Thor Richard Isaksen er sjef i Trondheims-baserte 6am, som i mai gikk ut og sa de ikke ville investere i selskaper som flytter fra Trondheim. Tilbakemeldingene var bare positive.

6AM med første investering etter nytt Trondheim-krav

Thor Richard Isaksen og resten av teamet i 6AM planlegger nå åtte investeringer til i løpet av de neste månedene.

Publisert

«Fremover kommer vi ikke til å investere i bedrifter som planlegger flytting til Oslo, Bergen eller Stavanger», fortalte daglig leder i 6AM, Thor Richard Isaksen, Shifter i begynnelsen av mai.

Begrunnelsen var at de ville hjelpe Trondheim med å beholde flere av gründerne og selskapene, som i hopetall springer ut av NTNU.

I etterkant forteller han at tilbakemeldingene kun har vært positive.

– Jeg hadde egentlig forventet flere negative tilbakemeldinger. Det er sikkert mange som har tenkt at dette er tullete, men de har i hvert fall ikke sagt noe til oss.

Leder i Oslo Business Region, Siw Andersen, fortalte derimot Shifter at hun syntes det var en avsporing.

Nå har 6AM gjort sine første to investeringer under det nye regimet. De har gått inn med til sammen én million kroner i de to oppstartsselskapene Slidedrain og Notus.

Fra rørleggerutstyr til vindmøller

SlideDrain AS utvikler et nytt gulvsluk i resirkulert plast, som tilrettelegger for en enkel, rask og sikker installasjon.

Ved å analysere installasjonsprosessen av gulvsluk, har selskapet utviklet og patentbeskyttet en teknisk løsning som vil forenkle installasjonen, fjerne usikkerhetsmomenter og samtidig effektivisere hverdagen til håndverkeren som utfører jobben.

Selskapet springer ut av Entreprenørskolen på NTNU og ble grunnlagt av Stian Kvaran Bongard og Henning Philip Patricksson. Nå har de fått sin første investering, på til sammen 1,6 millioner kroner.

Nå er selskapet i siste fase av produktutviklingen, og vil starte produksjonen over sommeren, slik at det første produktet vil være ute i markedet rundt årsskifte.

Allerede har selskapet fått en avtale med Norges største grossist til rørleggerbransjen, Brødrene Dahl.

Det andre selskapet er Notus. Det har utvikler en vertikal vindmølle tilpasset energibehovene for gårdsbruk og mindre industriområder.

Kapitalinnhentingen på 2,3 millioner, sammen med støtte fra Innovasjon Norge, går til et optimert design av vinger, generator, CFD (computational fluid dynamics) analyse av overordnet design, CFD analyse av strukturell integritet samt programmering av generator.

Notus AS jobber med pilotkunde og håper å gjennomføre tester i 2021, og har interesse fra flere internasjonale aktører.

Skal gjøre flere investeringer løpende

Ved å investerer i selskaper som skal bli i Trondheim, ønsker 6AM å bidra til at økosystemet i Trondheim vokser seg stort.

Selskapet planlegger nå åtte investeringer i løpet av de neste 6 - 8 månedene.

– Vi har et langsiktig fokus på startup-miljøet i byen. Dette er et grep vi har tatt for at Trondheim skal få et større og mer levende miljø. Dette er noe gründere på sikt vil ha stort utbytte av.

Isaksen erkjenner at ved å utelukke selskaper som vil flytte vekk, lukkes noen dører. De gjør likevel det de kan for å hjelpe gründere som søker seg ut, forteller han, selv om de ikke kan investere.

– På kort sikt er det litt negativt for de gründerne som håper å være med i en prosess med oss. Da vil vi heller prøve å matche dem med nettverket vi har blant annet i Oslo, sier han.