltak for å adressere tilsynets tilbakemeldinger. Vi har sendt et tilsvar til tilsynet, og har en god dialog med dem, fortsetter Moe.

Stian Rustad i 24SevenOffice har ikke lyst til å si noe særlig om hva som har ført til kritikken fra Finanstilsynet, men nøyer seg med å konstatere:

– Hvis man driver en bank som jeg driver mine selskaper, ville det ikke ha vært et problem.

«Ledelsen manglet nødvendig kompetanse»

I et løsningsforslag som blir presentert for generalforsamlingen neste uke, virker det åpenbart at det har vært et ledelsesproblem i Optin Bank. Noen av kravene der, er at hele det nåværende styret blir skiftet ut, at toppleder blir erstattet og toppledelsen styrket på flere områder.

Førslag til nytt styre i Optin Bank

Styreleder:
Nils Jørgen Vordahl, forretningsadvokat partner i Aurlien Vordahl & Co

Styremedlemmer:

Madeleine Bjørnestad Røed, forretningutvikler i Pareto Asset Management, gründer i fintech-selskapet Stack By Me
Wasim Rashid, gründer i investeringsselskapet Alligate, data- og teknologisjef i R8 Property, tidligere direktør for plattformer i DNB
Janne Britt Saltkjel, Sjef for sikkerhet, risk og compliance i Mercell Group
Et femte styremedlem skal utses.

I det første punktet står det for eksempel: «Ledelsen manglet den nødvendige teknologiske kompetansen og erfaringen på alle nødvendige områder».

I tillegg foreslås det ta inn ny finansdirektør, kommersiell direktør, compliance-direktør og forretningsutvikler.

Vil utstede 250 mill. aksjer

Rent økonomisk innebærer forslaget at 24 Seven Office AB ber generalforsamlingen vedta en fortrinnsrettsemisjon på 100 millioner kroner.

Det øker aksjekapitalen i selskapet fra 13.539,918,60 kroner til 113.539,918,60 kroner, ved at 250 millioner nye aksjer à 40 øre utstedes. Garantistene til disse pengene er allerede på plass, og en stor del av dem har en kobling til 24SevenOffice-universet gjennom større eller mindre aksjeposter i R-Ventures; et av 24SevenOffice’ eierselskaper.

I tillegg foreslås det å utstede 1500 millioner tegningsretter.

Disse er klare til å skyte til kapital i Optin Bank

 • 24SevenOffice Scandinavia AB,
  20 000 000 kr:
 • IP Group AS 10 000 000 kr
 • Tjuvholmen Ventures AS
  10 000 000 kr
 • Ambrosia AS 5 000 000 kr
 • Ergo Finans AS 10 000 000 kr
 • R8 Group AS 10 000 000 kr
 • Hvam Invest AS 5 000 000 kr
 • Intech Group AS 10 000 000 kr
 • A Group AS 10 000 000 kr
 • Andre 10 000 000 kr
  Totalt: 100 000 000 kr

– Grunnen til det er at vi ønsker at alle aksjonærer skal være med. Da vi gikk inn i fjor høst visste alle at Optin ville trenge mer penger, sier Rustad.

– Om det nå er aksjonærer som ikke vil være med eller har mistet troen på teknologien, så mener vi at det er «fair» at de skal utvannes. Så hvis ingen annen investerer, vil garantikonsortiet ta kontrollen over banken, legger han til.

Har fortsatt teknologitroen

Selv har han absolutt ikke mistet troen på teknologien til Optin. Tvert imot ser han frem til de kommende månedene, da selskapet skal begynne å lansere sine produkter i markedet.

– All teknologien ligger klar og vil være ute på markedet i løpet av noen måneder. I løpet av 10-14 måneder mener vi at selskapet kan gå i null, sier Rustad.

Utfordres av Nordic Corporate Bank

Men det er slettes ikke helt sikkert at det blir slik. Det er nemlig ikke bare 24SevenOffice som vil ta kontroll over Optin Bank.

På generalforsamlingen som skal avholdes onsdag neste uke, vil emisjonsforslaget fra 24 Seven Scandinavia få konkurranse av et fusjonsforslag fra nykommeren Nordic Corporate Bank, som på kort tid har er blitt en lønnsom bankutfordrer som retter seg mot mellomstore bedrifter.

– Vi mener vi har noe å tilføre. Vi er 17 ansette med over 350 års bankerfaring. Vi har mye av det Optin i dag mangler på compliance, rapportering og lignende, sier Erling Astrup, daglig leder i Nordic Corporate Bank til Shifter.

Tilbudet fra Nordic Corporate Bank innebærer at Optins aksjonærer vil få én aksje i banken for 600 aksjer i Optin Bank. Det vil tilsvare et fusjonsvederlag på 16,7 til 18,1 millioner kroner.

Det er prisen banken nevner i fusjonstilbudet. Det er basert på et estimert resultat i på 20 kroner per aksje i NBC for 2022, og DNBs og Sbankens resultat- og utbyttemultipler for samme år, noe som gir en antatt aksjeverdi på 240-260 kroner for Nordic Corporate Bank.

– Vi tilbyr aksjer i en lønnsom bank, mens 24SevenOffice putter inn penger til en så lav pris og så stramme betingelser at det ikke finnes noe oppside igjen for eksisterende aksjonærer om forslaget går gjennom, sier Astrup.

Ser fordeler

I fusjonstilbudet skriver Nordic Corporate Bank at den i «due diligence»-arbeidet av Optin Bank har notert «et nært fullstendig fravær av driftsinntekter, urovekkende høye driftskostnader, umiddelbart behov for IFRS-avsetninger, tilsvarende minst en tredjedel av egenkapital, betydelig utfordringer innen kompetanse, rapportering og etterlevelse samt en høy sannsynlighet for overtredelsesgebyr fra Finanstilsynet».

– Hvorfor vil dere kjøpe et selskap som dere mener er i så dårlig stand?

– Fordi Optin Bank har en bra innskuddsmasse, gode betalingsløsninger og noen kjempeflinke ansatte som vil vil styrke vårt tilbud til mellomstore bedrifter og deres eiere. Vi er allerede i dag en av Norges mest teknologidrevne banker, sier Astrup.

En annen ting som Astrup mener er til NBCs fordel, er kravet fra Finanstilsynet om at Optin Bank må øke kjernekapitalen med 100 millioner kroner før 30. juni.

– Vi er en godt kapitalisert bank. Vi kan fusjonere inn Optin Bank og gi det en trygg fremtid. Vi trenger ikke hente 100 millioner kroner fra en vennegjeng som kommer til å måtte fylle på med mer, om de har, innen året er omme, sier Astrup.

Ikke overrasket over konkurransen

Rustad er ikke overrasket over at det er kommet et motbud. Han ser ikke noe rart i at eksisterende aksjonærer har søkt alternativer, hvis 24SevenOffice-forslaget ikke hadde blitt noe av.

Det han derimot ikke liker, er hvis Optins eksisterende aksjonærer plutselig skulle velge å selge seg ut.

– Helst ønsker vi at de skal bli med videre. Men hvis det ikke er et alternativ, håper jeg at vi får kjøpt ut dem i stedet. Vi har gitt skriftlig og muntlig beskjed til alle over to prosent at vi kan kjøpe dem ut til samme pris som Nordic Corporate Bank, sier Rustad.

Skulle prosessen ende med tap for 24SevenOffice, innrømmer Rustad at det ville være ergerlig. Men verden går ikke under for det, sier han:

– Vi har sett på flere alternativer, blant annet ulike «bank-as-a-service»-tjenester. Vi har 660 millioner kroner og har investert 18 av dem i Optin. Det er på en måte marginale penger.