INVESTOR

Christopher Hjelseth og Vidar Aksland i Finstart Nordic.

Svakere fra startup-investoren til SR-Bank

Nedsalg av Boost.ai året før, sørget for at årets regnskap ikke ser like bra ut for Finstart Nordic.

Publisert

I 2021 gikk Finstart Nordic, et heleid datterselskap av Sparebank 1 SR-Bank, fra å være en oppstartsakselerator til å bli en rendyrket fintech-investor.

I et intervju med Shifter lurte imidlertid investeringssjef Christopher Hjelseth og daglig leder Vidar Aksland på hvor det ble av selskapene som var gode nok til å putte pengene i.

Nå er årsrapporten for fjoråret lagt frem. Der går det frem at Finstart Nordic fikk et resultat før skatt på 51,6 millioner kroner, ned fra 85 millioner kroner i 2021.

I løpet av fjoråret var det en positiv verdijustering på porteføljen innen finansteknologi på totalt 6,7 millioner kroner, mot 60,4 millioner kroner i 2021.

Det påpekes i rapporten at et nedsalg av chatbot-selskapet Boost.ai bidro betydelig til den positive verdijusteringen i fintech-porteføljen i 2021.

I fjor investerte Finstart blant annet i Celsia.

Finstart kan også vise til en positiv verdijustering av investeringer mot oljenæringen, som selskapet forvalter fra et tidligere datterselskap, på 40,8 millioner kroner, mot 32 millioner kroner i 2021.

Ifølge Sparebank 1 SR-Bank er hensikten med Finstart Nordic å styrke og utvide eierens verdikjeder og bidra til effektivisering av konsernet gjennom tilførsel av innovative produkter og tjenester. Samtidig skal Finstart Nordic oppnå finansiell avkastning på selskapsporteføljen.

Banken verdsetter selskapet til 354 millioner kroner i sitt årsregnskap, som er det samme som fjoråret.