økosystemet

Antallet oppstartsselsskaper i Oslo har falt siden 2019

Samtidig blir det stadig flere scaleups.

Oslo som startup-hub stagnerer på tidligfase, men vokser videre for de litt modnere
Oslo som startup-hub stagnerer på tidligfase, men vokser videre for de litt modnere
Publisert Sist oppdatert

Oslo Business Region har de siste årene gitt konsulentene i Menon i oppdrag å følge med på utviklingen og verdiskapingen innen startups og scaleups.

Det er ikke en enkel oppgave. Startup-verdenen endrer seg fort, særlig nå hvor kapitalkrisen herjer, og Menon må basere seg på litt utdaterte regnskapstall fra året før.

Et annet problem er at det er vanskelig å definere hva som er et oppstartsselskap og hva som er et vekstselskap.

Definisjonene som Menon har lagt seg på, er ikke ideelle, men de er like for hvert år og gir dermed en indikasjon på utviklingen (se faktaboks).

Antallet oppstartsselskaper i Osloregionen etter Menons bredeste definisjon, 2011 - 2021
Antallet oppstartsselskaper i Osloregionen etter Menons bredeste definisjon, 2011 - 2021

Startup med vekstpotensial

Oppstartsselskaper er mellom to og fem år gamle talt fra første år med økonomisk aktivitet, og møter minst ett av følgende kriterier:

  • a) Kunnskapsintensivt: selskapet er kategorisert i en næring der over 33 prosent av ansatte typisk har mer enn en bachelorgrad.
  • b) Innovativt: selskapet har mottatt SkatteFUNN minst én gang i løpet av sine første fem år.
  • c) J-kurve: Selskapet har hatt et driftsunderskudd som var dobbelt så stort som akkumulert omsetning i de første to til fem årene, og har registrerte lønnskostnader.
  • d) Kapitalintensivt: Selskapet har økt sin innskutte egenkapital med minimum 100 000 kroner.

Kilde: Menon

1886 startups i hovedstadsregionen

Denne inndelingen peker på 1886 oppstartsselskaper i Osloregionen. Det er faktisk fem prosent færre enn i 2019, som var siste år med tilgjengelige regnskapsdarta da forrige rapport ble skrevet.

Fra 2013 til 2017 økte antallet oppstartsselskaper betydelig, fra rundt 1000 til dagens nivå. Men siden har veksten flatet ut.

Menon peker i rapporten på en mulig forklaring. I 2018 og 2019 gikk norsk økonomi godt, og fordi flere starter ting i nedgangstider, var det lav vekst i antallet nyetableringer i disse årene.

Samtidig har denne veksten tatt seg opp igjen under pandemien. Og i 2021 var veksten på nesten 15 prosent. Menon spekulerer i at det vil gi en økning i antallet oppstartsselskaper (etter definisjonen) de neste par årene.

Kun 275 «egentlige» startups

Når Menon snevrer inn ytterligere på definisjonen sin og kun ser på selskaper som oppfyller kriteriene b, c og d, lukes det ut svært mange selskaper fra startup-listen.

Poenget med å gjøre denne øvelsen er at for mange selskaper kan sies å tilhøre en kunnskapsintensiv næring uten å være det vi egentlig snakker om når vi snakker om startups.

Utviklingen i startups i Osloregionen etter en strammere definisjon, 2011-2021
Utviklingen i startups i Osloregionen etter en strammere definisjon, 2011-2021

For Osloregionen blir det da snakk om kun 275 selskaper.

Også her har det vært en nedgang i 2021, på 11 prosent, mens det over tid har vært vekst. Det laveste nivået var i 2013 på rundt 200 selskaper.

Ser bedre ut for scaleups

Menon har også forsøkt å definere hva en scaleup er, utover at selskaper skalerer produksjonen og går over i en modnere fase.

Definisjon av innovative vekstselskaper

Et vekstselskap har vokst med minimum 20 prosent årlig over en treårsperiode, hadde minimum ti ansatte i starten av perioden, og møter minst ett av følgende tre kriterier:

  • a) Kunnskapsintensive selskaper: selskapet er kategorisert i en næring7 der over 33 prosent av ansatte har mer enn en bachelorgrad.
  • b) Innovativt eller FoU-intensivt: selskapet har mottatt SkatteFUNN minst én gang.
  • c) Kapitalintensivt: Selskapet har økt sin innskutte egenkapital med minimum 1 000 000 kroner, eller har mottatt investeringer fra såkorn- eller venturefond.

Kilde: Menon

Søket gir 196 vekstselskaper i regionen i 2021. Og her har det vært en betydelig vekst. Fra 2016 har antallet doblet seg. Så falt det litt i 2020, men i årets rapport vokser antallet videre med 8 prosent. Menon peker på kjente aktører som Kahoot, Remarkable og Pexip som eksempler på suksesser, men nevner også mindre tech-tunge selskaper som arkitektene i Snøhetta.

Sammenlignet med Helsinki, København og Stockholm, kommer fortsatt Oslo og Akershus nederst i antall vekstselskaper, med 525, men avstanden opp er blitt mindre.

Utvikling i antallet vekstselskaper, 2011 - 2021
Utvikling i antallet vekstselskaper, 2011 - 2021

Doblet verdiskaping siden 2010

I det siste har det vært en debatt i startup-miljøet rundt behovet for en felles stemme, en form for lobbyorganisasjon for startupselskapene som ofte drukner når LO og NHO trør til.

I Menon-rapporten er det mye godt stoff for de som vil fremme oppstartsselskapenes sak.

I de fleste av sine rapporter estimerer Menon den samlede verdiskapingen for samfunnet fra næringen under lupen. Dette regner de seg frem til ved å summere lønnskostnader og bedriftenes driftsresultater, korrigert for kapitalslit og nedskrivninger.

Antallet vekstselskaper i nordiske regioner i 2020
Antallet vekstselskaper i nordiske regioner i 2020

For Osloregionen utgjør startups og scaleups nå rundt 2 prosent av den samlede verdiskapingen.

Er det mye? Ifølge Menon er det 13,2 milliarder kroner per år, og over dobbelt så mye som i 2010.

I 2021 sysselsatte selskapene 15400 personer - 1500 fler enn i 2019, og de siste 10 årene har en av ti arbeidsplasser blitt skapt i tech startups og scaleups.

– For Oslo kommune er det viktig å å følge utviklingen av den totale verdiskapningen over tid. Brorparten av disse arbeidsplassene er skapt det siste tiåret, og illustrerer hvor viktige disse bedriftene er for å skape nye arbeidsplasser. Startups alene sysselsetter 22 prosent flere personer nå enn i 2016, sier Victoria Marie Evensen (Ap), byråd for næring og eierskap i Oslo kommune som eier Oslo Business Region.

Hvordan oppstartsselskapene fordeler seg på næring.
Hvordan oppstartsselskapene fordeler seg på næring.

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.

Ja, takk!

Powered by Labrador CMS